ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise M750 - החלפת כונן הדיסק הקשיח (HDD)

מבוא
  הערה:
לצפייה בסרטון קצר המדגים את הנוהל הזה, לחץ כאן.
לפני שתתחיל
 • השתמש בטבלה שלהלן כדי לזהות את המק"ט הנכון של הערכה עבור המוצר שלך, ולאחר מכן עבור אל www.hp.com/buy/parts כדי להזמין את הערכה.
  מק"ט ערכה
  תיאור
  D3L08-67903
  ערכת כונן דיסק קשיח מוצפן ומדריך למשתמש
הכלים הדרושים
 • לא דרושים כלים מיוחדים להתקנת ערכה זו.
  שים לב:
מוצר זה מכיל רכיבים שפריקה אלקטרוסטטית (ESD) עלולה לגרום להם נזק. כדי לצמצם את הסיכוי לנזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, הנח את המוצר על לוח הפריקה האלקטרוסטטית (אם זמין) וענוד רצועת אחיזה למניעת פריקה אלקטרוסטטית המחוברת למשטח מוארק. אם תחנת עבודה או לוח לפריקה אלקטרוסטטית אינם זמינים, הארק את עצמך על-ידי נגיעה בתושבת המתכת לפני שתיגע ברכיב רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
שלב 1 - הסרת הלוח הראשי
 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. כבה את המוצר.
  2. נתק את כבל המתח.
     אזהרה:
   כדי למנוע נזק למוצר, כבה את המוצר, המתן חמש שניות ולאחר מכן הסר את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המוצר.
 2. שחרר שני ברגים בלוח הראשי.
 3. הוצא את לוח האם מהמוצר.
שלב 2 - הסרת כונן הדיסק הקשיח המוצפן
  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. כופף את לשונית הפלסטיק (סימון מס' 1) במכלול הדיסק הקשיח לכיוון הדיסק כדי לנתק את הלשונית. שחרר את המחבר (סימון מס' 2).
 2. החלק את הדיסק הקשיח בכיוון שמצוין כדי להסירו מהמעגל המודפס של הלוח הראשי.
שלב 3 - הוצאת כונן הדיסק הקשיח המוצפן החלופי מהאריזה
הוצא מהאריזה את כונן הדיסק הקשיח המוצפן החלופי.
אם יש להחזיר את החלק או למחזרו, עבור אל החזרה ומיחזור של מוצר
  הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את מכוון הצד האחורי הפגום של ההדפסה הדו-צדדית.
שלב 4 - התקנת כונן הדיסק הקשיח המוצפן החלופי
כונן קשיח מוצפן (HDD)
 1. הנח את הדיסק הקשיח על הלוח הראשי החלופי והחלק אותו כלפי המחבר (סימון מס' 1) עד שהוא יישב בתוכו.
 2. ודא שהכונן הקשיח יושב באופן מלא במחבר ושהמחבר (סימון מס' 1) ולשונית הפלסטיק (סימון מס' 2) מקובעים היטב.
שלב 5 - התקנה מחדש של הלוח הראשי
  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. התאם את הלוח הראשי למכוונים בחלק העליון ובחלק התחתון של תא הלוח הראשי ודחף את הלוח הראשי לתוך התושבת עד שהיא תיכנס היטב למקומה.
 2. הדק את שני בורגי הכנפיים בשתי אצבעות.
 3. בצע את הפעולות הבאות:
  1. חבר את כבל המתח.
  2. הפעל את המוצר.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏