תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Officejet Enterprise Color X555, MFP X585 - החזרת כונן הדיסק הקשיח למקומו

החזרת כונן הדיסק הקשיח למקומו

מסמך זה מספק את ההליך עבור כונן הדיסק הקשיח (HDD).
איור : כונן דיסק קשיח
 1. כבה את המוצר ולאחר מכן נתק את כבל המתח.
  איור : כבה את המוצר, נתק את כבל המתח
 2. נתק את כבל ה-USB או את כבל ה-Ethernet של הרשת.
  איור : נתק כבלים
 3. הוצא את סל הפלט על-ידי משיכה מעלה של קצה הסל הקרוב לכנף הפלט, תוך הטייתו אל מחוץ מהמוצר ולאחר מכן משיכת המכלול מעלה.
  איור : הוצא את סל הפלט
 4. נתק את בורג הכנפיים, ולאחר מכן משוך את מכסה הגישה מעלה.
  איור : הסר את מכסה הגישה
 5. בגב המוצר, נתק את שני בורגי הכנפיים.
  איור : נתק את בורגי הכנפיים האחוריים
 6. בחזית המוצר, אחוז בידית המכלול של הלוח הראשי ומשוך את הלוח הראשי אל מחוץ למוצר.
  איור : הסרת הלוח הראשי
 7. במכלול המעגל המודפס של הלוח הראשי (PCA), לחץ על הלשונית בקצה ה-HDD, ולאחר מכן החלק את הכונן אל מחוץ למחזיק שלו.
  איור : הסר את כרטיס ה-HDD
 8. הוצא את ה-HDD החדש מאריזתו, ולאחר מכן עשה שימוש חוזר באריזה כדי לשלוח את הכונן הישן למרכז מיחזור.
  איור : מחזר את ה-HDD
 9. ב-PCA של הלוח הראשי, החלק את הכונן החדש לתוך המחזיק שלו וחבר אותו ללוח הראשי.
  איור : התקן את ה-HDD
 10. הכנס את הלוח הראשי לחריץ שבחזית המוצר.
  איור : הכנס את הלוח הראשי
 11. בגב המוצר, הברג את שני בורגי הכנפיים.
  איור : הברג את בורגי הכנפיים האחוריים
 12. התקן מחדש את מכסה הגישה של הלוח הראשי על-ידי החלקתו מטה למקומו ולאחר מכן הברגת בורג הכנפיים.
  איור : התקן את המכסה החדש
 13. התקן מחדש את סל הפלט.
  איור : התקנת סל הפלט
 14. חבר מחדש את כבל ה-USB או את כבל הרשת.
  איור : חבר את הכבל
 15. חבר מחדש את כבל המתח, ולאחר מכן לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המוצר.
  איור : חבר מחדש את כבל המתח, הפעל את המוצר
 16. ברגע שהמוצר נמצא במצב Ready (מוכן), הכונן החדש מחייב עדכון קושחה. לקבלת קובץ הקושחה, עבור אל www.hp.com/support/ojcolorX555 או www.hp.com/support/ojcolorMFPX585.
 17. בחר באפשרות Cross operating system (BIOS, Firmware, Diagnostics, etc.)‎ (מערכת הפעלה משולבת [BIOS, קושחה, אבחון, וכו']). אתר את הורדת הקושחה ולאחר מכן בחר באפשרות Download (הורד).
 18. העתק את קובץ שדרוג הקושחה לספריית השורש של כונן הבזק ה-USB. קובץ שדרוג הקושחה כולל סיומת ‎.bdl
 19. הכנס את כונן הבזק USB ליציאת USB בחלק הקדמי של לוח הבקרה של המוצר (דגמי X555) או בלוח הבקרה של המוצר (X585 models).
 20. ההודעה הבאה תוצג בלוח הבקרה: Error: 99.09.63 Incorrect Disk (שגיאה: דיסק שגוי 99.09.63). גע בלחצן OK (אישור) כדי להמשיך.
 21. המתן להופעת תפריט Pre-Boot (טרום אתחול) בצג לוח הבקרה ולאחר מכן גע בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל ‎3:‎ Administrator ‏(3: מנהל מערכת). גע בלחצן OK כדי לבחור בו.
 22. גע בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל ‎6:‎ Manage Disk ‏(6: נהל דיסק). גע בלחצן OK כדי לבחור בו.
 23. גע בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל ‎2:‎ Erase / Unlock ‏(2: מחק/בטל נעילה). גע בלחצן OK כדי לבחור בו.
 24. ההודעה Proceed with Requested Action (המשך בפעולה המבוקשת) תוצג. גע בלחצן OK כדי לבחור בו.
 25. גע בלחצן הקודם כדי לחזור למסך הבית של תפריט Pre-Boot (טרום אתחול).
 26. גע בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל ‎3:‎ Administrator ‏(3: מנהל מערכת). גע בלחצן OK כדי לבחור בו.
 27. גע בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל ‎1:‎ Download ‏(1: הורד). גע בלחצן OK כדי לבחור בו.
 28. גע בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל ‎3:‎ USB Thumbdrive ‏(3: כונן אצבע USB). גע בלחצן OK כדי לבחור בו.
 29. גע בלחצן החץ למטה כדי לגלול אל קובץ שדרוג הקושחה שהורדת מוקדם יותר. גע בלחצן OK כדי לבחור בו.
  הערה:
  אם לא מוצגים קובצי ‎.bdl, נסה לשמור את הקובץ בכונן הבזק USB אחר.
 30. המתן עד להעברת הקובץ. בסיום ההעברה, ההודעה Complete (הושלם) תוצג על המסך.
 31. כבה את המוצר, הסר את כונן הבזק ה-USB ולאחר מכן הפעל את המוצר. המתן כמה דקות עד לאתחול המוצר.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏