ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - החלפת גלגלות האיסוף, ההזנה וההפרדה של מגש 1

מבוא
מסמך זה מציג את ההליכים להסרה והחלפה של גלילי האיסוף, ההזנה וההפרדה של מגש 1.
לפני מסירה לתיקון
 • השתמש בטבלה שלהלן כדי לזהות את המק"ט הנכון של הערכה עבור המוצר שלך, ולאחר מכן עבור אל www.hp.com/buy/parts כדי להזמין את הערכה.
  מק"ט של גלילי האיסוף, ההזנה וההפרדה של מגש 1
  B3G84-67906
  גלילי האיסוף, ההזנה וההפרדה של מגש 1 עם מדריך למשתמש
הכלים הדרושים
 • מברג 'פיליפס' מס' 2 עם חוד ממוגנט
שלב 1: הוצאת גלגלות האיסוף, ההזנה וההפרדה של מגש 1
 1. השתמש במתג ההפעלה כדי לכבות את המוצר.
  איור : כיבוי המוצר
 2. הוצא את מזין המעטפות (סימון 1), או פתח את מגש 1 ולאחר מכן הסר את הכיסוי הידידותי לסביבה (סימון 2) בהתאם לתצורת המוצר.
  איור : הסרת מזין המעטפות או הכיסוי הידידותי לסביבה
 3. פתח את מכסה גליל ההפרדה.
  איור : פתיחת מכסה גליל ההפרדה
 4. שחרר את לשונית הנעילה של גליל הפרדה ולאחר מכן החלק את הגליל אל מחוץ למוט כדי להוציאו.
  איור : הסרת גליל ההפרדה
 5. הסר בורג אחד.
  איור : הוצאת בורג אחד
 6. החלק את התותב אל מחוץ למוט.
  איור : הסרת התותב
 7. הסר את מכסה הגליל.
  איור : הסרת כיסוי הגליל
 8. הסרת גליל האיסוף וגליל ההזנה.
  איור : הסרת הגלילים
שלב 3: הוצאת הגלילים החלופיים מהאריזה
הוצא מהאריזה את המכלולים החלופיים.
  שים לב:
אל תיגע בפני השטח של הגלילים החלופיים. שומן העור על הגלילים עלול לפגוע באיכות ההדפסה. שטוף ביסודיות את ידיך בסבון ובמים כדי לסלק את שומן העור, ולאחר מכן יבש אותן היטב.
  הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את המכלולים הפגומים.
איור : איור מיחזור והוצאה מהאריזה
שלב 3: התקנת גלגלות האיסוף, ההזנה וההפרדה של מגש 1
 1. פתח את מכסה גליל ההפרדה.
  איור : פתיחת מכסה גליל ההפרדה
 2. החלק את הגליל על המוט כדי להתקין אותו, ולאחר מכן סגור את המכסה.
    הערה:
  כאשר הגליל מותקן היטב, נשמע צליל נקישה.
  איור : התקנת גליל ההפרדה
 3. התקן את גליל האיסוף וגליל ההזנה.
    הערה:
  התקן את הגליל עם גלגל השיניים הלבן על המוט התחתון.
  איור : התקנת הגלילים
 4. התקן את כיסוי הגליל.
  איור : התקנת כיסוי הגליל
 5. החלק את התותב על המוט כדי להתקין אותו.
  איור : התקנת התותב
 6. התקן בורג אחד.
  איור : התקנת בורג אחד
 7. התקן את מזין המעטפות (סימון 1), או פתח את מגש 1 ולאחר מכן התקן את הכיסוי הידידותי לסביבה (סימון 2) בהתאם לתצורת המוצר.
  איור : התקנת מזין המעטפות או הכיסוי הידידותי לסביבה
 8. השתמש במתג ההפעלה כדי להפעיל את המוצר.
  איור : הפעלת המוצר

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏