ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות משולבות HP LaserJet Pro מדגמי M225 ו-M226 - הגדרה ראשונית

מסמך זה מתייחס למדפסות המשולבות HP LaserJet Pro מדגמי M225 ו-M226‏.
בצע את השלבים במסמך זה כדי להתקין את חומרת המדפסת לפני שתתקין את תוכנת המדפסת במחשב. בצע את השלבים במסמך זה כדי להתקין את חומרת המדפסת לפני שתתקין את תוכנת המדפסת במחשב.
  הערה:
אם אתה מחפש את תוכנת המדפסת, עבור לדף http://123.hp.com/LASERJET.
שלב 1: הוצא את המדפסת מהאריזה
הוצא את המדפסת מהקופסה, והסר את כל חומרי האריזה מהמדפסת.
 1. הסר את כל הסרטים וחומרי האריזה מהחלק החיצוני של המדפסת.
  איור : הסר את סרט ההדבקה ואת חומרי האריזה
  תמונה: הסר את סרט ההדבקה ואת חומרי האריזה
 2. הרם את מכלול הסורק, ופתח את המכסה העליון.
  איור : הרם את מכלול הסורק, ופתח את המכסה העליון
  תמונה: פתח את מכלול הסורק, ופתח את המכסה העליון.
 3. הוצא את קצף ההגנה מאזור הגישה למחסניות.
  איור : הסר את קצף ההגנה
  תמונה: הסר את קצף ההגנה.
 4. הוצא את מחסנית ההדפסה, והנח אותה בצד במקום בטוח.
  איור : הוצא את מחסנית ההדפסה
  תמונה: הוצא את מחסנית ההדפסה, והנח אותה בצד במקום בטוח.
 5. הוצא בזהירות את חומרי האריזה מתוך המדפסת.
  איור : הוצא את חומרי האריזה מתוך המדפסת
  תמונה: הוצא את חומרי האריזה מתוך המדפסת.
 6. אחוז בשני צדי מחסנית ההדפסה, ונער אותה בעדינות כדי לפזר בתוכה את הטונר בצורה אחידה.
  איור : נער בעדינות את מחסנית ההדפסה
  תמונה: נער בעדינות את מחסנית ההדפסה.
 7. הסר את התופסן הכתום ממחסנית ההדפסה.
  איור : הסר את התופסן הכתום ממחסנית ההדפסה
  תמונה: הסר את התופסן הכתום ממחסנית ההדפסה.
 8. משוך את הלשונית כדי להסיר את סרט האטימה ממחסנית ההדפסה.
  איור : הסר את סרט האטימה ממחסנית ההדפסה
  תמונה: משוך את הלשונית כדי להסיר את סרט האטימה ממחסנית ההדפסה.
 9. יישר את מחסנית ההדפסה באמצעות המסילות שבתוך המדפסת, והכנס את מחסנית ההדפסה עד שהיא תותקן היטב במקומה.
  איור : הכנס את מחסנית ההדפסה בחזרה למדפסת
  תמונה: הכנס את מחסנית ההדפסה.
 10. סגור את המכסה העליון וסגור את מכלול הסורק.
 11. מחזר את חומרי האריזה.
  איור : מחזר את חומרי האריזה
  תמונה: מחזר את חומרי האריזה
 12. חבר את מגש ההזנה ואת מאריך מגש הפלט למדפסת.
  איור : חבר את מגש ההזנה ואת מאריך מגש הפלט
  תמונה: חבר את מגש ההזנה ואת מאריך מגש הפלט למדפסת.
תכולת האריזה משתנה בהתאם למדינה/אזור. אתר בתוך האריזה את רשימת הפריטים הכלולים בה.
שלב 3: טען נייר במגש הנייר הראשי (מגש 2)
טען נייר לבן רגיל במגש הנייר הראשי, והתקן את מגש ההזנה המועדף (מגש 1).
  הערה:
לרכישת מוצר זה או מוצר דומה, עבור אל מוצרים של HP לבית ולמשרד הביתי.
 1. החלק את מכווני הנייר למיקומם החיצוני ביותר.
  איור : החלק החוצה את מכווני הנייר
  תמונה: החלק את מכווני הנייר למיקומם החיצוני ביותר.
 2. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה הראשי.
  איור : טען נייר במגש ההזנה הראשי
  תמונה: טען את הנייר במגש ההזנה
 3. החלק פנימה את מכווני הנייר עד שייצמדו לקצוות הנייר.
    הערה:
  אל תדחוף את מכווני הנייר כך שיהיו הדוקים מדי כנגד הנייר.
  איור : החלק פנימה את מכווני הנייר עד שייצמדו לנייר
  תמונה: החלק פנימה את מכווני רוחב הנייר עד שייצמדו לנייר
 4. הנח את מגש ההזנה המועדף על מגש ההזנה הראשי.
  איור : התקן את מגש ההזנה המועדף
  תמונה: התקן את מגש ההזנה המועדף
שלב 4: חבר את כבל המתח, והפעל את המדפסת
 1. חבר את כבל המתח לגב המדפסת.
 2. חבר את כבל המתח ישירות לשקע חשמל בקיר.
  איור : חבר את כבל המתח למדפסת
  תמונה: חבר את כבל המתח
 3. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת. המדפסת תאתחל ותכייל את עצמה. המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
    שים לב:
  אל תחבר כבל USB‏ כעת. המדפסת תציג בפניך בקשה לחבר את כבל ה-USB במועד הנכון במהלך התקנת התוכנה.
שלב 5: בחר את השפה
לאחר שהמדפסת תסיים את הכיול, יוצג התפריט של בחירת השפה. בצע את הפעולות הבאות כדי לבחור שפה ומיקום בלוח הבקרה של המדפסת.
שלב 6: התקנת תוכנת המדפסת
חומרת מדפסת HP שברשותך הותקנה עתה כראוי ותוכל עתה להתקין את תוכנת ההדפסה. אל תנסה לחבר את המדפסת למחשב לפני שתקבל הוראה לעשות זאת בתוכנת ההדפסה.
כדי להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של תוכנת ההדפסה, עבור לדף http://123.hp.com/LASERJET.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏