ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise M750 - החלפת ה-SSHD

מבוא
  הערה:
לצפייה בסרטון קצר המדגים את הנוהל הזה, לחץ כאן.
לפני תחילת העבודה
 • השתמש בטבלה שלהלן כדי לזהות את המק"ט הנכון של הערכה עבור המוצר ולאחר מכן עבור אל www.hp.com/buy/parts כדי להזמין את הערכה.
  מק"ט ערכה
  תיאור
  CE707–67901
  זיכרון Solid-state עם מדריך למשתמש
הכלים הדרושים
 • לא דרושים כלים מיוחדים להתקנת חלק זה.
  שים לב:
מוצר זה מכיל רכיבים שפריקה אלקטרוסטטית (ESD) עלולה להזיק להם. כדי לצמצם את הסיכוי לנזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, הנח את המוצר על לוח הפריקה האלקטרוסטטית (אם זמין) וענוד רצועת אחיזה למניעת פריקה אלקטרוסטטית המחוברת למשטח מוארק. אם תחנת עבודה או לוח לפריקה אלקטרוסטטית אינם זמינים, הארק את עצמך על-ידי נגיעה בתושבת המתכת לפני שתיגע ברכיב רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
שלב 1 - הסרת הלוח הראשי
 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. כבה את המוצר.
  2. נתק את כבל המתח.
  3. נתק את כל הכבלים והאביזרים המחוברים ללוח הראשי.
    אזהרה:
  כדי למנוע נזק למוצר, כבה את המוצר, המתן חמש שניות ולאחר מכן הסר את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המוצר.
 2. שחרר שני ברגים בלוח הראשי.
 3. הוצא את לוח האם מהמוצר.
שלב 2 - הסרת ה-SSHD
  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. שחרר את נעילת הכונן הקשיח.
 2. הסר את הנעילה מהמעגל המודפס.
 3. נתק את מודול ה-Solid-state מהמעגל המודפס של הלוח הראשי ולאחר מכן הסר אותו.
שלב 3 - הוצאת ה-SSHD החלופי מהאריזה
  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
הוצא מהאריזה את ה-SSHD החלופי.
  הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את ה-SSHD הפגום.
שלב 4 - התקנת ה-SSHD החלופי
  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. הכנס בזהירות את ה-SSHD בזווית לתוך המחזיק בלוח הראשי.
 2. החזר את הנעילה למקומה במעגל המודפס.
 3. סובב את הנעילה הכונן הקשיח בכיוון השעון כדי לקבע את ה-SSHD במקומו.
שלב 5 - התקנה מחדש של הלוח הראשי
  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. התאם את הלוח הראשי למכוונים בחלק העליון ובחלק התחתון של תא הלוח הראשי ודחף את הלוח הראשי לתוך התושבת עד שהיא תיכנס היטב למקומה.
 2. הדק את שני בורגי הכנפיים בשתי אצבעות.
 3. בצע את הפעולות הבאות:
  1. חבר את כבל המתח.
  2. הפעל את המוצר.
שלב 6 - התקנה מחדש של הקושחה
 1. עבור אל www.hp.com/go/colorljM750_firmware ופעל לפי השלבים שבמסך להורדת קובצי שדרוג הקושחה האחרון עבור המוצר.
 2. העתק את קובץ שדרוג הקושחה לספריית הבסיס של התקן אחסון מסוג USB. קובץ שדרוג הקושחה כולל סיומת ‎.bdl.
 3. הכנס התקן אחסון מסוג USB ליציאת ה-USB בקצה התחתון של לוח הבקרה.
 4. הפעל את המוצר‏‏. ההודעה הזו מופיעה: Error: 99.09.63 Incorrect Disk (שגיאה: דיסק שגוי 99.09.63). לחץ על OK (אישור) כדי להמשיך.
 5. המתן להופעת תפריט Pre-Boot (טרום אתחול) בצג לוח הבקרה וגלול אל 3 Administrator (‏3 מנהל מערכת). לחץ על OK (אישור) כדי לבחור בו.
 6. גלול אל 6 Manage Disk (‏6 נהל דיסק). לחץ על OK (אישור) כדי לבחור בו.
 7. ההודעה Proceed with Requested Action (המשך בפעולה המבוקשת) מופיעה. לחץ על OK (אישור) כדי לבחור בו.
 8. לחץ על back (הקודם) כדי לחזור למסך הבית של תפריט Pre-Boot (טרום אתחול).
 9. גלול אל 3 Administrator (‏3 מנהל מערכת). לחץ על OK (אישור) כדי לבחור בו.
 10. גלול אל 1 Download (‏1 הורד). לחץ על OK (אישור) כדי לבחור בו.
 11. גלול אל 3 USB Thumbdrive (‏3 כונן USB נשלף). לחץ על OK (אישור) כדי לבחור בו.
 12. ייתכן שיוצגו כמה קובצי ‎.bdl גלול אל קובץ שדרוג הקושחה שהורדת. לחץ על הלחצן OK כדי לבחור בו.
    הערה:
  אם לא מוצגים קובצי ‎.bdl, נסה לשמור את הקובץ בהתקן אחסון אחר מסוג USB.
 13. המתן עד להעברת הקובץ. בסיום ההעברה, ההודעה Complete (הושלם) מופיעה במסך.
 14. כבה את המוצר, הסר את כונן ההבזק מסוג USB ולאחר מכן הפעל את המוצר. המתן כמה דקות עד לאתחול המוצר.
  • אם השדרוג לא הצליח, נסה לשלוח שוב את קובץ שדרוג הקושחה.
  • אם השדרוג נכשל שוב, פנה לתמיכה של HP בכתובת www.hp.com/support/colorljM750.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏