תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים מדגם HP Slatebook ומחשבים מדגם HP Slate 21 - שימוש באפליקציות בחלונות-מרובים (Android 4.4/KitKat)

מסמך זה מתייחס למחשבים מדגם HP Slatebook ולמחשבים מדגם HP Slate 21 עם מערכת הפעלה Android 4.4/KitKat.
מערכת ההפעלה Android מאפשרת לך להשתמש רק באפליקציה אחת בזמן נתון. אולם, באמצעות תכונת מציג האפליקציות הכפולות של HP (ריבוי חלונות), תוכל לצפות ולהשתמש בשתי אפליקציות בו-זמנית. פונקציית ריבוי חלונות זו זמינה במחשבים מדגם HP Slatebook ובמחשבים מדגם HP Slate 21 המצוידים במערכת הפעלה Android 4.4/KitKat. באמצעות מסמך זה תוכלו ללמוד פרטים נוספים על תכונות מציג האפליקציות הכפולות של HP.

צפייה בחומר ההדרכה על מציג האפליקציות הכפולות של HP

האפליקציה של מציג האפליקציות הכפולות של HP כוללת חומר הדרכה המתאר כיצד להשתמש בכל אחת מתכונות מציג האפליקציות הכפולות של HP. על מנת לצפות בחומר ההדרכה, יש לפתוח את מגירת האפליקציות ולהקיש על הסמל של מציג האפליקציות הכפולות של HP.
איור : מציג האפליקציות הכפולות של HP
מגש האפליקציות
איור : סמל מציג האפליקציות הכפולות של HP
סמל מציג האפליקציות הכפולות של HP
הסעיפים הבאים ינחו אתכם בחומר ההדרכה של מציג האפליקציות הכפולות של HP.

כיצד להשתמש בשתי אפליקציות, זו לצד זו

כדי להשתמש במציג האפליקציות הכפולות של HP, יש לפעול על פי השלבים הבאים:
 1. הקש על האפליקציה הראשונה שברצונך לפתוח.
 2. תוכל להשתמש באחת מהשיטות הבאות כדי לפתוח את האפליקציה השנייה:
  • הקש על סמל הבית ופתח אפליקציה נוספת מדף הבית שלך.
  • הקש על סמל כל האפליקציות כדי לפתוח את מגירת האפליקציות (מגש האפליקציות) ובחר אפליקציה מתוך האוסף שלך.
 3. אחרי שפתחת יותר מאפליקציה אחרת, גע בסמל אפליקציות אחרונות כדי להציג את האפליקציות זו לצד זו.
  איור : תצוגת אפליקציות כפולות
  מציג האפליקציות הכפולות של HP

דפדף בין האפליקציות הפתוחות שלך

אם פתחת יותר משתי אפליקציות, תוכל לדפדף ביניהן באמצעות החלקת השטח הריק מתחת לאפליקציות. דפדף דרך האפליקציות באמצעות החלקה ימינה או שמאלה. גע כדי לבחור אפליקציה מהתור שלך.
איור : דפדף בין האפליקציות הפתוחות שלך
דף חומר ההדרכה על הדפדוף בין אפליקציות

סגירת אפליקציות

על מנת לסגור אפליקציה ולהסיר אותה מתור האפליקציות, החלק מעלה או מטה מהאזורים הריקים מעל האפליקציה ומתחתיה.
איור : סגור אפליקציה
חלון ההדרכה על סגירת האפליקציה

עבור למצב מסך מלא

תוכל לפתוח אפליקציה במסך מלא באמצעות הקשה כפולה מתחת לאפליקציה. כדי לחזור למצב של אפליקציה כפולה, גע בסמל האפליקציות האחרונות .
איור : עבור למסך מלא
דף ההדרכה למעבר למסך מלא

סידור האפליקציות מחדש

סידור מחדש של האפליקציות הפתוחות בתור שלך מאפשר לך לבחור את שתי האפליקציות שאתה רוצה להציג במצב אפליקציה כפולה. על מנת לשנות את סדר האפליקציות הפתוחות שלך, הקש והחזק מתחת לאפליקציה שאתה רוצה להזיז, ואז גרור את האפליקציה למצב המבוקש.
איור : שנה את סדר האפליקציות שלך
מסך ההדרכה של שינוי סדר האפליקציות

השימוש באפליקציות עם מציג האפליקציות הכפולות של HP

קיימים מספר גורמים שיכולים להשפיע על חוויית השימוש שלך במציג האפליקציות הכפולות של HP. גורמים אלה כוללים את יחס התצוגה של האפליקציות בהן אתה משתמש, את אפליקציות הגלישה בהן אתה משתמש, את הכיוון והגירסה של האפליקציות ואת סוגי האפליקציות.

הבנת יחסי תצוגת האפליקציות

מציג האפליקציות הכפולות של HP תומך בכל האפליקציות המוצעות בחנות Google Play, בין אם הן מוצגות ביחס של 4:3 או ביחס של 16:9. היחס 4:3 גדול יותר מהיחס 16:9 והוא צורת התצוגה המועדפת של מציג האפליקציות הכפולות.
  איור : דוגמה ליחסי אפליקציות
  דוגמה ליחסי התצוגה של אפליקציות
 1. יחס 16:9
 2. יחס 4:3

השימוש באפליקציות לדפדוף באינטרנט

גם אפליקציות לדפדוף באינטרנט מוצגות ביחס 4:3 או 16:9. היחס 4:3 הוא היחס העדיף גם כאשר מדובר באפליקציות לדפדוף באינטרנט. פורמט היחס היותר גדול מאפשר לכלול יותר ממסך הדפדפן בתוך החלון. דפדפן Firefox מוצג ביחס 16:9, בעוד שדפדפן Google Chrome מוצג ביחס 4:3.
  איור : דוגמה ליחסי אפליקציות דפדוף באינטרנט
  יחסי דפדפני אינטרנט לדוגמה
 1. ‏Firefox ביחס 16:9
 2. ‏‎Google Crhome ביחס 4:3
בין שמדובר ביחס 16:9 או ביחס 4:3, במקרה של גלישה באינטרנט, לעיתים השימוש במהדורה השולחנית של אפליקציות הדפדפן במקום המהדורה המיועדת לניידים, יכול לשפר את חוויית השימוש. כדי לטעון את הגירסה השולחנית של אפליקציית דפדפן, גע בסמל התפריט ובחר בקש אתר שולחני.
איור : בקש אתר שולחני
אפשרות הצפייה של בקש אתר שולחני

השימוש באפליקציות להצגת סרטונים

כאשר משתמשים באפליקציות להצגת סרטונים במסגרת מציג האפליקציות הכפולות, אפשר שיהיה צורך להפעילם תחילה במצב מסך מלא כדי לגשת אל כפתורי הבקרה של הסרטון. עם זאת, מרגע שטענתם את הסרטון, תוכלו לחזור למצב אפליקציה כפולה ולצפות בסרטון.
איור : אפליקציית נגן וידאו
דוגמה לאפליקציית נגן וידאו

כיצד לאפשר ולהשבית את מציג האפליקציות הכפולות של HP

על מנת להדליק או לכבות את מציג האפליקציות הכפולות של HP, פתח את תפריט הגדרות ומצא את מתג ההפעלה/כיבוי של מציג האפליקציות הכפולות של HP בסעיף התקן.
איור : מתג ההדלקה-כיבוי של מציג האפליקציות הכפולות של HP
המתג הבורר של ההדלקה-כיבוי של מציג האפליקציות הכפולות של HP


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏