ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - החלפת ה-PCA של הפקס

מבוא
מסמך זה מציג את ההליכים להסרה והחלפה של מכלול המעגל המודפס של הפקס.
לפני מסירה לתיקון
 • השתמש בטבלה שלהלן כדי לזהות את המק"ט הנכון של הערכה עבור המוצר שלך, ולאחר מכן עבור אל www.hp.com/buy/parts כדי להזמין את הערכה.
  מק"טים של ערכת מכלול המעגל המודפס של הפקס
  A2W77-67910
  ערכת מכלול המעגל המודפס של הפקס עם מדריך למשתמש
הכלים הדרושים
 • לא דרושים כלים מיוחדים להתקנת ערכה זו.
  שים לב:
מוצר זה מכיל רכיבים שפריקה אלקטרוסטטית (ESD) עלולה לגרום להם נזק. כדי לצמצם את הסיכוי לנזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, הנח את המוצר על לוח הפריקה האלקטרוסטטית (אם זמין) וענוד רצועת אחיזה למניעת פריקה אלקטרוסטטית המחוברת למשטח מוארק. אם תחנת עבודה או לוח לפריקה אלקטרוסטטית אינם זמינים, הארק את עצמך על-ידי נגיעה בתושבת המתכת לפני שתיגע ברכיב רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
שלב 1: הסרת הלוח הראשי
 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. כבה את המוצר.
  2. נתק את כבל המתח.
     אזהרה:
   כדי למנוע נזק למוצר, כבה את המוצר, המתן 30 שניות ולאחר מכן הסר את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המוצר.
  3. נתק את כל הכבלים והאביזרים המחוברים ללוח הראשי.
 2. שחרר שני ברגים בלוח הראשי.
  איור : הסרת הלוח הראשי
 3. החלק את לוח האם אל מחוץ למוצר כדי להסירו.
  איור : הסרת הלוח הראשי
שלב 2: הסרת מכלול המעגל המודפס של הפקס
  שים לב:
מכלול רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. אתר את מכלול המעגל המודפס של הפקס המותקן בלוח הראשי.
  איור : איתור מכלול המעגל המודפס של הפקס
 2. סובב את קצה המחבר (רחוק מיציאת הטלפון) של מכלול המעגל המודפס של הפקס כלפי מעלה והרחק אותו מלוח האם כדי לשחרר אותו.
  איור : שחרר את קצה המחבר של מכלול המעגל המודפס של הפקס
 3. הסר בזהירות את מכלול המעגל המודפס של הפקס ממסגרת הלוח הראשי.
    הערה:
  הנח בצד חלק זה. הוא יותקן בלוח הראשי החלופי.
  איור : הסרת מכלול המעגל המודפס של הפקס
שלב 3: הוצאת המכלול המעגל המודפס החלופי של הפקס מהאריזה
הוצא מהאריזה את המכלול החלופי.
  הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את המכלול הפגום.
איור : איור מיחזור והוצאה מהאריזה
שלב 4: התקנת מכלול המעגל המודפס של הפקס
  שים לב:
מכלול רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. הכנס את יציאת הפקס של מכלול המעגל המודפס של הפקס למחזיק במגש הלוח הראשי.
  איור : הכנס את יציאת הפקס של מכלול המעגל המודפס של הפקס למחזיק
 2. סובב את קצה המחבר של מכלול המעגל המודפס של הפקס בכיוון החץ כדי להתקין אותו.
  איור : התקנת מכלול המעגל המודפס של הפקס
שלב 5: התקנת הלוח הראשי
  שים לב:
מכלול רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. התאם את הלוח הראשי למכוונים בחלק העליון ובחלק התחתון של תא הלוח הראשי ודחף את הלוח הראשי לתוך התושבת עד שהיא תיכנס היטב למקומה.
  איור : התאם את לוח האם למכוונים ודחף את לוח האם לתוך החריץ
 2. הדק את שני בורגי הכנפיים בשתי אצבעות.
  איור : הידוק שני בורגי כנפיים
שלב 6: בדיקת ההתקנה
 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. חבר מחדש את כל הכבלים ללוח הראשי.
  2. חבר את כבל המתח.
 2. הפעל את המוצר.
    הערה:
  אם המוצר לא מבצע אתחול בעת הפעלתו, ודא שרכיב ה-DIMM של זיכרון מותקן כראוי.
  כדי לוודא שהלוח הראשי מותקן כראוי, בדוק את הפונקציות הבאות של הנוריות בלוח הראשי:
  • נורית הדופק (סימון מס' 1) מוארת אם הלוח הראשי פועל כראוי.
   • כאשר המוצר מאותחל, נורית הדופק מוארת בצבע אדום יציב למשך כשנייה אחת, ולאחר מכן מוארת בצבע ירוק יציב למשך כעשרים שניות.
   • לאחר שרצף האתחול הושלם, נורית הדופק מהבהבת ברצף אם המדפסת פועלת כראוי.
  • נורית הקישוריות (סימון מס' 2) מציינת שהלוח הראשי יושב היטב במקומו. היא מוארת בירוק כאשר מתח המוצר מופעל ונשאר ירוק אם הלוח הראשי יושב היטב במקומו.
  אם הנוריות לא פועלות כראוי, כבה את המוצר, הסר את הלוח הראשי ולאחר מכן התקן אותו מחדש (ודא שהלוח הראשי יושב היטב במקומו לפני הידוק בורגי הכנפיים).
  איור : ודא שלוח האם פועל

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏