תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP - שינוי הזום וגודל הגופן בדפדפן Internet Explorer

מסמך זה מתייחס למחשבים ניידים של HP.
ניתן לשנות בדפדפן Internet Explorer את תצוגת התמונות והגופנים באמצעות הזום או הגדרות גודל הגופן. מסמך זה מסביר כיצד לשנות הגדרות אלה.

שינוי הזום באמצעות משטח נגיעה

תוכל לשנות את הזום באמצעות התנועות הבאות על משטח הנגיעה שלך:
 • זום פנימה (הגדלה): הרחק 2 אצבעות אחת מהשנייה
 • זום החוצה (הקטנה): קרב 2 אצבעות אחת לשנייה

הגדרה או השבתה של תכונת הזום במערכת ההפעלה Windows

בצע את השלבים הבאים כדי להגדיר או להשבית את הזום במערכת הפעלה Windows:
 1. לחץ על התחל, הזן את המילה עכבר בשדה החיפוש, ובחר בעכבר ממקטע לוח הבקרה של תוצאות החיפוש.
  יופיע חלון תכונות העכבר.
 2. לחץ על לשונית הגדרות התקן, בחר את ההתקן Synaptic TouchPad, ואז לחץ על לחצן ההגדרות.
 3. בחר באפשרויות המתאימות כדי לשנות את הגדרות משטח הנגיעה עבור גלילה, כפתורים, רגישות מגע, רגישות קצה ותנועות.
 4. על מנת להשבית את האפשרות תנועות רב-אצבעיות, בטל את הסימון עבור תנועות רב-אצבעיות.
  איור : תכונות משטח נגיעה
  חלון תכונות משטח נגיעה

כיוון הזום בדפדפן Internet Explorer

תוכל להשתמש במדור זה כדי לכוון את הזום בדפדפן Internet Explorer באמצעות העכבר או קיצורי מקלדת. על מנת לשנות את הזום באמצעות העכבר, פעל באופן הבא:
מתוך סרגל התפריט של Internet Explorer (במידה ואתה משתמש בדפדפן בגירסת Internet Explorer 8 או מאוחר ממנה, לחץ על מקש Alt כדי לצפות בתפריט), בחר צפה, בחר זום (100%), ואז בחר את הזום המבוקש.
איור : תפריט הזום ב-Internet Explorer
תפריט הזום ב-Internet Explorer
על מנת לשנות את הזום באמצעות המקלדת, פעל באופן הבא:
 • זום פנימה (הגדלה): לחץ והחזק בו-זמנית את מקשי ctrl ו-+ (סימן הפלוס).
 • זום החוצה (הקטנה): לחץ והחזק בו-זמנית את מקשי ctrl ו-- (סימן המינוס).

כיצד לשנות את גודל הגופן ב-Internet Explorer

תוכל להשתמש במדור זה כדי לשנות את גודל הגופן בדפדפן Internet Explorer באמצעות העכבר או קיצורי מקלדת. על מנת לשנות את גודל הגופן באמצעות העכבר, פעל באופן הבא:
מתוך סרגל התפריט של Internet Explorer (במידה ואתה משתמש בדפדפן בגירסת Internet Explorer 8 או מאוחר ממנה, לחץ על מקש Alt כדי לצפות בתפריט), בחר צפה, בחר גודל גופן, ואז בחר את גודל הגופן המבוקש.
איור : תפריט גודל הגופן ב-Internet Explorer
תפריט גודל הגופן ב-Internet Explorer
על מנת לאפס את גודל הגופן ל100%- באמצעות המקלדת שלך, לחץ בעת ובעונה אחת על המקשים ctrl ו-0 (אפס).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏