ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725 - החלפת ה-DIMM

מבוא
לפני שתתחיל
 • השתמש בטבלה שלהלן כדי לזהות את המק"ט הנכון של הערכה עבור המוצר שלך, ולאחר מכן עבור אל www.hp.com/buy/parts כדי להזמין את הערכה.
  מק"ט ערכה
  תיאור
  CF066–67095
  ערכת DIMM עם מדריך למשתמש
הכלים הדרושים
 • לא דרושים כלים מיוחדים להתקנת ערכה זו.
  שים לב:
מוצר זה מכיל רכיבים שפריקה אלקטרוסטטית (ESD) עלולה לגרום להם נזק. כדי לצמצם את הסיכוי לנזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, הנח את המוצר על לוח הפריקה האלקטרוסטטית (אם זמין) וענוד רצועת אחיזה למניעת פריקה אלקטרוסטטית המחוברת למשטח מוארק. אם תחנת עבודה או לוח לפריקה אלקטרוסטטית אינם זמינים, הארק את עצמך על-ידי נגיעה בתושבת המתכת לפני שתיגע ברכיב רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
שלב 1 - הסרת הלוח הראשי
 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. כבה את המוצר.
  2. נתק את כבל המתח.
  3. נתק את כל הכבלים והאביזרים המחוברים ללוח הראשי.
    אזהרה:
  כדי למנוע נזק למוצר, כבה את המוצר, המתן חמש שניות ולאחר מכן הסר את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המוצר.
 2. שחרר שני ברגים בלוח הראשי.
 3. הוצא את לוח האם מהמוצר.
שלב 2 - הסרת ה-DIMM
  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. שחרר את שני התפסים בשני צדי ה-DIMM על-ידי משיכתם בעדינות והרחקתם זה מזה.
 2. סובב את ה-DIMM כלפי מעלה, ולאחר מכן הסר אותו. אל תשליך את ה-DIMM.
שלב 3 - הוצאת ה-DIMM החלופי מהאריזה
  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
הוצא מהאריזה את ה-DIMM החלופי.
אם יש להחזיר את החלק או למחזרו, עבור אל החזרה ומיחזור של מוצר.
  הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את ה-DIMM הפגום.
שלב 4 - התקנת ה-DIMM החלופי
  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. הכנס בזהירות את ה-DIMM בזווית לתוך המחזיק בלוח הראשי.
    הערה:
  מקם את ה-DIMM כך שהתושבת ב-DIMM תתאים ללשונית במחזיק.
 2. סובב את ה-DIMM בכיוון החץ כדי להתקין אותו.
 3. כאשר ה-DIMM מותקן, ודא שתפסי הקיבוע בצד ימין ובצד שמאל של ה-DIMM החליקו למקומם בנקישה.
שלב 5 - התקנה מחדש של הלוח הראשי
  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. התאם את הלוח הראשי למכוונים בחלק העליון ובחלק התחתון של תא הלוח הראשי ודחף את הלוח הראשי לתוך התושבת עד שהיא תיכנס היטב למקומה.
 2. הדק את שני בורגי הכנפיים בשתי אצבעות.
שלב 6 - בדיקת ההתקנה
 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. חבר את כבל המתח.
  2. הפעל את המוצר.
 2. כדי לוודא שהלוח הראשי מותקן כראוי, בדוק את הפונקציות הבאות של הנוריות בלוח הראשי:
  • נורית הדופק (סימון מס' 1) מוארת אם הלוח הראשי פועל כראוי.
   • כאשר המוצר מאותחל, נורית הדופק מוארת בצבע אדום יציב למשך כשנייה אחת, ולאחר מכן מוארת בצבע ירוק יציב למשך כעשרים שניות.
   • לאחר שרצף האתחול הושלם, נורית הדופק מהבהבת ברצף אם המדפסת פועלת כראוי.
  • נורית הקישוריות (סימון מס' 2) מציינת שהלוח הראשי יושב היטב במקומו. היא מוארת בירוק כאשר מתח המוצר מופעל ונשאר ירוק אם הלוח הראשי יושב היטב במקומו.
  אם הנוריות לא פועלות כראוי, כבה את המוצר, הסר את הלוח הראשי ולאחר מכן התקן אותו מחדש (ודא שהלוח הראשי יושב היטב במקומו לפני הידוק בורגי הכנפיים).

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏