ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP ENVY 4500‏, Deskjet 3540‏ - מוצגת הודעת שגיאה "מחסנית חסרה או דיו לא תואם"

לאחר שהתקנת מחסנית, המדפסת אינה מדפיסה, ואחת מהודעות השגיאה הבאות מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת:
 • מחסניות חסרות
 • מחסנית לא תואמת
שגיאות אלה עלולות להופיע בנסיבות מסוימות גם כאשר הוכנסו מחסניות HP הנכונות. ייתכן שיש צורך להתקין מחדש את המחסנית, המגעים החשמליים עשויים להיות מלוכלכים, או ייתכן שיש תקלה במחסנית או במדפסת.
שלב 1: ודא שהמחסניות תואמות
ודא שהמחסניות החדשות שהתקנת תואמות למדפסת שלך ושהן מחסניות מקוריות של HP שלא נעשו בהן שינויים.
מדפסות HP ENVY 4500
תיאור מחסנית דיו
צפון אמריקה ואסיה-האוקיינוס השקט, כולל יפן (לא כולל הודו, סין ואינדונזיה)
מערב אירופה
המזרח התיכון, אפריקה, אמריקה הלטינית ומדינות חבר העמים
סין, הודו ואינדונזיה
מחסנית דיו שחור
‏‎HP 61 שחור
‏‎HP 301 שחור
‏‎HP 122 שחור
‏‎HP 802 שחור
מחסנית דיו צבעוני
‏‎HP 61 בשלושה צבעים
‏‎HP 301 בשלושה צבעים
‏‎HP 122 בשלושה צבעים
‏‎HP 802 בשלושה צבעים
מדפסות HP Deskjet Ink Advantage 3540
תיאור מחסנית דיו
אמריקה הלטינית
אסיה פסיפית
אירופה, המזרח התיכון ואפריקה
מחסנית דיו שחור
‏‎HP 662 שחור
‏‎HP 678 שחור
‏‎HP 650 שחור
מחסנית דיו שלושה צבעים
‏‎HP 662 בשלושה צבעים
‏‎HP 678 בשלושה צבעים
‏‎HP 650 בשלושה צבעים
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
שלב 2: הוצא את המחסניות, בדוק אותן והחזר אותן למקומן
בצע את השלבים הבאים כדי לוודא שהמחסניות הוכנסו כראוי.
 1. אם המדפסת אינה מופעלת כבר, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל אותה.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות. הגררה נעה לאזור הגישה למחסניות. לפני שתמשיך, המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות
 3. כדי לשחרר את המחסנית, הרם את המכסה שעל תושבת המחסנית, ולאחר מכן דחף בעדינות את המכסה אחורנית עד לעצירתו.
 4. משוך את המחסנית כלפי מעלה כדי להוציא אותה מהתושבת שלה.
   איור : הסר את המחסנית
   תמונה: הסר את המחסנית
  1. הרם את המכסה
  2. דחף בעדינות את המכסה בחזרה למקומו
  3. משוך את המחסנית כלפי מעלה
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים חלשים.
  איור : אל תיגע במגעים או בחרירים
  תמונה: אל תיגע במגעים או בחרירים.
 5. הסר סרט מגן כלשהו שעשוי עדיין להיות על חרירי הדיו.
  איור : הסר סרט מגן כלשהו שעשוי עדיין להיות על חרירי הדיו
  תמונה: הסר סרט מגן כלשהו שעשוי עדיין להיות על חרירי הדיו.
    שים לב:
  אל תנסה להסיר את הרצועה החשמלית בצבע נחושת.
 6. החזק את המחסנית בזווית קלה כלפי מעלה כשמגעי המחסנית פונים לצדה האחורי של המדפסת, ולאחר מכן החלק את המחסנית לתוך התושבת הריקה.
 7. סגור את המכסה שעל תושבת המחסנית כדי לוודא שהמחסנית ננעלת במקומה בבטחה.
    הערה:
  הכנס את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים לתושבת שמשמאל. הכנס את המחסנית להדפסה בשחור לתושבת שמימין.
   איור : הכנס את המחסנית
   תמונה: הכנס את המחסנית
  1. הכנס את המחסנית
  2. סגור את המכסה
  3. המחסנית להדפסה בצבע נמצאת בצד שמאל והמחסנית להדפסה בשחור נמצאת בצד ימין
 8. חזור על השלבים הקודמים כדי להוציא ולאחר מכן להכניס מחדש את המחסנית השנייה.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 1. אסוף את החומרים הבאים:
  • ספוגיות יבשות, מטלית נטולת מוך או כל חומר רך אחר שלא יתפורר או יותיר סיבים (נייר סינון של קפה "פילטר" מתאים למטרה זו)
  • מים מזוקקים, מסוננים או מינרלים (מי ברז עשויים להכיל חומרים מזהמים שעלולים לגרום נזק למחסניות)
     שים לב:
   אין להשתמש בחומרים לניקוי ראשי הדפסה או באלכוהול לניקוי מגעי המחסנית. חומרים אלה עלולים לגרום נזק למחסנית או למדפסת.
 2. אם המדפסת עדיין אינה דולקת, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק אותה.
 3. פתח את מכסה הסורק.
 4. פתח את דלת הגישה למחסניות. הגררה נעה לאזור הגישה למחסניות.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות.
 5. נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 6. אם המדפסת מחוברת למחשב שלך באמצעות חיבור USB, נתק את כבל ה-USB.
    אזהרה:
  עליך לנתק את כבל המתח לפני ביצוע פעולות בתוך המדפסת כדי למנוע את הסיכון לפציעה או להתחשמלות.
 7. כדי לשחרר את המחסנית, הרם את המכסה שעל תושבת המחסנית, ולאחר מכן דחף בעדינות את המכסה אחורנית עד לעצירתו.
 8. משוך את המחסנית כלפי מעלה כדי להוציא אותה מהתושבת שלה.
   איור : הסר את המחסנית
   תמונה: הסר את המחסנית.
  1. הרם את המכסה
  2. דחף בעדינות את המכסה בחזרה למקומו
  3. משוך את המחסנית כלפי מעלה
    שים לב:
  אין להסיר את שתי המחסניות בו-זמנית. הסר ונקה כל מחסנית בנפרד. אין להשאיר מחסנית מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות.
 9. אחוז במחסנית בצדדיה.
  איור : אחוז במחסנית בצדדיה
  תמונה: אחוז במחסנית בצדדיה.
 10. בדוק אם על מגעי מחסנית הדיו הצטברו דיו ולכלוך.
    שים לב:
  אין לגעת במגעי הנחושת או בחרירי הדיו. נגיעה בחלקים אלה עלולה לגרום לסתימות, לכשל דיו או למגעים חשמליים חלשים.
  איור : אל תיגע במגעים או בחרירים
  תמונה: אל תיגע במגעים או בחרירים.
 11. הרטב מקלון גומי ספוגי או מטלית נטולת מוך במעט מים מזוקקים, ולאחר מכן סחט את עודף המים.
 12. נקה אך ורק את המגעים בצבע נחושת במחסנית, ולאחר מכן אפשר למחסנית להתייבש במשך כ-‏10 דקות.
   איור : נקה את המגעים
   תמונה: נקה את המגעים.
  1. מגעים בצבע נחושת
  2. חרירי דיו (אל תנקה)
 13. הרטב מקלון גומי ספוגי נוסף או מטלית נטולת מוך במעט מים מזוקקים, ולאחר מכן סחט את עודף המים.
 14. השתמש במקלון או במטלית כדי לנקות את המגעים החשמליים בגררה, הממוקמים בתוך המדפסת בתושבות המחסניות.
  איור : המגעים החשמליים בתושבות המחסניות
  תמונה: המגעים החשמליים בתושבות המחסניות
 15. הנח למגעי הגררה להתייבש במשך כ-10 דקות.
 16. החזק את המחסנית בזווית קלה כלפי מעלה כשמגעי המחסנית פונים לצדה האחורי של המדפסת, ולאחר מכן החלק את המחסנית לתוך התושבת הריקה.
 17. סגור את המכסה שעל תושבת המחסנית כדי לוודא שהמחסנית ננעלת במקומה בבטחה.
    הערה:
  הכנס את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים לתושבת שמשמאל. הכנס את המחסנית להדפסה בשחור לתושבת שמימין.
   איור : הכנס את המחסנית
   תמונה: הכנס את המחסנית.
  1. הכנס את המחסנית
  2. סגור את המכסה
  3. המחסנית להדפסה בצבע נמצאת בצד שמאל והמחסנית להדפסה בשחור נמצאת בצד ימין
 18. חזור על השלבים הקודמים כדי להתקין את המחסנית השנייה, אם יש צורך בכך.
 19. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות.
 20. סגור את מכסה הסורק.
 21. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 22. אם המדפסת מחוברת למחשב באמצעות חיבור USB, חבר מחדש את כבל ה-USB.
 23. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
שלב 4: הוצאת המחסניות והכנסתן מחדש
הסרה והתקנה מחדש של המחסניות עשויה לפתור את הבעיה. חזור על השלבים שביצעת בתחילת מסמך זה כדי להוציא ולאחר מכן להכניס מחדש את המחסניות.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
שלב 5: ניקוי חוזר של מגעי המחסנית
ניקוי חוזר של מגעי המחסנית עשוי לסייע בפתרון בעיה זו. חזור על השלבים שביצעת בתחילת מסמך זה כדי לנקות את מגעי המחסניות.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.
 2. כאשר המוצר פועל, נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 4. המתן לפחות 15 שניות.
 5. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
 6. חבר מחדש את כבל המתח לגב המוצר.
 7. אם המוצר אינו מופעל באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעילו.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
שלב 7: זהה את המחסנית שיש להחליף, ולאחר מכן החלף את המחסנית
הודעת השגיאה עשויה לציין מחסנית ספציפית שגרמה לשגיאה. בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את המחסנית הבעייתית.
 1. אם המדפסת עדיין אינה דולקת, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק אותה.
 2. פתח את מכסה הסורק.
 3. פתח את דלת הגישה למחסניות. הגררה נעה לאזור הגישה למחסניות.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות.
  • בדוק את המחסנית להדפסה בשחור
   1. הרם את מכסה המחסנית כדי לשחרר את המחסנית להדפסה בשחור (בצד ימין של הגררה), ולאחר מכן משוך את המחסנית אל מחוץ לתושבת.
   2. סגור את מכסה המחסנית.
   3. סגור את דלת הגישה למחסניות. המחסנית חוזרת לקצה הימני של המדפסת.
    איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
    תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות.
   4. סגור את מכסה הסורק.
    • אם הודעת השגיאה עדיין מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת, הכנס מחדש את המחסנית להדפסה בשחור, ולאחר מכן המשך כדי לבדוק את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים.
    • אם הודעת השגיאה לא מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת, דלג לשלב הבא כדי להחליף את המחסנית להדפסה בשחור.
  • בדוק את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים
   1. הרם את מכסה המחסנית כדי לשחרר את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים (בצד השמאלי של הגררה), ולאחר מכן משוך את המחסנית אל מחוץ לתושבת.
   2. סגור את מכסה המחסנית.
   3. סגור את דלת הגישה למחסניות. המחסנית חוזרת לקצה הימני של המדפסת.
    איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
    תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות.
   4. סגור את מכסה הסורק.
    • אם הודעת השגיאה עדיין מוצגת בצג לוח הבקרה של המדפסת, המשך לשלב הבא כדי להחליף הן את המחסנית להדפסה בשחור והן את המחסנית בשלושה צבעים.
    • אם הודעת השגיאה לא מוצגת בלוח הבקרה של המדפסת, דלג לשלב הבא כדי להחליף את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים .
טען נייר
כשאתה מתקין מחסנית חדשה, המדפסת מנחה אותך לטעון נייר כדי שתוכל להשלים את יישור המחסנית. לפני שתתחיל בתהליך היישור, בצע את השלבים הבאים כדי לטעון נייר במדפסת.
 1. פתח את הדלת של מגש הנייר ומשוך אליך את מגש הנייר כדי להאריך אותו.
 2. משוך בעדינות החוצה את מאריך המגש והרם את תפס הנייר.
  איור : משוך את מגש הנייר ואת מאריך המגש החוצה
  תמונה: משוך את מגש הנייר ואת מאריך המגש החוצה
 3. הסט את מכווני רוחב הנייר עד הקצה.
  איור : הסט החוצה את מכווני רוחב הנייר
  תמונה: הסט החוצה את מכווני רוחב הנייר
 4. טען ערימת נייר בגודל U.S Letter או A4 לתוך מגש הנייר כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. דחף את הערימה לתוך המגש עד שהיא תיעצר.
  איור : טען את הנייר
  תמונה: טען את הנייר
 5. הסט את מכווני רוחב הנייר פנימה עד שייצמדו לקצוות הנייר.
  איור : הסט פנימה את מכווני רוחב הנייר
  תמונה: הסט פנימה את מכווני רוחב הנייר
 6. דחוף את מגש הנייר קדימה עד שייכנס למקומו בנקישה.
    הערה:
  דחוף את מגש הנייר פנימה עד הסוף כדי למנוע הודעת שגיאה.
  איור : דחוף את מגש הנייר קדימה עד שייכנס למקומו בנקישה
  תמונה: דחוף את מגש הנייר קדימה עד שייכנס למקומו בנקישה
החלפת המחסנית
  הערה:
אם ברשותך מחסנית חלופית, תוכל עדיין להדפיס. הוצא את המחסנית הבעייתית, והדפס עם המחסנית הנותרת. אם תוציא את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים, ההדפסות יהיו בגוני אפור. אם תוציא את המחסנית להדפסה בשחור, המדפסת תדפיס באיטיות והצבעים בהדפסות עשויים להיות שונים.
אם יש לך מחסנית או ראש הדפסה פגומים, ייתכן שהם במסגרת האחריות. כדי לבדוק את האחריות על חומרי הדיו או הטונר המתכלים, גש אל hp.com/go/learnaboutsupplies, ועיין במידע על אחריות מוגבלת עבור החומרים המתכלים שלך.
הסרטון הבא מדגים כיצד להחליף מחסנית.
  הערה:
בסרטון הבא מוצגת מדפסת HP ENVY 4500, אך השלבים זהים גם עבור המדפסת שלך.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון הווידאו או אם ברצונך לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון הווידאו ב-YouTube.
 1. אם המדפסת עדיין אינה דולקת, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק אותה.
 2. פתח את מכסה הסורק.
 3. פתח את דלת הגישה למחסניות. הגררה נעה לאזור הגישה למחסניות.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות.
 4. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 5. כדי לשחרר את המחסנית, הרם את המכסה שעל תושבת המחסנית, ולאחר מכן דחף בעדינות את המכסה אחורנית עד לעצירתו.
 6. משוך את המחסנית כלפי מעלה כדי להוציא אותה מהתושבת שלה.
    אזהרה:
  על מנת למנוע את הסיכון של פציעה, החלף את מחסנית הדיו בתוך חמש דקות מפתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו. אחרי חמש דקות, הגררה זזה באופן אוטומטי אל צד המדפסת.
   איור : הסר את המחסנית
   תמונה: הסר את המחסנית.
  1. הרם את המכסה
  2. דחף בעדינות את המכסה בחזרה למקומו
  3. משוך את המחסנית כלפי מעלה
 7. הוצא את המחסנית החדשה מהאריזה ולאחר מכן משוך את לשונית המשיכה כדי להסיר את הסרט הפלסטי.
  איור : הסר את הסרט הפלסטי
  תמונה: הסר את הסרט הפלסטי
 8. החזק את המחסנית בזווית קלה כלפי מעלה כשמגעי המחסנית פונים לצדה האחורי של המדפסת, ולאחר מכן החלק את המחסנית לתוך התושבת הריקה.
 9. סגור את המכסה שעל תושבת המחסנית כדי לוודא שהמחסנית ננעלת במקומה בבטחה.
    הערה:
  הכנס את המחסנית להדפסה בצבע לתושבת שמשמאל. הכנס את המחסנית להדפסה בשחור לתושבת שמימין.
   איור : הכנס את המחסנית
   תמונה: הכנס את המחסנית.
  1. הכנס את המחסנית
  2. סגור את המכסה
  3. המחסנית להדפסה בצבע נמצאת בצד שמאל והמחסנית להדפסה בשחור נמצאת בצד ימין
 10. חזור על השלבים הקודמים כדי להתקין את המחסנית השנייה, אם יש צורך בכך.
 11. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות.
 12. סגור את מכסה הסורק.
 13. פעל בהתאם להוראות בלוח הבקרה כדי להתחיל את יישור המחסניות. המדפסת תיישר את המחסניות ותדפיס דף יישור.
 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏