תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים מדגמי HP Chromebook - מחשב Chromebook אינו נדלק (מערכת הפעלה Chrome OS)

מסמך זה מתייחס למחשבי HP Chromebook עם מערכת הפעלה Chrome OS.
מסמך זה מספק פתרונות אפשריים לבעיות הדלקת HP Chromebook, כולל מצב שבו מתקבלת שגיאת מערכת ההפעלה Chrome OS חסרה או פגומה. בצע את השלבים במסמך זה על מנת לבודד את הבעיה ולמצוא פתרון.

שלב 1: הסר התקנים חיצוניים

אם ה-Chromebook אינו נדלק הסר את כל התקני ה-USB, וכן הוצא כרטיסי זיכרון מהחריץ של קורא הכרטיסים. נתק את כל ההתקנים שאינם חיוניים (כוננים קשיחים חיצוניים וכדומה).
אחרי שהסרת את כל ההתקנים החיצוניים, הדלק את Chromebook. מה קורה?
 • אם Chromebook נדלק, חבר מחדש התקנים, אחד בכל פעם, בעת הפעלה מחדש של המחשב, כדי לגלות איזה התקן גורם לבעיה. סיימת.
 • אם Chromebook עדיין אינו נדלק או מפגין את אותה בעיה, אין לחבר מחדש דבר, אלא יש להמשיך בתהליך איתור התקלות.

שלב 2: מצא פתרון המתאים לתסמין של ה-Chromebook שלך

אם ה-Chromebook שלך אינו נדלק, קרא את רשימת התסימנים הבאה. אם מצאת תסמין התואם למצב המחשב, פעל בהתאם להוראות אלה. אפשר שתופנה למסמך תמיכה אחר ובו נהלים מפורטים לאיתור תקלות. אם אינך מוצא תסמין התואם למצבו של המחשב, המשך לשלב 3: בצע אתחול מחדש קשיח.

כל בעיות ההדלקה האחרות של ה-Chromebook

עבור כל בעיות ההפעלה האחרות, ראה שלב 3: בצע אתחול מחדש קשיח.

שלב 3: בצע אתחול מחדש קשיח

סרטון זה מדגים כיצד לבצע אתחול מחדש קשה ב- Chromebook

אתחול קשיח יכול לפתור בעיות רבות של הפעלה. בצע את השלבים הבאים כדי לבצע אתחול קשיח:
 1. כבה את המחשב.
 2. נתק את כל ההתקנים ההיקפיים והוצא את כל התקני ה-USB וכרטיסי המדיה.
 3. נתק את מתאם המתח AC. במידה וניתן להסיר את הסולל של ה-Chromebook, הסר את הסוללה.
 4. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 7 שניות לפחות.
 5. חבר מחדש את מתאם המתח AC.
  אם הסרת את הסוללה, אל תחבר אותה מחדש בזמן זה.
 6. הפעל את המחשב.
  אם המחשב מתחיל לפעול, סיימת.
  אם המחשב לא מתחיל לפעול, המשך לשלב הבא.

שלב 4: בצע שחזור מערכת

אם השלבים במסמך זה לא פתרו את בעיית ההפעלה של ה-Chromebook שלך, בצע שחזור מערכת כדי לאפס את המחשב למצב המקורי שבו נשלח מהיצרן. למידע נוסף על שחזור מערכת Chrome OS, עיין בביצוע שחזור מערכת ב-HP Chromebook שלך.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏