ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - שחרור חסימות ביחידה להדפסה דו-צדדית וב-fuser

שחרור חסימות ביחידה להדפסה דו-צדדית וב-fuser
המידע הבא מתאר כיצד לשחרר חסימת נייר באזור יחידת ההדפסה הדו-צדדית או ה-fuser. כאשר מתרחשת חסימה, מוצגת בלוח הבקרה הנפשה המסייעת בפינוי החסימה.
 1. M630dn ו-M630f: משוך את סל הפלט ואת המסגרת החוצה ולאחר מכן הרם אותם למעלה כדי להסירם.
  איור : הסר את סל הפלט והמסגרת
 2. M630z (או דגמים אחרים, אם תיבת הדואר עם המהדק מותקנת): לחץ על הלחצן כדי לשחרר את תיבת הדואר עם המהדק והסר אותה מהמוצר.
    שים לב:
  אל תנתק את המחבר. הכבל מספיק ארוך כדי להניח את תיבת הדואר עם המהדק על הרצפה. אם המחבר מנותק, חבר אותו מחדש והפעל מחדש את המוצר לאחר שחרור החסימה, כדי שהמוצר יזהה את האביזר.
  איור : הסר את תיבת הדואר עם המהדק
 3. החלק את יחידת ההדפסה הדו-צדדית אל מחוץ למוצר כדי להסירה.
  איור : הוצא את היחידה להדפסה דו-צדדית
 4. אם חסימת הנייר התרחשה ביחידת ההדפסה הדו-צדדית, הסר בזהירות את הנייר.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 5. כופף בזהירות את צידו השמאלי של מכוון כניסת ה-fuser כדי לשחרר אותו ולאחר מכן סובב את המכוון החוצה והרחק מהמוצר כדי להסירו.
  איור : הסר את מכוון כניסת ה-fuser
 6. לחץ על שתי הלשוניות הכחולות שעל ה-fuser כדי לשחררו, הרם אותו מעט ולאחר מכן משוך את ה-fuser אל מחוץ למוצר כדי להסירו.
    שים לב:
  ה-Fuser עשוי להתחמם כשהמוצר נמצא בשימוש.
  איור : הוצא את ה-Fuser
 7. משוך את הנייר בעדינות החוצה ושחרר את החסימה.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 8. דחוף את ה-fuser היישר לתוך המוצר עד שיתייצב במקומו בנקישה.
  איור : התקן את ה-Fuser
 9. הכנס את צידו הימני של מכוון כניסת ה-fuser לתוך המוצר, כופף בזהירות את צידו השמאלי של המכוון ולאחר מכן דחף אותו בחזרה אל תוך המוצר עד שהפינים במכוון ייכנסו למקומם בתוך החורים שבמארז המוצר.
  איור : התקן את מכוון כניסת ה-fuser
 10. החלק את יחידת ההדפסה הדו-צדדית לתוך המוצר כדי להתקינה.
  איור : התקן את היחידה להדפסה דו-צדדית
 11. M630dn ו-M630f: התקן את סל הפלט והמסגרת.
  איור : התקן את סל הפלט והמסגרת
 12. M630z (ודגמים אחרים, אם תיבת הדואר עם המהדק מותקנת): ישר את תיבת הדואר עם המהדק מול המסלולים בתוך המוצר, והחלק אותה לתוך המוצר.
  איור : התקן את תיבת הדואר עם המהדק

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏