תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise 700 M712 - החלפת הלוח הראשי

מבוא

להחלפת הלוח הראשי, עליך להסיר את התקן האחסון מסוג כונן דיסק (HDD) או זיכרון Solid-State ‏(SSM) ואת ה-DIMM (אם מותקן) ולאחר מכן להתקינם מחדש על הלוח הראשי החלופי.
הערה:
לצפייה בסרטון קצר הממחיש את הנוהל הזה, לחץ כאן.
לפני שתתחיל
 • השתמש בטבלה שלהלן כדי לזהות את המק"ט הנכון של הערכה עבור המוצר שלך, ולאחר מכן עבור אל www.hp.com/buy/parts כדי להזמין את הערכה.
  מק"ט ערכה
  תיאור
  CF235–67902
  ערכת מכלול לוח ראשי חלופי עם מדריך למשתמש
  CF235–67903
  ערכת מכלול לוח ראשי חלופי עם מדריך למשתמש (סין בלבד)
הכלים הדרושים
 • לא דרושים כלים מיוחדים להתקנת ערכה זו.
  שים לב:
מוצר זה מכיל רכיבים שפריקה אלקטרוסטטית (ESD) עלולה לגרום להם נזק. כדי לצמצם את הסיכוי לנזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, הנח את המוצר על לוח הפריקה האלקטרוסטטית (אם זמין) וענוד רצועת אחיזה למניעת פריקה אלקטרוסטטית המחוברת למשטח מוארק. אם תחנת עבודה או לוח לפריקה אלקטרוסטטית אינם זמינים, הארק את עצמך על-ידי נגיעה בתושבת המתכת לפני שתיגע ברכיב רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.

שלב 1 - הסרת הלוח הראשי

 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. כבה את המוצר.
  2. נתק את כבל המתח.
  3. נתק את כל הכבלים והאביזרים המחוברים ללוח הראשי.
    אזהרה:
  כדי למנוע נזק למוצר, כבה את המוצר, המתן חמש שניות ולאחר מכן הסר את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המוצר.
 2. שחרר את שני בורגי הכנפיים בלוח הראשי ולאחר מכן משוך את הלוח הראשי אל מחוץ למוצר.

שלב 2 - הסרת כונן הדיסק הקשיח או ה-SSM

זהה את סוג התקן האחסון המותקן בלוח הראשי.
הסר את כרטיס ה-HDD
  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. כופף את לשונית הפלסטיק (סימון מס' 1) במכלול הדיסק הקשיח לכיוון הדיסק כדי לנתק לשונית מתחת למעגל המודפס של הלוח הראשי.
 2. החלק את הדיסק הקשיח (סימון מס' 2) בכיוון המצוין כדי להסירו מהמעגל המודפס של הלוח הראשי. אל תשליך את הדיסק הקשיח.
  הערה:
  הנח בצד חלק זה. הוא יותקן בלוח הראשי החלופי.
 3. עבור אל שלב 3 - הסרת ה-DIMM.
הסר את כרטיס ה-SSM
  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. סובב את פיסת הפלסטיק השחורה בחלק העליון של ה-SSM נגד כיוון השעון.
 2. שחרר את הלשונית (סימון מס' 1) ולאחר מכן החלק את ה-SSM החוצה והרחק אותו ממסגרת ההתקנה מפלסטיק (סימון מס' 2) כדי להסירו מהמעגל המודפס של הלוח הראשי. אל תשליך את ה-SSM.
  הערה:
  הנח בצד חלק זה. הוא יותקן בלוח הראשי החלופי.
 3. עבור אל שלב 3 - הסרת ה-DIMM.

שלב 3 - הסרת ה-DIMM

אם במוצר מותקן זיכרון DIMM אופציונלי, הסר אותו כעת.
  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. אתר את ה-DIMM המותקן בפינה הימנית-תחתונה של הלוח הראשי.
 2. שחרר את שני התפסים בשני הצדדים על-ידי משיכתם בעדינות והרחקתם זה מזה.
 3. סובב את ה-DIMM כלפי מעלה, ולאחר מכן הסר אותו. אל תשליך את ה-DIMM.
הערה:
הנח בצד חלק זה. הוא יותקן בלוח הראשי החלופי.

שלב 4 - הוצאת הלוח הראשי החלופי מהאריזה

  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
הוצא את הלוח הראשי החלופי מהאריזה.
אם יש להחזיר את החלק או למחזרו, עבור אל החזרה ומיחזור של מוצר.
הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את הלוח הראשי הפגום.
הערה:
אל תשליך את הדיסק הקשיח, את ה-SSM או את ה-DIMM שהסרת קודם לכן.

שלב 5 - התקנת כונן הדיסק הקשיח או ה-SSM

  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
התקנת HDD
 1. הנח את הדיסק הקשיח על הלוח הראשי החלופי והחלק אותו לכיוון המחבר עד שהוא יישב בתוכו.
 2. ודא שהדיסק הקשיח יושב באופן מלא במחבר ושלשונית הפלסטיק מחזיקה את הדיסק הקשיח היטב במקומו.
התקנת SSM
 1. החלק את ה-SSM למסגרת ההרכבה העשויה פלסטיק.
 2. הכנס את פיסת הפלסטיק השחורה וסובב אותה בכיוון השעון כדי לנעול אותה במקומה.

שלב 6 - התקנת ה-DIMM

  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. הכנס בזהירות את ה-DIMM בזווית לתוך המחזיק בלוח הראשי.
  הערה:
  מקם את ה-DIMM כך שהתושבת ב-DIMM תתאים ללשונית במחזיק.
 2. סובב את ה-DIMM כלפי מטה כדי להתקינו.
 3. כאשר ה-DIMM מותקן, ודא שתפסי הקיבוע בצד ימין ובצד שמאל של ה-DIMM החליקו למקומם בנקישה.

שלב 7 - התקנת הלוח הראשי החלופי

  שים לב:
חלק רגיש לפריקה אלקטרוסטטית.
 1. התאם את הלוח הראשי למכוונים בחלק העליון ובחלק התחתון של תא הלוח הראשי ודחף את הלוח הראשי לתוך התושבת עד שהיא תיכנס היטב למקומה.
 2. הדק את שני בורגי הכנפיים בשתי אצבעות.

שלב 8 - בדיקת ההתקנה

 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. חבר את כבל המתח.
  2. הפעל את המוצר.
 2. כדי לוודא שהלוח הראשי מותקן כראוי, בדוק את הפונקציות הבאות של הנוריות בלוח הראשי:
  • נורית הדופק (סימון מס' 1) מוארת אם הלוח הראשי פועל כראוי.
   • כאשר המוצר מאותחל, נורית הדופק מוארת בצבע אדום יציב למשך כשנייה אחת, ולאחר מכן מוארת בצבע ירוק יציב למשך כעשרים שניות.
   • לאחר שרצף האתחול הושלם, נורית הדופק מהבהבת ברצף אם המדפסת פועלת כראוי.
  • נורית הקישוריות (סימון מס' 2) מציינת שהלוח הראשי יושב היטב במקומו. היא מוארת בירוק כאשר מתח המוצר מופעל ונשאר ירוק אם הלוח הראשי יושב היטב במקומו.
  אם הנוריות לא פועלות כראוי, כבה את המוצר, הסר את הלוח הראשי ולאחר מכן התקן אותו מחדש (ודא שהלוח הראשי יושב היטב במקומו לפני הידוק בורגי הכנפיים).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏