ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Pro MFP M476 - הדפסה באמצעות ElitePad 900 עם חיבור רשת אלחוטית ו-Near Field Communication ‏(NFC)

מבוא
חיבור רשת אלחוטי הוא חיבור אינטרנט בין ElitePad לבין מוצר HP LaserJet.
בעת שימוש ב-ElitePad 900, מנהל ההתקן של תוכנת ePrint Software, ו-Near Field Communication ‏(NFC) התומך באלחוט, בודקים שה-ElitePad והמוצר מחוברים לאותה רשת אלחוטית.
השתמש בחיבור אלחוטי וב-NFC בסביבות שבהן התקן ElitePad כבר מחובר לרשת אך אישורי המוצר אינם ידועים. נגיעה עם התקן ElitePad בלוח הבקרה של המוצר תחלץ את האישורים מרשימת המדפסות האפשריות ותאפשר לשלוח את עבודת ההדפסה למוצר.
הסרטון הבא מדגים כיצד להדפיס עם ElitePad 900 באמצעות חיבור רשת אלחוטית ו-NFC.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון או להציג אותו בגודל אחר, לחץ כאן כדי להפעיל את הסרטון ב-YouTube.
שלב 1: ודא ש-ElitePad 900 והמוצר מחוברים לאותה רשת אלחוטית
כדי לוודא ש-ElitePad 900 והמוצר מחוברים לאותה רשת אלחוטית, השווה את מזהי ערכת השירותים (SSID). SSID מזהה רשת אלחוטית מסוימת.
 1. במסך הבית בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן Wireless (אלחוט) / כדי להציג את ה-SSID. ה-SSID הוא השם של מדפסת HP Wireless Direct.
 2. השווה את ה-SSID של המוצר ל-SSID של ElitePad 900.
  אם המוצר וה-ElitePad 900 אינם מחוברים לאותה רשת, חבר את ה-ElitePad 900 לרשת עם אותו SSID שאליה מחובר המוצר.
שלב 2: הדפס למוצר HP LaserJet
 1. מהיישום של המכשיר הנייד, בחר בתפריט File (קובץ) ולאחר מכן בחר Print (הדפס).
 2. מתוך המדפסות הזמינות, בחר HP ePrint.
 3. קרב את המכשירים (למרחק של אינץ' אחד או 2.5 ס"מ), או גע בסמלי ה-NFC של המכשיר הנייד ושל המוצר.
    הערה:
  החזק את המכשיר הנייד לצד הסמל של NFC למשך שנייה שלמה אחת לפחות.
  לאחר שנוצר חיבור, תוכל להרחיק את המכשיר הנייד מסמל ה-NFC .
  המכשיר הנייד עשוי להשמיע צליל חיבור או להציג סימן מוקפץ. לאחר שהחיבור נוצר, תוכנת HP ePrint Software מציגה את מזהה ערכת השירותים (SSID) של המדפסת.
    הערה:
  מנהל ההתקן של HP ePrint לא סוגר חיבורי רשת אלחוטית קיימים ב-ElitePad 900 (כמו נקודת גישה או נקודת גישת WDP של מדפסת).
 4. גע בלחצן Settings (הגדרות) כדי להגדיר אפשרויות הדפסה בסיסיות כמו מספר עותקים, עמודים לגיליון והאם יש להדפיס על שני הצדדים (הדפסה דו-צדדית).
 5. גע ב-Print (הדפס).
אם לאפליקציה של Windows 8 אין אפשרות Print (הדפסה):
 1. כאשר האפליקציה של Windows פתוחה, החלק מהקצה הימני לקצה השמאלי של המסך.
 2. גע באפשרות Devices (מכשירים) ולאחר מכן גע ב-HP ePrint ברשימת המדפסות הזמינות.
 3. בעת הצורך, שנה את הגדרות ההדפסה הבסיסיות.
 4. גע ב-Print (הדפס).
 5. גע בהודעה Your printer requires attention (המדפסת מחייבת את התייחסותך) ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות להדפסה.
  הערה:
תוכנת HP ePrint Software שומרת את המדפסת ברשימת המדפסות שהיו בשימוש לאחרונה שנמצאת באריח אחרונים.
בחר באפשרות Automatically print upon successful connection (הדפס באופן אוטומטי לאחר יצירת חיבור מוצלח) כך שעבודות הדפסה עתידיות יודפסו באופן אוטומטי כאשר המכשיר הנייד נוגע במדפסת HP. (אם אפשרות זו נבחרה, האפשרות Settings (הגדרות) אינה זמינה.)
  הערה:
הלחצן Service (שירות) מספק שירותים נוספים כמו מיקומי הדפסה ציבוריים. הרישום הוא אופציונלי. כדי להירשם לשירותים נוספים, בצע את הפעולות הבאות:
 1. גע באפשרות HP ePrint Registration.
 2. הזן כתובת דוא"ל.
 3. בדוק את כתובת הדוא"ל לקבלת הודעת דוא"ל מ-HP שמכילה קוד PIN.
 4. הזן את קוד ה-PIN.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏