תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - שחרור חסימות סיכות באביזר תיבת הדואר עם מהדק

שחרור חסימות סיכות באביזר תיבת הדואר עם מהדק

המידע הבא מתאר כיצד לשחרר חסימת מהדק באביזר תיבת הדואר עם המהדק. כאשר מתרחשת חסימה, מוצגת בלוח הבקרה הנפשה המסייעת בפינוי החסימה.
 1. לחץ על הלחצן כדי לשחרר את תיבת הדואר עם המהדק והחלק אותה כדי להוציאה מהמוצר.
  איור : שחרור תיבת הדואר עם המהדק
 2. לחץ על התפס כדי לשחרר את דלת המהדק
  איור : לחץ על התפס
 3. פתח את דלת מהדק-הסיכות.
  איור : פתח את דלת מהדק הסיכות
 4. הרם את הלשונית הירוקה במחסנית סיכות ההידוק כלפי מעלה, ולאחר מכן משוך את מחסנית סיכות ההידוק החוצה.
  איור : הוצא את מחסנית הסיכות
 5. משוך כלפי מעלה את הידית הקטנה שבגב המחסנית של סיכות ההידוק.
  איור : הרם את הידית
 6. הוצא את סיכות ההידוק שנתקעו.
  איור : הוצא סיכות תקועות
 7. סגור את הידית שבגב מחסנית סיכות ההידוק. ודא שהיא נכנסת למקומה בנקישה.
  איור : הורד את הידית
 8. הכנס את מחסנית סיכות ההידוק לתוך המהדק ודחף את הידית הירוקה כלפי מטה עד שהמחסנית תתייצב במקומה בנקישה.
  איור : הכנס את מחסנית הסיכות
 9. סגור את הדלת של מהדק-הסיכות.
  איור : סגור את דלת מהדק הסיכות
 10. החלק את תיבת הדואר עם המהדק כלפי המוצר עד שתינעל במקומה.
  איור : חבר את תיבת הדואר עם המהדק


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏