תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 - החלפת מכלול המעגל המודפס של הפקס

מבוא

הערה:
לצפייה בסרטון קצר המדגים את הנוהל הזה, לחץ כאן.
לפני שתתחיל
 • השתמש בטבלה שלהלן כדי לזהות את המק"ט הנכון של הערכה עבור המוצר שלך, ולאחר מכן עבור אל www.hp.com/buy/parts כדי להזמין את הערכה.
  מק"ט ערכה
  תיאור
  CF066–67912
  ערכת מכלול המעגל המודפס של הפקס עם מדריך למשתמש
הכלים הדרושים
 • לא דרושים כלים מיוחדים להתקנת ערכה זו.
  שים לב:
מוצר זה מכיל רכיבים שפריקה אלקטרוסטטית (ESD) עלולה לגרום להם נזק. כדי לצמצם את הסיכוי לנזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, הנח את המוצר על לוח הפריקה האלקטרוסטטית (אם זמין) וענוד רצועת אחיזה למניעת פריקה אלקטרוסטטית המחוברת למשטח מוארק. אם תחנת עבודה או לוח לפריקה אלקטרוסטטית אינם זמינים, הארק את עצמך על-ידי נגיעה בתושבת המתכת לפני שתיגע ברכיב רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.

שלב 1 - הסרת הלוח הראשי

 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. כבה את המוצר.
  2. נתק את כבל המתח.
  3. נתק את כל הכבלים והאביזרים המחוברים ללוח הראשי.
    אזהרה:
  כדי למנוע נזק למוצר, כבה את המוצר, המתן חמש שניות ולאחר מכן הסר את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המוצר.
 2. שחרר שני ברגים בלוח הראשי.
 3. הוצא את לוח האם מהמוצר.

שלב 2 - הסרת מכלול המעגל המודפס של הפקס

שחרר את מכלול המעגל המודפס של הפקס (סימון מס' 1) ממחבר הלוח הראשי (סימון מס' 2) ולאחר מכן סובב את מכלול המעגל המודפס כלפי מעלה והרחק מהלוח הראשי כדי להסירו.

שלב 3 - הוצאת מכלול המעגל המודפס החלופי של הפקס מהאריזה

  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
הוצא את מכלול המעגל המודפס החלופי של הפקס מהאריזה.
אם יש להחזיר את החלק או למחזרו, עבור אל החזרה ומיחזור של מוצר.
הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את מכלול המעגל המודפס הפגום של הפקס.

שלב 4 - התקנת מכלול המעגל המודפס החלופי של הפקס

  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
מקם את קצה היציאה של המעגל המודפס של הפקס (סימון מס' 1) בחריץ המתאים במגש הלוח הראשי, סובב את המעגל המודפס של הפקס כלפי מטה על גבי הלוח הראשי (סימון מס' 2) ולאחר מכן דחוף את המעגל המודפס כלפי מטה כדי לקבע אותו במחבר שעל הלוח הראשי (סימון מס' 3).

שלב 5 - התקנה מחדש של הלוח הראשי

  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. התאם את הלוח הראשי למכוונים בחלק העליון ובחלק התחתון של תא הלוח הראשי ודחף את הלוח הראשי לתוך התושבת עד שהיא תיכנס היטב למקומה.
 2. הדק את שני בורגי הכנפיים בשתי אצבעות.

שלב 6 - בדיקת ההתקנה

 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. חבר את כבל המתח.
  2. הפעל את המוצר.
 2. כדי לוודא שהלוח הראשי מותקן כראוי, בדוק את הפונקציות הבאות של הנוריות בלוח הראשי:
  • נורית הדופק (סימון מס' 1) מוארת אם הלוח הראשי פועל כראוי.
   • כאשר המוצר מאותחל, נורית הדופק מוארת בצבע אדום יציב למשך כשנייה אחת, ולאחר מכן מוארת בצבע ירוק יציב למשך כעשרים שניות.
   • לאחר שרצף האתחול הושלם, נורית הדופק מהבהבת ברצף אם המדפסת פועלת כראוי.
  • נורית הקישוריות (סימון מס' 2) מציינת שהלוח הראשי יושב היטב במקומו. היא מוארת בירוק כאשר מתח המוצר מופעל ונשאר ירוק אם הלוח הראשי יושב היטב במקומו.
  אם הנוריות לא פועלות כראוי, כבה את המוצר, הסר את הלוח הראשי ולאחר מכן התקן אותו מחדש (ודא שהלוח הראשי יושב היטב במקומו לפני הידוק בורגי הכנפיים).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏