תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise 700 M712 - החלפת זיכרון ה-Solid-State

מבוא

הערה:
לצפייה בסרטון קצר הממחיש את הנוהל הזה, לחץ כאן.
לפני שתתחיל
 • השתמש בטבלה שלהלן כדי לזהות את המק"ט הנכון של הערכה עבור המוצר שלך, ולאחר מכן עבור אל www.hp.com/buy/parts כדי להזמין את הערכה.
  מק"ט ערכה
  תיאור
  CF235–67904
  ערכת SSM עם מדריך למשתמש
הכלים הדרושים
 • לא דרושים כלים מיוחדים להתקנת ערכה זו.
  שים לב:
מוצר זה מכיל רכיבים שפריקה אלקטרוסטטית (ESD) עלולה לגרום להם נזק. כדי לצמצם את הסיכוי לנזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, הנח את המוצר על לוח הפריקה האלקטרוסטטית (אם זמין) וענוד רצועת אחיזה למניעת פריקה אלקטרוסטטית המחוברת למשטח מוארק. אם תחנת עבודה או לוח לפריקה אלקטרוסטטית אינם זמינים, הארק את עצמך על-ידי נגיעה בתושבת המתכת לפני שתיגע ברכיב רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.

שלב 1 - הסרת הלוח הראשי

 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. כבה את המוצר.
  2. נתק את כבל המתח.
  3. נתק את כל הכבלים והאביזרים המחוברים ללוח הראשי.
    אזהרה:
  כדי למנוע נזק למוצר, כבה את המוצר, המתן חמש שניות ולאחר מכן הסר את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המוצר.
 2. שחרר את שני בורגי הכנפיים בלוח הראשי ולאחר מכן משוך את הלוח הראשי אל מחוץ למוצר.

שלב 2 - הסרת ה-SSM

  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. סובב את פיסת הפלסטיק השחורה בחלק העליון של ה-SSM נגד כיוון השעון.
 2. שחרר את הלשונית (סימון מס' 1) ולאחר מכן החלק את ה-SSM החוצה והרחק אותו ממסגרת ההתקנה מפלסטיק (סימון מס' 2) כדי להסירו מהמעגל המודפס של הלוח הראשי.

שלב 3 - הוצאת ה-SSM החלופי מהאריזה

  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
הוצא מהאריזה את ה-SSM החלופי.
אם יש להחזיר את החלק או למחזרו, עבור אל החזרה ומיחזור של מוצר.
הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את ה-SSM הפגום.

שלב 4 - התקנת ה-SSM החלופי

  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. החלק את ה-SSM למסגרת ההרכבה העשויה פלסטיק.
 2. הכנס את פיסת הפלסטיק השחורה וסובב אותה כדי לנעול אותה במקומה.

שלב 5 - התקנה מחדש של הלוח הראשי

  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. התאם את הלוח הראשי למכוונים בחלק העליון ובחלק התחתון של תא הלוח הראשי ודחף את הלוח הראשי לתוך התושבת עד שהיא תיכנס היטב למקומה.
 2. הדק את שני בורגי הכנפיים בשתי אצבעות.
 3. בצע את הפעולות הבאות:
  1. חבר את כבל המתח.
  2. הפעל את המוצר.

שלב 6 - התקנה מחדש של קושחת המוצר

 1. אתר את אתר התמיכה במוצרים.
  • בארה"ב:
  • מחוץ לארה"ב:
   • בקר בכתובת www.hp.com/support.
   • בחר את המדינה/אזור שלך.
   • בחר באפשרות מנהלי התקן והורדות.
   • הזן את שם המוצר ולאחר מכן בחר באפשרות Go (עבור אל).
   • בחר את דגם המוצר.
 2. בחר באפשרות Cross operating system (BIOS, Firmware, Diagnostics, etc.)‎ (מערכות הפעלה שונות (BIOS, קושחה, אבחון וכו')).
 3. אתר את הורדת הקושחה ולאחר מכן בחר Download (הורד).
 4. העתק את קובץ שדרוג הקושחה לספריית השורש של כונן הבזק ה-USB. קובץ שדרוג הקושחה כולל סיומת ‎.bdl.
 5. הכנס כונן הבזק USB ליציאת ה-USB בלוח הבקרה של המוצר ולאחר מכן הפעל את המוצר.
 6. ההודעה הבאה תוצג בלוח הבקרה: Error: 99.09.63 Incorrect Disk (שגיאה: דיסק שגוי 99.09.63). גע בלחצן OK (אישור) כדי להמשיך.
 7. המתן להופעת תפריט Pre-Boot (טרום אתחול) בצג לוח הבקרה ולאחר מכן גע בחץ למטה כדי לגלול לאפשרות 3 Administrator (מנהל מערכת). גע בלחצן OK כדי לבחור בו.
 8. גע בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל 6 Manage Disk ‏(6 ניהול הדיסק). גע בלחצן OK כדי לבחור בו.
 9. גע בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל + 6 Boot Device ‏(+ 6 התקן אתחול). גע בלחצן OK כדי לבחור בו.
 10. גע בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל 2 Erase / Unlock ‏(2 מחיקה / ביטול נעילה). גע בלחצן OK כדי לבחור בו.
 11. ההודעה Proceed with Requested Action (המשך בפעולה המבוקשת) תוצג. גע בלחצן OK כדי לבחור בו.
 12. גע בחץ אחורה כדי לחזור למסך הבית של תפריט Pre-Boot (טרום אתחול).
 13. גע בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל 3 Administrator ‏(3 מנהל מערכת). גע בלחצן OK כדי לבחור בו.
 14. גע בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל 1 Download ‏(1 הורד). גע בלחצן OK כדי לבחור בו.
 15. גע בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל 3 USB Thumbdrive ‏(3 כונן אצבע USB). גע בלחצן OK כדי לבחור בו.
 16. גע בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל קובץ שדרוג הקושחה שהורדת בשלב 4. גע בלחצן OK כדי לבחור בו.
  הערה:
  אם לא מוצגים קובצי ‎.bdl, נסה לשמור את הקובץ בכונן הבזק USB אחר.
 17. המתן עד להעברת הקובץ. בסיום ההעברה, ההודעה Complete (הושלם) תוצג על המסך.
 18. כבה את המוצר, הסר את כונן הבזק ה-USB ולאחר מכן הפעל את המוצר. המתן כמה דקות עד לאתחול המוצר.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏