ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro M701/M706 - שחרור חסימות

שחרור חסימות במגש 1
 1. אם רוב גיליון הנייר נראה במגש, השתמש בשתי ידיך כדי למשוך את הנייר התקוע באיטיות אל מחוץ למוצר.
  איור : הוצא את הנייר שנתקע
  אם גיליון הנייר נמשך ברובו אל תוך המוצר, או שלא ניתן לראות כל נייר, המשך בהתאם לשלבים הבאים.
 2. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : פתח את הדלת הקדמית
 3. הוצא את מחסנית הטונר.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
 4. הרם את לוחית שחרור החסימות והוצא בזהירות את הנייר התקוע. השתמש בשתי ידיך כדי לסלק נייר תקוע, כדי שלא ייקרע.
  איור : הוצא את הנייר שנתקע
 5. הכנס את מחסנית הטונר בחזרה למקומה.
  איור : הכנס את מחסנית הטונר
 6. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : סגור את הדלת הקדמית
שחרור חסימות במגש 2
 1. הוצא את המגש מהמוצר.
  איור : פתח את המגש
 2. הוצא את הנייר מהמגש, וסלק את הניירות הפגומים.
  איור : הוצא את הנייר שנתקע
 3. ודא שמכווני הנייר מותאמים עבור גודל הנייר הנכון. במקרה הצורך, בטל את נעילת המגש בעזרת מנעול ההחלקה בגב המגש, ולאחר מכן כוונן לגודל הנייר הנכון.
  איור : כוונן את מכוון הנייר
 4. טען את הנייר במגש. ודא שהערימה מונחת בצורה ישרה במגש בכל ארבע הפינות ומתחת לסימני הגובה המרבי.
  איור : טען נייר במגש
 5. הכנס את המגש חזרה וסגור אותו.
  איור : סגור את המגש
 6. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : פתח את הדלת הקדמית
 7. הוצא את מחסנית הטונר.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
 8. הרם את לוחית שחרור החסימות והוצא בזהירות את הנייר התקוע. השתמש בשתי ידיך כדי לסלק נייר תקוע, כדי שלא ייקרע.
  איור : הוצא את הנייר שנתקע
 9. הכנס את מחסנית הטונר בחזרה למקומה.
  איור : הכנס את מחסנית הטונר
 10. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : סגור את הדלת הקדמית
שחרור חסימות במגש 3 (דגם M706n בלבד)
 1. הוצא את המגש מהמוצר.
  איור : פתח את המגש
 2. הוצא את הנייר מהמגש, וסלק את הניירות הפגומים.
  איור : הוצא את הנייר שנתקע
 3. ודא שמכווני הנייר מותאמים עבור גודל הנייר הנכון.
  איור : כוונן את מכוון הנייר
 4. טען את הנייר במגש. ודא שהערימה מונחת בצורה ישרה במגש בכל ארבע הפינות ומתחת לסימני הגובה המרבי.
  איור : טען נייר במגש
 5. הכנס את המגש חזרה וסגור אותו.
  איור : סגור את המגש
 6. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : פתח את הדלת הקדמית
 7. הוצא את מחסנית הטונר.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
 8. הרם את לוחית שחרור החסימות והוצא בזהירות את הנייר התקוע. השתמש בשתי ידיך כדי לסלק נייר תקוע, כדי שלא ייקרע.
  איור : הוצא את הנייר שנתקע
 9. הכנס את מחסנית הטונר בחזרה למקומה.
  איור : הכנס את מחסנית הטונר
 10. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : סגור את הדלת הקדמית
שחרור חסימות באזור מחסנית הטונר
 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : פתח את הדלת הקדמית
 2. הוצא את מחסנית הטונר.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
 3. הרם את לוחית שחרור החסימות והוצא בזהירות את הנייר התקוע. השתמש בשתי ידיך כדי לסלק נייר תקוע, כדי שלא ייקרע.
  איור : הוצא את הנייר שנתקע
 4. הכנס את מחסנית הטונר בחזרה למקומה.
  איור : הכנס את מחסנית הטונר
 5. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : סגור את הדלת הקדמית
שחרור חסימות באזור הדלת האחורית וה-Fuser
 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : פתח את הדלת הקדמית
 2. פתח את הדלת האחורית כדי לחפש נייר תקוע.
  איור : פתח את הדלת האחורית
 3. הוצא את הנייר שנתקע. השתמש בשתי ידיך כדי לשלוף החוצה את הנייר, כדי שלא ייקרע.
  איור : הוצא את הנייר שנתקע
 4. סגור את הדלת האחורית.
  איור : סגור את הדלת האחורית
 5. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : סגור את הדלת הקדמית
שחרור חסימות בסל הפלט
 1. אם ניתן לראות את הנייר דרך סל הפלט, אחוז בקצה המוביל בשתי ידיך ושלוף אותו באיטיות.
  איור : הוצא את הנייר שנתקע
 2. פתח את הדלת האחורית כדי לחפש נייר תקוע.
  איור : פתח את הדלת האחורית
 3. הוצא את הנייר שנתקע. השתמש בשתי ידיך כדי לשלוף החוצה את הנייר, כדי שלא ייקרע.
  איור : הוצא את הנייר שנתקע
 4. סגור את הדלת האחורית.
  איור : סגור את הדלת האחורית
שחרור חסימות ביחידה האופציונלית להדפסה דו-צדדית (דגם M706n בלבד)
 1. הסר את האביזר להדפסה דו-צדדית.
  איור : הסר את יחידת ההדפסה הדו-צדדית
 2. הוצא את כל הניירות מהיחידה להדפסה דו-צדדית.
  איור : הוצא את הנייר שנתקע
 3. התקן מחדש את יחידת ההדפסה הדו-צדדית.
  איור : הכנס את היחידה להדפסה דו-צדדית.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏