תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro MFP M521 - יחידת סורק שלמה

מבוא

לפני תחילת העבודה
 • השתמש בטבלה שלהלן כדי לזהות את המק"ט הנכון של הערכה עבור המוצר ולאחר מכן עבור אל www.hp.com/buy/parts כדי להזמין את הערכה.
  מק"ט ערכה
  תיאור
  A8P79-65015
  ערכת יחידת סורק שלמה עם מדריך למשתמש
הכלים הדרושים
 • מברג 'פיליפס' מס' 2 עם חוד ממוגנט
 • מברג שטוח קטן

שלב 1 - הסרת מכלול הסורק

 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. כבה את המוצר.
  2. נתק את כבל המתח.
     אזהרה:
   כדי למנוע נזק למוצר, כבה את המוצר, המתן חמש שניות ולאחר מכן הסר את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המוצר.
 2. החלק את כיסוי הלוח הראשי כלפי החלק האחורי של המוצר כדי להסירו.
  איור : החלק את כיסוי הלוח הראשי כלפי החלק האחורי של המוצר כדי להסירו.
 3. הסר בורג אחד ושחרר לשונית אחת.
  איור : הסר בורג אחד ושחרר לשונית אחת.
 4. הסר את הכיסוי.
  איור : הסר את הכיסוי.
 5. פתח את הדלת האחורית.
  איור : פתח את הדלת האחורית.
 6. משוך את הדלת בעדינות כלפי מטה והנמך אותה עד שתיפתח באופן מלא.
  איור : משוך את הדלת בעדינות כלפי מטה והנמך אותה עד שתיפתח באופן מלא.
 7. דחוף את זרוע החיבור כלפי מעלה כדי לשחררה.
    שים לב:
  זרוע החיבור נתונה ללחץ של קפיץ. אל תניח לזרוע החיבור לקפוץ בחזרה לכיוון המוצר כשאתה מרפה ממנה.
  איור : דחוף את זרוע החיבור כלפי מעלה כדי לשחררה.
 8. הסר שני ברגים.
  איור : הסר שני ברגים.
 9. פתח את הדלת האחורית התחתונה ולאחר מכן שחרר לשונית אחת.
  איור : פתח את הדלת האחורית התחתונה ולאחר מכן שחרר לשונית אחת.
 10. שחרר לשונית אחת.
  איור : שחרר לשונית אחת.
 11. סובב את תחתית מכלול הכיסוי האחורי הרחק מהמוצר.
  איור : סובב את תחתית מכלול הכיסוי האחורי הרחק מהמוצר.
 12. משוך את מכלול הכיסוי האחורי כלפי מטה כדי להסירו.
  איור : משוך את מכלול הכיסוי האחורי כלפי מטה כדי להסירו.
 13. הסר בורג אחד.
  איור : הסר בורג אחד.
 14. אחוז בכיסוי ומשוך אותו הרחק מהמוצר. שחרר את הלשונית הראשונה (סימון מס' 1) ולאחר מכן את הלשונית השנייה (סימון מס' 2). שחרר את הלשונית השלישית (סימון מס' 3), אם יש צורך בכך, כדי להפריד את הכיסוי מהמוצר.
  הערה:
  הלשונית שבתוך החלל (סימון מס' 2) ממוקמת מתחת למסילת הפלסטיק של המגש. ייתכן שיהיה קל יותר להרים מעט את הצד השמאלי של המוצר ולהשתמש במברג שטוח קטן לשחרור לשונית זו.
  איור : אחוז בכיסוי ומשוך אותו הרחק מהמוצר. שחרר את הלשונית הראשונה (סימון מס' 1) ולאחר מכן את הלשונית השנייה (סימון מס' 2). שחרר את הלשונית השלישית (סימון מס' 3), אם יש צורך בכך, כדי להפריד את הכיסוי מהמוצר.
 15. נתק 4 כבלי FFC (סימון מס' 1), את תפס ה-FFC (המוחזק במקומו באמצעות בורג אחד ולשונית אחת, סימון מס' 2) ו-3 מחברים (M521dw) או 2 מחברים (M521dn) מהמעגל המודפס של הלוח הראשי (סימון מס' 3).
  איור : נתק 4 כבלי FFC (סימון מס' 1), את תפס ה-FFC (המוחזק במקומו באמצעות בורג אחד ולשונית אחת, סימון מס' 2) ו-3 מחברים (M521dw) או 2 מחברים (M521dn) מהמעגל המודפס של הלוח הראשי (סימון מס' 3).
 16. העבר את כבלי ה-FFC והמחברים דרך התפסים שלהם.
  איור : העבר את כבלי ה-FFC והמחברים דרך התפסים שלהם.
 17. נתק בורג אחד והסר את כבל ההארקה של ה-USB.
  איור : נתק בורג אחד והסר את כבל ההארקה של ה-USB.
 18. הסר בורג אחד בצדו הימני של מכלול מזין המסמכים/סורק.
  איור : הסר בורג אחד בצדו הימני של מכלול מזין המסמכים/סורק.
 19. הסר בורג אחד בצד הימני-אחורי של מכלול מזין המסמכים/סורק ולאחר מכן הסר את בורג ההארקה בצד השמאלי-אחורי של מכלול מזין המסמכים/סורק.
  איור : הסר בורג אחד בצד הימני-אחורי של מכלול מזין המסמכים/סורק ולאחר מכן הסר את בורג ההארקה בצד השמאלי-אחורי של מכלול מזין המסמכים/סורק.
 20. הסר בורג אחד בצדו השמאלי של מכלול מזין המסמכים/סורק.
  איור : הסר בורג אחד בצדו השמאלי של מכלול מזין המסמכים/סורק.
 21. החלק את מכלול מזין המסמכים/סורק לאחור ומשוך אותו כלפי מעלה כדי להסירו.
  איור : החלק את מכלול מזין המסמכים/סורק לאחור ומשוך אותו כלפי מעלה כדי להסירו.
 22. הנח בזהירות את מכלול מזין המסמכים/סורק הפוך על משטח ישר.
 23. הסר שלושה ברגים והסר את הכיסוי האחורי של הסורק.
  איור : הסר שלושה ברגים והסר את הכיסוי האחורי של הסורק.
 24. הפרד בזהירות את כבל ה-FFC בעל הגב הדביק ממכלול מזין המסמכים/סורק והסר אותו מהתעלה שמתחת לכיסוי האחורי של הסורק.
  איור : הפרד בזהירות את כבל ה-FFC בעל הגב הדביק ממכלול מזין המסמכים/סורק והסר אותו מהתעלה שמתחת לכיסוי האחורי של הסורק.
 25. חתוך את חבקי הפלסטיק המצמידים את רתמת החיווט למכלול מזין המסמכים/סורק והסר אותו מהתעלה שמתחת לכיסוי האחורי של הסורק.
  הערה:
  השתמש בחבקי כבלים לאבטחת רתמת החיווט בעת התקנה מחדש של יחידת מזין מסמכים/סורק שלמה.
  איור : חתוך את חבקי הפלסטיק המצמידים את רתמת החיווט למכלול מזין המסמכים/סורק והסר אותו מהתעלה שמתחת לכיסוי האחורי של הסורק.
  איור : חתוך את חבקי הפלסטיק המצמידים את רתמת החיווט למכלול מזין המסמכים/סורק והסר אותו מהתעלה שמתחת לכיסוי האחורי של הסורק.
 26. הנח את מכלול מזין המסמכים/סורק על צדו הימני על משטח ישר. הרם את מכלול מזין המסמכים ושחרר שתי לשוניות.
  איור : הנח את מכלול מזין המסמכים/סורק על צדו הימני על משטח ישר. הרם את מכלול מזין המסמכים ושחרר שתי לשוניות.
 27. הרם את מכלול מזין המסמכים והעבר בזהירות את כבל ה-FFC ואת רתמת החיווט דרך החריץ שבמכלול הסורק כדי להפריד את מכלול מזין המסמכים ממכלול הסורק.
  איור : הרם את מכלול מזין המסמכים והעבר בזהירות את כבל ה-FFC ואת רתמת החיווט דרך החריץ שבמכלול הסורק כדי להפריד את מכלול מזין המסמכים ממכלול הסורק.

שלב 2 - הוצאת מכלול הסורק החלופי מהאריזה

הוצא את הסורק החלופי מהאריזה.
אם יש להחזיר את החלק או למחזרו, עבור אל החזרה ומיחזור של מוצר.

שלב 3 - התקנת מכלול הסורק החלופי

 1. הנח בזהירות את מכלול הסורק הפוך על משטח ישר.
 2. הסר שלושה ברגים והסר את הכיסוי האחורי של הסורק.
  איור : הסר שלושה ברגים והסר את הכיסוי האחורי של הסורק.
 3. הפוך בזהירות את מכלול הסורק והנח אותו על משטח ישר.
 4. הנמך את מכלול מזין המסמכים למקומו ולאחר מכן העבר בזהירות את כבל ה-FFC ואת רתמת החיווט דרך החריץ שבמכלול הסורק.
  איור : הנמך את מכלול מזין המסמכים למקומו ולאחר מכן העבר בזהירות את כבל ה-FFC ואת רתמת החיווט דרך החריץ שבמכלול הסורק.
 5. מקם את צירי מזין המסמכים בחריצים שבמכלול הסורק.
  איור : מקם את צירי מזין המסמכים בחריצים שבמכלול הסורק.
 6. הנח בזהירות את מכלול הסורק/מזין המסמכים הפוך על משטח ישר.
  איור : הנח בזהירות את מכלול הסורק הפוך על משטח ישר.
 7. חבר את כבל ה-FFC בעל הגב הדביק ממכלול מזין המסמכים לתוך התעלה שמתחת לכיסוי האחורי של הסורק.
  איור : חבר את כבל ה-FFC בעל הגב הדביק ממכלול מזין המסמכים לתוך התעלה שמתחת לכיסוי האחורי של הסורק.
 8. העבר חבקי פלסטיק דרך נקודות ההתקנה ולאחר מכן חבר את החבקים לרתמת החיווט.
  איור : העבר חבקי פלסטיק דרך נקודות ההתקנה ולאחר מכן חבר את החבקים לרתמת החיווט.
 9. התקן שלושה ברגים וחבר את הכיסוי האחורי של הסורק.
  איור : התקן שלושה ברגים וחבר את הכיסוי האחורי של הסורק.
 10. התקן את מכלול מזין המסמכים/סורק בגוף המוצר.
  איור : התקן את מכלול מזין המסמכים/סורק בגוף המוצר.
 11. חבר בורג אחד בצדו השמאלי של מכלול מזין המסמכים/סורק.
  איור : חבר בורג אחד בצדו השמאלי של מכלול מזין המסמכים/סורק.
 12. חבר בורג אחד בצד הימני-אחורי של מכלול מזין המסמכים/סורק ולאחר מכן הסר את בורג ההארקה בצד השמאלי-אחורי של מכלול מזין המסמכים/סורק.
  איור : חבר בורג אחד בצד הימני-אחורי של מכלול מזין המסמכים/סורק ולאחר מכן הסר את בורג ההארקה בצד השמאלי-אחורי של מכלול מזין המסמכים/סורק.
 13. חבר בורג אחד בצדו הימני של מכלול מזין המסמכים/סורק.
  איור : חבר בורג אחד בצדו הימני של מכלול מזין המסמכים/סורק.
 14. חבר את כבל ההארקה של ה-USB באמצעות בורג אחד.
  איור : חבר את כבל ההארקה של ה-USB באמצעות בורג אחד.
 15. העבר את כבלי ה-FFC והמחברים דרך התפסים שלהם.
  איור : העבר את כבלי ה-FFC והמחברים דרך התפסים שלהם.
 16. חבר ארבעה כבלי FFC, את תפס ה-FFC (המוחזק במקומו באמצעות בורג אחד ולשונית אחת) ושלושה מחברים (M521dw) או שני מחברים (M521dn) מהמעגל המודפס של הלוח הראשי.
  איור : נתק ארבעה כבלי FFC, את תפס ה-FFC (המוחזק במקומו באמצעות בורג אחד ולשונית אחת) ושלושה מחברים (M521dw) או שני מחברים (M521dn) מהמעגל המודפס של הלוח הראשי.
 17. חבר את לשוניות הכיסוי השמאלי בחזית המוצר ולאחר מכן סובב את הכיסוי השמאלי למיקומו בחלק האחורי של המוצר.
  איור : חבר את לשוניות הכיסוי השמאלי בחזית המוצר, סובב את הכיסוי השמאלי למיקומו בחלק האחורי של המוצר ולאחר מכן חבר את לשוניות הכיסוי השמאלי בחלק האחורי של המוצר.
 18. אחוז בכיסוי ומשוך אותו לכיוון המוצר. חבר את הלשונית הראשונה (סימון מס' 1) ולאחר מכן את הלשונית השנייה והשלישית.
  איור : אחוז בכיסוי ומשוך אותו לכיוון המוצר. חבר את הלשונית הראשונה (סימון מס' 1) ולאחר מכן את הלשונית השנייה והשלישית.
 19. חבר בורג אחד.
  איור : חבר בורג אחד.
 20. חבר את החלק העליון של הכיסוי האחורי וסובב את תחתית הכיסוי האחורי למקומה.
  איור : חבר את החלק העליון של הכיסוי האחורי וסובב את תחתית הכיסוי האחורי למקומה.
 21. פתח את הדלת האחורית-תחתונה ולאחר מכן חבר לשונית אחת משמאל.
  איור : פתח את הדלת האחורית-תחתונה ולאחר מכן חבר לשונית אחת משמאל.
 22. חבר לשונית אחת מימין.
  איור : חבר לשונית אחת מימין.
 23. חבר שני ברגים.
  הערה:
  גודלם של שני ברגים אלו שונה. הקפד להתקינם במיקומים המתאימים.
  איור : חבר שני ברגים.
 24. חבר את זרוע החיבור.
  איור : חבר את זרוע החיבור.
 25. סגור את הדלת האחורית.
  איור : סגור את הדלת האחורית.
 26. מקם את הכיסוי.
  איור : מקם את הכיסוי.
 27. חבר בורג אחד ולשונית אחת.
  איור : חבר בורג אחד ולשונית אחת.
 28. החלק את כיסוי הלוח הראשי כלפי חזית המוצר כדי להתקינו.
  איור : החלק את כיסוי הלוח הראשי כלפי חזית המוצר כדי להתקינו.
 29. בצע את הפעולות הבאות:
  1. חבר את כבל המתח.
  2. הפעל את המוצר.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏