ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Officejet 5740 e-All-in-One series - הדפסת צילומים מכרטיס זיכרון

HP Officejet 5740 e-All-in-One series - הדפסת צילומים מכרטיס זיכרון
לטעינת נייר בגודל קטן
 1. משוך החוצה את מגש הנייר הראשי ולאחר מכן משוך החוצה את מגש הצילום. אם אינך רואה את מגש הצילום, הסר את מגש הפלט מהמדפסת.
  הסר כל חומר הדפסה שטענת קודם לכן.
  איור : איור - הוצא החוצה את מגש הצילום
 2. טען נייר.
  • הכנס ערימה של נייר צילום למגש הצילום כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
   איור : איור - טען נייר צילום במגש הנייר
  • החלק את נייר הצילום קדימה עד שייעצר.
  • הכנס את מגש הפלט אם הסרת אותו קודם לכן.
 3. דחוף פנימה את מגש הנייר.
 4. שנה את ההגדרה או שמור אותה בתצוגת המדפסת.
לטעינת נייר צילום גדול יותר
אם ברצונך להדפיס על נייר צילום גדול יותר, טען אותו במגש הנייר הראשי כפי שמתואר להלן.
 1. משוך החוצה את מגש הנייר, הסט את מכווני רוחב הנייר כלפי חוץ, ולאחר מכן הסר כל חומר הדפסה אחר שנטען לפני כן.
  איור : איור - החלק את מכוון רוחב הנייר למיקומו הקיצוני ביותר
 2. טען נייר.
  • הכנס את ערימת הנייר למגש הנייר כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
  • החלק את הנייר קדימה עד שייעצר.
  • הסט את מכווני רוחב הנייר פנימה עד שייעצרו בקצוות הנייר.
   איור : איור - כוונן את מכוון רוחב הנייר
 3. דחוף פנימה את מגש הנייר.
 4. שנה את ההגדרה או שמור אותה בתצוגת המדפסת.
להדפסת צילומים מהתקן זיכרון
 1. הכנס התקן זיכרון לחריץ.
  איור : איור - הכנס כרטיס זיכרון לחריץ
    שים לב:
  אין להוציא את התקן הזיכרון בזמן שהמדפסת ניגשת אליו. פעולה זו עלולה להזיק לקבצים הנמצאים בהתקן. באפשרותך להוציא את התקן הזיכרון בבטחה רק כאשר נורית התקן הזיכרון אינה מהבהבת.
 2. בתצוגת המדפסת, בחר צילום שברצונך להדפיס וגע בהמשך.
 3. ציין את מספר הצילומים להדפסה.
 4. גע ב- (עריכה) לשינוי הבהירות, החיתוך, או הסיבוב של הצילום שנבחר, או גע ב- (הגדרות הדפסה) כדי להשתמש במאפיינים כגון הסרת עיניים אדומות או תיקון צילום.
 5. גע בהמשך והצג את הצילום שנבחר בתצוגה מקדימה.
 6. גע בהדפסה כדי להתחיל בהדפסה.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏