תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP - המדפסת אינה מקוונת או אינה מגיבה (Mac)

מסמך זה מתייחס לכל המדפסות של HP ולמחשבים עם macOS ו- OS X.
מצב המדפסת הוא לא מקוונת או שההודעה המדפסת אינה מגיבה מוצגת בעת הנסיון להדפיס.
שני התקנים מוצגים כלא מקוונים ואינם מגיבים

שלב 1: ודא שהמדפסת מוכנה

אם המדפסת מכובה או לא זמינה לתקשורת, היא בלתי מקוונת. ודא שהמדפסת מוכנה לקבל עבודת הדפסה.
 1. הבט במדפסת. אם היא מכובה או במצב שינה, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק אותה או להעיר אותה.
 2. ודא שהוטען נייר לתוך מגש הקלט של המדפסת, שמחסניות הדיו או הטונר הנכונות הותקנו, ושאין שגיאות או נוריות מהבהבות בלוח הבקרה של המדפסת.
 3. הפעל מחדש את המדפסת וחכה עד שהיא תהיה מוכנה להדפיס.
 4. שלח עבודת הדפסה.
אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 2: השתמש באפליקציה HP Smart

ב-Mac שבו פועלת מערכת הפעלה macOS 10.13 או מתקדמת יותר, יש להשתמש בתכונת האבחון והתיקון באפליקציית HP Smart כדי לעזור לתקן את בעיות החיבור. עבור מחשבים שבהם פועלת מערכת ההפעלה macOS 10.12 או מוקדמת יותר, דלג אל השלב הבא.
 1. פתח את האפליקציה HP Smart.
  אם אין לך את האפליקציה, הורד אותה מ-HP Smart - Mac App Store (באנגלית), ואז עקוב אחר ההנחיות כדי להוסיף את המדפסת שלך.
 2. לחץ על מדפסות, ואז בחר אבחן ותקן.
  פתיחת האפשרות אבחן ותקן
 3. במסך אבחן ותקן, לחץ התחל.
 4. המתן עד שהניתוח יושלם. אל תסגור את האפליקציה HP Smart כדי להימנע מלהפריע לתהליך.
 5. במסך האבחון, סקור את התוצאות, ואז לחץ על הדפסת בדיקה או בוצע.
אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 3: איפוס מערכת ההדפסה

איפוס מערכת ההדפסה מוחק את כל מצבי השגיאה באמצעות הסרת כל מדפסות HP ומדפסות ושאינן HP, עבודות הדפסה, והעדפות הדפסה.
 1. לחץ על התפריט Apple ולאחר מכן לחץ על העדפות מערכת.
 2. לחץ על הדפסה ופקס, על הדפסה וסריקה, או על מדפסות וסורקים.
 3. לחץ לחיצה ימנית (או Ctrl + לחיצה) בכל מקום בחלון מדפסות ואז לחץ אפס את מערכת ההדפסה.
  איפוס מערכת ההדפסה במחשב Mac
 4. לחץ על איפוס בחלון האישור.
 5. הזן את שם המנהל ואת הסיסמה, ואז לחץ אישור כדי להשלים את האיפוס.
אחרי שמערכת ההדפסה מתאפסת, הוסף את המדפסת שלך חזרה לרשימה ונסה להדפיס. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 4: פתור בעיות בחיבור המדפסתhp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏