תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - שחרור חסימות תחת הכיסוי העליון ובאזור הרישום

שחרור חסימות תחת הכיסוי העליון ובאזור הרישום

המידע הבא מתאר כיצד לשחרר חסימת נייר בתחת הכיסוי העליון. כאשר מתרחשת חסימה, מוצגת בלוח הבקרה הנפשה המסייעת בפינוי החסימה.
 1. פתח את מגש 1 והסר את כיסוי מזין המעטפות (או הסר את מזין המעטפות האופציונלי, אם הוא מותקן).
  איור : הסר את הכיסוי של מזין המעטפות
 2. הרם את תפס השחרור של הכיסוי העליון ופתח אותו.
  איור : פתח את המכסה העליון
 3. הוצא את מחסנית הטונר.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
 4. בקדמת גלגלת הרישום, הרם את הלשונית הירוקה הקטנה כדי להרים את מגן הגלגלת מפלסטיק ולאחר מכן משוך החוצה כל נייר תקוע.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 5. בחלקה האחורי של הגלגלת, היעזר הלשונית הירוקה הארוכה כדי להרים את מגן המתכת ולאחר מכן משוך החוצה כל נייר תקוע.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 6. התקן את מחסנית הטונר.
  איור : התקן את מחסנית הטונר
 7. סגור את המכסה העליון.
  איור : סגור את המכסה העליון
 8. הכנס את הכיסוי של מזין המעטפות.
  איור : הכנס את כיסוי מזין המעטפות (או את מזין המעטפות האופציונלי).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏