תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - החלפת גלגלת ההעברה

מבוא

מסמך זה מספק את ההליכים להסרה והחלפה של גלגלת ההעברה.
לפני מסירה לתיקון
 • השתמש בטבלה שלהלן כדי לזהות את המק"ט הנכון של הערכה עבור המוצר שלך, ולאחר מכן עבור אל www.hp.com/buy/parts כדי להזמין את הערכה.
  מק"ט של ערכת גלגלת העברה
  B3G84-67901
  גלגלת העברה עם מדריך למשתמש
הכלים הדרושים
 • ערכה זו כוללת כלי הסרה מיוחד וזוג כפפות מגן.

שלב 1: הסרת גלגלת ההעברה

 1. השתמש במתג ההפעלה כדי לכבות את המוצר.
  איור : כיבוי המוצר
 2. פתח את המכסה העליון.
  איור : פתח את המכסה העליון
 3. הוצא את מחסנית הטונר.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
 4. השתמש בכלי ההסרה המסופק בערכה (או במברג שטוח) כדי להרים מעט את הקצה השמאלי של מוט הגליל השמאלי (איור 1; ליד גלגל השיניים הכחול). החלק את גלגלת ההעברה שמאלה כדי להוציא אותה (סימון 2).
  הערה:
  פתח את מגש 1 כדי להוציא את הגלגלת ביתר קלות.
  איור : הסרת גלגלת ההעברה

שלב 2: הוצאת הגלגלת החלופית מהאריזה

הוצא מהאריזה את המכלול החלופי.
  שים לב:
שומן עור על הגלגלת עלול לפגוע באיכות ההדפסה. הקפד להשתמש בכפפות המגן המסופקות עם הערכה.
אם כפפות המגן אינן זמינות, הימנע מלגעת במשטח של הגלגלת החלופית. שטוף ביסודיות את ידיך בסבון ובמים כדי לסלק את שומן העור, ולאחר מכן יבש אותן היטב.
הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את המכלול הפגום.
איור : איור מיחזור והוצאה מהאריזה

שלב 3: התקנת גלגלת ההעברה

 1. התקן את הקצה השמאלי (סימון 1; לצד הצווארון השחור) של מכלול הגלילים במוצר, ולאחר מכן סובב את הקצה הימני כלפי מטה (סימון 2) כדי להתקין אותו.
  הערה:
  ודא כי שני הקצוות של מכלול הגלילים יושבים היטב בתוך המחזיקים.
  איור : התקנת גלגלת ההעברה
 2. התקן את מחסנית הטונר.
  איור : התקן את מחסנית הטונר
 3. השתמש במתג ההפעלה כדי להפעיל את המוצר.
  איור : הפעלת המוצר


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏