תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - החלפת מחסנית הטונר

מבוא

המידע הבא מספק פרטים בנוגע למחסנית הטונר עבור המוצר, והוא כולל הוראות להחלפתה.

מידע על מחסנית הטונר

המשך להדפיס עם המחסנית הנוכחית עד שפיזור הטונר יפסיק להפיק איכות הדפסה משביעת רצון. כדי לפזר מחדש את הטונר, הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת ונער את המחסנית בעדינות שוב ושוב לאורך הציר האופקי שלה. לקבלת ייצוג גרפי נאות, עיין בהוראות ההחלפה של מחסנית. החזר את מחסנית הטונר למדפסת וסגור את הכיסוי הקדמי.
כדי לרכוש מחסניות או כדי לבדוק את תאימות המחסנית עבור המוצר, עבור אל HP SureSupply בכתובת www.hp.com/go/suresupply. גלול לתחתית הדף וודא שהמדינה/אזור נכונים.
קיבולת‏
מספר מחסנית
מק"ט
מחסנית טונר שחור HP 81A Original LaserJet
81A
CF281A
מחסנית טונר שחור HP 81X High Yield Black Original LaserJet
81X
CF281X
הערה:
מחסניות טונר בתפוקה גבוהה מכילות כמות גדולה יותר של טונר לעומת מחסניות רגילות, עבור תפוקת דפים גדולה יותר. לקבלת מידע נוסף, ראה www.hp.com/go/learnaboutsupplies.
אל תוציא את מחסנית הטונר מאריזתה עד שיגיע הזמן להחליף אותה.
  שים לב:
כדי להימנע מנזק למחסנית הטונר, אל תחשוף אותה לאור ליותר מדקות ספורות. כסה את תוף ההדמיה הירוק אם עליך להוציא את מחסנית הטונר מהמוצר למשך פרק זמן ארוך.
האיור הבא מציג את רכיבי מחסנית הטונר.
  איור : רכיבי מחסנית טונר
 1. מגן פלסטי
 2. שבב זיכרון
 3. סרט דביק אוטם
 4. תוף הדמיהאל תיגע בתוף ההדמיה. טביעות אצבעות עלולות לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.
  שים לב:
אם בגד מתלכלך מטונר, נגב אותו בעזרת מטלית יבשה ושטוף את הבגד במים קרים. מים חמים יקבעו את הטונר בבד.
הערה:
מידע על מיחזור מחסניות טונר משומשות מופיע באריזה של מחסנית-הטונר.

הוצאה והחלפה של המחסנית

 1. משוך את ידית השחרור של המכסה העליון כדי לפתוח את המכסה העליון.
  איור : פתח את המכסה העליון
 2. אחוז בידית של מחסנית הטונר המשומשת ושלוף אותה החוצה.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
 3. הוצא את מחסנית הטונר החדשה משקית ההגנה שלה. שמור את כל האריזות לצורך מיחזור. השתמש בתווית הדואר ששולמה מראש כדי להחזיר את המחסנית המשומשת ל-HP לצורך מיחזור.
  איור : מחסנית טונר חדשה
 4. אחוז בשני קצוות מחסנית הטונר ונער אותה 5‏-‏6 פעמים.
  איור : נער את מחסנית הטונר
 5. הסר את הסרט המגן ממחסנית הטונר.
  איור : הסר את הסרט המגן
 6. משוך את הלשונית הכתומה כדי להסיר את סרט האיטום של הטונר. הסר לחלוטין את סרט האיטום מן המחסנית.
  איור : הסר את סרט האיטום
 7. ישר את מחסנית הטונר בהתאם לתושבת שלה והכנס אותה לתוך המוצר.
  איור : התקן את מחסנית הטונר
 8. סגור את המכסה העליון.
  איור : סגור את המכסה העליון
 9. ארוז את מחסנית הטונר המשומשת, את הסרט המגן ואת סרט האיטום בקופסה שבה הגיעה המחסנית החדשה. הדבק את תווית המשלוח ששולמה מראש על הקופסה, והחזר את המחסנית המשומשת ל-HP לצורך מיחזור.
  איור : מיחזור המחסנית המשומשת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏