תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - מדפסות שיכולות להשתמש בשרתי ההדפסה HP Jetdirect ובאביזרי NFC/wireless.

שרתי ההדפסה ואביזרי NFC/wireless של HP Jetdirect מוסיפים יכולת הדפסה אלחוטית למדפסות HP LaserJet Enterprise ו-HP Officejet Enterprise כדי לקבל עבודות הדפסה ממחשב נייד, מטלפון חכם או מ-Tablet שתומכים ב-NFC או באלחוט.
מסמך זה מציג רשימה של מדפסות תואמות שבהן ניתן להשתמש באביזרים ובשרתי ההדפסה הבאים של Jetdirect:
לקבלת מידע אודות ה-HP Jetdirect דגמים ew2500‏, 695nw‏, 640n‏, 620n‏, 300x או הכרטיס המקבילי HP 1284B, עבור אל מדפסות שיכולות להשתמש בשרתי הדפסה של HP Jetdirect.

סדרת מדפסות נתמכות

אביזר HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless Direct

 • HP LaserJet Enterprise M506
 • HP LaserJet Enterprise MFP M527
 • HP Color LaserJet Enterprise M552
 • HP Color LaserJet Enterprise M553
 • HP Color LaserJet Enterprise MFP M577
 • HP LaserJet Enterprise M604
 • HP LaserJet Enterprise M605
 • HP LaserJet Enterprise M606
 • HP PageWide Enterprise Color 556
 • HP PageWide Enterprise Color MFP 586
 • HP LaserJet Enterprise M607
 • HP LaserJet Enterprise M608
 • HP LaserJet Enterprise M609
 • HP LaserJet Enterprise MFP M631
 • HP LaserJet Enterprise MFP M632
 • HP LaserJet Enterprise MFP M633
 • HP Color LaserJet Enterprise M652
 • HP Color LaserJet Enterprise M653
 • HP Color LaserJet Enterprise MFP M681
 • HP Color LaserJet Enterprise MFP M682
הערה:
אל תתקין יותר מ-HP Jetdirect 3000w אחד במדפסת יחידה. אם תתקין יותר מ-HP Jetdirect 3000w אחד באותה מדפסת (למשל, ב-HIP2 ובאמצעות יציאת ה-USB החיצונית), תוצג שגיאה. אם תוצג לך השגיאה Unsupported configuration detected (זוהתה תצורה שאינה נתמכת), כבה את המדפסת, הסר את HP Jetdirect 3000w המיותר ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

שרת הדפסה HP Jetdirect 2900nw

 • HP LaserJet Enterprise M506
 • HP LaserJet Enterprise MFP M527
 • HP Color LaserJet Enterprise M552
 • HP Color LaserJet Enterprise M553
 • HP Color LaserJet Enterprise MFP M577
 • HP LaserJet Enterprise M604
 • HP LaserJet Enterprise M605
 • HP LaserJet Enterprise M606
 • HP PageWide Enterprise Color 556
 • HP PageWide Enterprise Color MFP 586
 • HP LaserJet Enterprise M607
 • HP LaserJet Enterprise M608
 • HP LaserJet Enterprise M609
 • HP LaserJet Enterprise MFP M631
 • HP LaserJet Enterprise MFP M632
 • HP LaserJet Enterprise MFP M633
 • HP Color LaserJet Enterprise M652
 • HP Color LaserJet Enterprise M653
 • HP Color LaserJet Enterprise MFP M681
 • HP Color LaserJet Enterprise MFP M682
הערה:
אל תתקין יותר מ-HP Jetdirect 2900nw אחד במדפסת יחידה. אם תתקין יותר מ-HP Jetdirect 2900nw אחד באותה מדפסת (למשל, בשתי יציאות USB חיצוניות), תוצג שגיאה. אם תוצג לך השגיאה Unsupported configuration detected (זוהתה תצורה שאינה נתמכת), כבה את המדפסת, הסר את HP Jetdirect 2900nw המיותר ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

אביזר HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct

הערה:
אל תתקין HP Jetdirect 2800w באותה מדפסת שבה מותקן HP Jetdirect 2700w. שני ההתקנים הללו לא יכולים לפעול בו-זמנית. אם שניהם יותקנו בטעות, רק HP Jetdirect 2800w יפעל. אם דרושה לך תמיכה בניידות של 2800w ושל חיבור התשתית האלחוטית של 2700w, השתמש בשרת ההדפסה החיצוני HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless במקום ב-2700w. הדגם ew2500 יספק גם קישוריות אלחוטית וגם קישוריות קווית gigabit-wired (עם הגבלות מסוימות). לקבלת מידע אודות מדפסות התומכות ב-HP Jetdirect ew2500, עבור אל מדפסות שיכולות להשתמש בשרתי הדפסה של HP Jetdirect.
 • HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525*
 • HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c*
 • HP LaserJet Enterprise 500 Color Printer M551*
 • HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575*
 • HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c*
 • HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602*
 • HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603*
 • HP LaserJet Enterprise MFP M630
 • מדפסת HP Color LaserJet Enterprise M651
 • מדפסת רב-תכליתית HP Color LaserJet Enterprise M680
 • HP LaserJet Enterprise 700 M712*
 • HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725*
 • HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775*
 • HP LaserJet Enterprise M806 Printer series
 • מדפסת רב-תכליתית HP LaserJet Enterprise flow M830
 • HP Color LaserJet Enterprise M855
 • HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880
 • מדפסת HP Officejet Enterprise Color X555
 • מדפסת רב-תכליתית HP Officejet Enterprise Color X585
הערה:
כוכבית (*) מציינת שהמדפסת מחייבת את גירסת הקושחה האחרונה ו- HP FutureSmart ברמה 3. כדי להשתמש ב-HP Jetdirect 2800w עם מדפסות אלה, עדכן את קושחת המדפסת והגדר את הרמה של HP FutureSmart ל-3. ראה שלב 1: עדכון קושחת המדפסת ושלב 2: שינוי רמת הקושחה של המדפסת ל-HP FutureSmart רמה 3.

HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server

הערה:
אל תתקין HP Jetdirect 2800w באותה מדפסת שבה מותקן HP Jetdirect 2700w. שני ההתקנים הללו לא יכולים לפעול בו-זמנית. אם שניהם יותקנו בטעות, רק HP Jetdirect 2800w יפעל. אם דרושה לך תמיכה בניידות של 2800w ושל חיבור התשתית האלחוטית של 2700w, השתמש בשרת ההדפסה החיצוני HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless במקום ב-2700w. הדגם ew2500 יספק גם קישוריות אלחוטית וגם קישוריות קווית gigabit-wired (עם הגבלות מסוימות). לקבלת מידע אודות מדפסות התומכות ב-HP Jetdirect ew2500, עבור אל מדפסות שיכולות להשתמש בשרתי הדפסה של HP Jetdirect.
הערה:
אל תתקין יותר מ-HP Jetdirect 2700w אחד במדפסת יחידה. אם תתקין יותר מ-HP Jetdirect 2700w אחד באותה מדפסת (למשל, בשתי יציאות USB חיצוניות), תוצג שגיאה. אם תוצג לך השגיאה Unsupported configuration detected (זוהתה תצורה שאינה נתמכת), כבה את המדפסת, הסר את HP Jetdirect 2700w המיותר ולאחר מכן הפעל את המדפסת.
 • HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525*
 • HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c*
 • HP LaserJet Enterprise 500 Color Printer M551*
 • HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575*
 • HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c*
 • HP LaserJet Enterprise 600 Printer M601
 • HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602*
 • HP LaserJet Enterprise 600 Printer M603*
 • סדרת HP LaserJet Enterprise MFP M630
 • מדפסת HP Color LaserJet Enterprise M651
 • מדפסת רב-תכליתית HP Color LaserJet Enterprise M680
 • HP LaserJet Enterprise 700 M712*
 • HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725*
 • מדפסת HP Color LaserJet Enterprise M750
 • HP LaserJet Enterprise 700 Color MFP M775*
 • מדפסת HP LaserJet Enterprise M806
 • מדפסת רב-תכליתית HP LaserJet Enterprise flow M830
 • HP Color LaserJet Enterprise M855
 • HP Color LaserJet Enterprise flow MFP M880
 • סדרת המדפסות HP Officejet Enterprise Color X555
 • מדפסת רב-תכליתית HP Officejet Enterprise Color X585
הערה:
כוכבית (*) מציינת שהמדפסת מחייבת את גירסת הקושחה האחרונה ו- HP FutureSmart ברמה 3. כדי להשתמש ב-HP Jetdirect 2700w עם מדפסות אלה, עדכן את קושחת המדפסת והגדר את הרמה של HP FutureSmart ל-3. ראה שלב 1: עדכון קושחת המדפסת ושלב 2: שינוי רמת הקושחה של המדפסת ל-HP FutureSmart רמה 3.

שלב 1: עדכון קושחת המדפסת

כדי לעדכן את הקושחה עבור שרת ההדפסה או אביזר NFC & Wireless Direct, עדכן את הקושחה של מדפסת HP LaserJet המארחת באמצעות אחת מהשיטות הבאות:

שלב 2: שינוי רמת הקושחה של המדפסת ל-HP FutureSmart רמה 3

הערה:
שלב זה מתייחס רק לשדרוג מ- 2 FutureSmart ל-FutureSmart 3.
כדי להגדיר את קושחת המדפסת ל-HP FutureSmart ברמה 3, השתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של המדפסת:
הערה:
למידע נוסף על שינוי ההגדרה של HP FutureSmart באמצעות הגירסה העדכנית של HP Web Jetadmin, עבור אל www.hp.com/go/wja ובחר בכרטיסייה Self Help and Documentation ‏(עזרה עצמית ותיעוד).
 1. השג את כתובת ה-IP של המדפסת באמצעות לוח הבקרה של המדפסת.
  הערה:
  השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
  • FutureSmart 3: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר בסמל האלחוט כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המחשב המארח של המדפסת, ולאחר מכן בחר Print (הדפס).
  • FutureSmart 4: במסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל המידע , בחר Wireless (אלחוט) וגע בסמל ההדפסה .
 2. פתח דפדפן אינטרנט, ובשדה הכתובת הקלד את כתובת ה-IP או את שם המחשב המארח בדיוק כפי שהם מוצגים בדף המודפס, ולאחר מכן הקש Enter.
  איור : דוגמה לכתובת IP שהוקלדה בדפדפן אינטרנט
 3. בחר בכרטיסייה General ‏(כללי) ולאחר מכן בחר Firmware Upgrade ‏(שדרוג קושחה) בחלונית השמאלית.
 4. במקטע Change HP FutureSmart Level ‏(שנה את רמת HP FutureSmart), בחר HP FutureSmart 3 ברשימה הנפתחת, ולאחר מכן בחר באפשרות Change ‏(שנה).
האביזר או שרת ההדפסה יזוהו לאחר אתחול מחדש של המדפסת.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, עבור אל אחד מהקישורים הבאים:


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏