תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - התקנת תוכנת המדפסת ב-Windows ברשת קווית (Ethernet)

הערה:
יש להגדיר את מדפסת HP לפני התקנת תוכנת המדפסת. אם עדיין לא הגדרת את המדפסת, פעל בהתאם להנחיות להגדרת חומרת המוצר.

אפשרויות התקנה ומנהלי הדפסה

סקור את המידע הבא כדי להחליט באיזו אפשרות התקנה להשתמש.
תקליטור
הורדה
למוצר חדש
התקנה מתקליטור גם היא שיטה מהירה ונוחה, אך עלולה שלא להכיל את התוכנות העדכניות ביותר, אפילו למוצר חדש יותר.
ניתן להוריד את התוכנה ללא תשלום מאתר האינטרנט של HP, והיא כוללת את מנהלי ההדפסה העדכניים הספציפיים למוצר, תוכנית התקנה וכלים ניהוליים אחרים.
למוצר ישן יותר
התקנה מתקליטור עלולה שלא לעבוד אם תתקין את המוצר במחשב שבו פועלת מערכת הפעלה חדשה יותר, שיצאה לשוק אחרי שיצא המוצר של HP.
הורדת התוכנה מספקת תוצאות טובות למוצרים ישנים יותר, ויכולה לסייע במניעת בעיות התקנה.
על אודות התוכנה
התוכנה בתקליטור עדכנית רק למועד השקת המוצר.
התוכנה הזמינה מאתר האינטרנט של HP היא התוכנה העדכנית ביותר הזמינה למוצר שלך. HP מעדכנת לעתים קרובות את התוכנה ואת מנהלי ההתקנים לאחר יציאת המוצר והתקליטור לשוק.
בנוסף לאפשרויות התקנת התוכנה, יש גם סוגים רבים של מנהלי הדפסה הזמינים למוצרים מסוימים. עבור Windows, האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות:
מנהל הדפסה HP PCL 6: מנהל ההדפסה HP PCL 6 כלול בתקליטור שבתוך האריזה ומהווה ברירת מחדל למנהל ההדפסה. מנהל ההדפסה HP PCL 6 הוא בעל המאפיינים הבאים:
 • מומלץ לכל סביבות Windows ועבור רוב צורכי ההדפסה, כולל יישומים משרדיים כלליים, כגון עיבוד תמלילים או גיליונות אלקטרוניים
 • מספק את המהירות, איכות ההדפסה והתמיכה במאפייני המוצר ברמה הטובה ביותר עבור מרבית המשתמשים
 • תוכנן להתאמה ל- Windows Graphic Device Interface‏ (GDI‏) לקבלת המהירות הגבוהה ביותר בסביבות Windows‏
 • ייתכן שלא תהיה התאמה מלאה לתוכנות של יצרנים אחרים ולתוכנות מותאמות אישית המבוססות על PCL 5
HP Universal Print Driver‏ (UPD)‏: ‏HP Universal Print Driver (UPD) for Windows מיועד לנהל בקלות סביבות הדפסה שבהן יש מספר מדפסות ברשת. HP UPD הוא בחירה טובה להתקן הדפסה בלבד, מכיוון שמנהל התקן זה מספק אך ורק יכולת הדפסה.
כדי להשתמש ב-UPD, הורד אותו מאתר האינטרנט של HP . לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.hp.com/go/upd.

התקנת Windows®‎ עבור חיבור רשת קווית (Ethernet) באמצעות התקליטור המצורף לאריזה

 1. חבר את כבל הרשת למוצר ולרשת, אם הוא עדיין אינו מחובר. המתן מספר דקות עד שהמוצר יקבל את כתובת הרשת.
 2. ודא שנוצר חיבור רשת. בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן הרשת . אם מופיעה כתובת IP, נוצר חיבור רשת.
  הערה:
  כתובת IP כגון 192.168.0.1, לדוגמה, היא קוד נומרי שמזהה התקן ברשת, כגון מחשב או מדפסת, באופן ייחודי.
 3. הכנס את תקליטור תוכנת מערכת ההפעלה אל כונן התקליטורים. תוכנית ההתקנה של התוכנה מזהה את שפת מערכת ההפעלה, ואז מציגה את התפריט הראשי של תוכנית ההתקנה באותה השפה.
  אם תוכנית ההתקנה אינה מופעלת כעבור 30 שניות, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בתפריט התחל, לחץ על האפשרות הפעל.
  2. הקלד את הפרטים הבאים: X:\SETUP.EXE‏ (כאשר X היא האות של כונן התקליטורים).
  3. לחץ על הלחצן אישור. תוכנית ההתקנה מופעלת.
   הערה:
   אם נפתחת תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש, לחץ על אפשר או על כן כדי להמשיך.
 4. מסך Software Selection (בחירת תוכנה) מפרט את התוכנה שיש להתקין.
  • התקנת התוכנה המומלצת כוללת את מנהל ההדפסה PCL 6 ואת התוכנה לכל מאפייני המוצר הזמינים. כדי להמשיך בהתקנת התוכנה המומלצת, לחץ על הלחצן Next (הבא).
  • כדי להתאים אישית את התוכנה המותקנת, לחץ על הקישור Customize software selections (התאמה אישית של בחירות תוכנה). בסיום, לחץ על הלחצן Next (הבא).
 5. קרא את הסכם הרישיון, סמן את תיבת הסימון I have reviewed and accept the installation agreements (קראתי את תנאי ההתקנה ואני מסכים להם), ולאחר מכן לחץ על הלחצן Next (הבא) כדי להמשיך.
 6. מופיע מסך Preparing to Install (מתכונן להתקנה). כשתוכנית ההתקנה סיימה, לחץ על הלחצן Next (הבא) כדי להמשיך. לחץ על על הלחצן Next (הבא) כדי להמשיך.
 7. אם תופיע הנחיה לבחור סוג חיבור, בחר באפשרות Connect through a wired network (התחבר באמצעות רשת קווית).
 8. לחץ על האפשרות Automatically find my product on the network (מצא באופן אוטומטי את המוצר שלי ברשת). אם תוכנית ההתקנה לא יכולה למצוא את המוצר, הזן באופן ידני את כתובת ה-IP של המוצר, את שם המארח או את כתובת החומרה. לחץ על הלחצן Next (הבא).
 9. מוצגת רשימת מוצרים במסך Network Product(s) Found (מוצרים שנמצאו ברשת). בחר את המוצר מהרשימה ולחץ על הלחצן Next (הבא).
 10. בסיום ההתקנה, מופיע מסך Product Configuration (תצורת המוצר). בחר אם המוצר אמור להוות את מדפסת ברירת המחדל, ואם להדפיס דף ניסיון. לחץ על הלחצן Next (הבא).
 11. מופיע מסך Enable HP Web Services (אפשר את HP Web Services). כדי לאפשר שירותי אינטרנט עכשיו, לחץ על הלחצן Next (הבא). כדי לאפשר שירותי אינטרנט מאוחר יותר, לחץ על הלחצן Cancel (ביטול). שירותי האינטרנט של HP אינם דרושים לצורך התקנת התוכנה.
  לקבלת פרטים נוספים על הפעלת HP Web services ו-HP ePrint, לחץ כאן לפרטים נוספים על הגדרת HP ePrint.
 12. מופיע מסך Finish (סיום). ממסך זה, אשפי ההתקנה זמינים כדי להגדיר מאפייני מוצר נוספים. הגדר את מאפייני המוצר הנוספים עכשיו או מאוחר יותר.
 13. לחץ על הלחצןFinish (סיום) להשלמת ההתקנה של המוצר.

התקנת Windows®‎ עבור חיבור רשת קווית (Ethernet) באמצעות הורדת התוכנה

 1. חבר את כבל הרשת למוצר ולרשת, אם הוא עדיין אינו מחובר. המתן מספר דקות עד שהמוצר יקבל את כתובת הרשת.
 2. ודא שנוצר חיבור רשת. בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן הרשת . אם מופיעה כתובת IP, נוצר חיבור רשת.
  הערה:
  כתובת IP כגון 192.168.0.1, לדוגמה, היא קוד נומרי שמזהה התקן ברשת, כגון מחשב או מדפסת, באופן ייחודי.
 3. עבור לדף מנהלי התקן והורדות עבור המוצר שלך:
 4. אם מופיעה הנחיה, בחר את המוצר מתוך רשימת המוצרים הדומים בדף.
 5. בחר את מערכת ההפעלה המתאימה ולחץ על Next (הבא).
 6. לחץ על Driver (מנהל התקן), ולאחר מכן סקור את אפשרויות ההתקן הזמינות. האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות, בהתאם למוצר.
  הערה:
  HP ממליצה על האפשרות Full Software Solution (פתרון תוכנה מלא) כדי למטב את הביצועים והמאפיינים של המוצר.
 7. לחץ על פריט במנהל ההתקן כדי לבחור אותו, סקור את פרטי מנהל ההתקן ולאחר מכן לחץ על Download (הורדה).
 8. אם מוצג חלון File Download Security Warning (אזהרת אבטחה לגבי הורדת קובץ), לחץ על Save (שמור), ולאחר מכן עבור למיקום כלשהו במחשב כדי לשמור בו את הקובץ.
 9. לחץ על Save‏ (שמור). הורדת התוכנה למחשב מתבצעת. רשום לעצמך את מיקום הקובץ שנשמר.
 10. בסיום ההורדה, לחץ על Open Folder (פתח תיקייה), ולאחר מכן לחץ על הקובץ שהורד. שם הקובץ מסתיים ב-‎.exe
  הערה:
  אם מסך Download Complete (ההורדה הסתיימה) נסגר, עבור אל המיקום שנשמר עבור קובץ ה-‎.exe, ולאחר מכן לחץ עליו.
  הערה:
  אם נפתחת תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש, לחץ על אפשר או על כן כדי להמשיך.
 11. קבל את מיקום ברירת המחדל כדי לשמור את הקבצים. לחץ על Next (הבא), ולאחר מכן המתן בזמן שתוכנית ההתקנה מחלצת את הקבצים כדי להתכונן להתקנה.
 12. מסך Software Selection (בחירת תוכנה) מפרט את התוכנה שיש להתקין.
  • התקנת התוכנה המומלצת כוללת את מנהל ההדפסה PCL 6 ואת התוכנה לכל מאפייני המוצר הזמינים. כדי להמשיך בהתקנת התוכנה המומלצת, לחץ על הלחצן Next (הבא).
  • כדי להתאים אישית את התוכנה המותקנת, לחץ על הקישור Customize software selections (התאמה אישית של בחירות תוכנה). בסיום, לחץ על הלחצן Next (הבא).
 13. קרא את הסכם הרישיון, סמן את תיבת הסימון I have reviewed and accept the installation agreements (קראתי את תנאי ההתקנה ואני מסכים להם), ולאחר מכן לחץ על הלחצן Next (הבא) כדי להמשיך.
 14. מופיע מסך Preparing to Install (מתכונן להתקנה). כשתוכנית ההתקנה סיימה, לחץ על הלחצן Next (הבא) כדי להמשיך.
 15. אם תופיע הנחיה לבחור סוג חיבור, בחר באפשרות Connect through a wired network (התחבר באמצעות רשת קווית).
 16. לחץ על האפשרות Automatically find my product on the network (מצא באופן אוטומטי את המוצר שלי ברשת). אם תוכנית ההתקנה לא יכולה למצוא את המוצר, הזן באופן ידני את כתובת ה-IP של המוצר, את שם המארח או את כתובת החומרה. לחץ על הלחצן Next (הבא).
 17. מוצגת רשימת מוצרים במסך Network Product(s) Found (מוצרים שנמצאו ברשת). בחר את המוצר מהרשימה ולחץ על הלחצן Next (הבא).
 18. בסיום ההתקנה, מופיע מסך Product Configuration (תצורת המוצר). בחר אם המוצר אמור להוות את מדפסת ברירת המחדל, ואם להדפיס דף ניסיון. לחץ על הלחצן Next (הבא).
 19. מופיע מסך Enable HP Web Services (אפשר את HP Web Services). כדי לאפשר שירותי אינטרנט עכשיו, לחץ על הלחצן Next (הבא). כדי לאפשר שירותי אינטרנט מאוחר יותר, לחץ על הלחצן Cancel (ביטול). שירותי האינטרנט של HP אינם דרושים לצורך התקנת התוכנה.
  לקבלת פרטים נוספים על הפעלת HP Web services ו-HP ePrint, לחץ כאן לפרטים נוספים על הגדרת HP ePrint.
 20. מופיע מסך Finish (סיום). ממסך זה, אשפי ההתקנה זמינים כדי להגדיר מאפייני מוצר נוספים. הגדר את מאפייני המוצר הנוספים עכשיו או מאוחר יותר.
 21. לחץ על הלחצןFinish (סיום) להשלמת ההתקנה של המוצר.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏