תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - קביעת התצורה של המהדק/מערם ובחירת אפשרויות הידוק

הערה:
השלבים משתנים בהתאם לסוג לוח הבקרה.
FutureSmart 3
FutureSmart 4

הגדרת מיקום ברירת המחדל של הסיכות

הגדר את מיקום ברירת המחדל של סיכות ההידוק עבור מסמכים. באפשרותך להשתמש בלוח הבקרה כדי לעקוף את הגדרת ברירת המחדל עבור עבודת הדפסה מסוימת. האפשרויות הבאות זמינות עבור מיקום ברירת המחדל של סיכות ההידוק:
 • ללא: ללא סיכות הידוק
 • שמאל או ימין למעלה: אם קיים עבור המסמך כיוון הדפסה לאורך, סיכת ההידוק תהיה בפינה השמאלית העליונה של הקצה הקצר של הנייר. אם קיים עבור המסמך כיוון הדפסה לרוחב, הסיכה תהיה בפינה הימנית העליונה של הקצה הארוך של הנייר.
 • שמאל למעלה: סיכת ההידוק נמצאת בפינה השמאלית העליונה של הקצה הקצר של הנייר.
 • ימין למעלה: הסיכה נמצאת בפינה הימנית העליונה של הקצה הארוך של הנייר.
  איור : מיקומי סיכות
 1. הפינה השמאלית העליונה של הקצה הקצר של הנייר
 2. הפינה הימנית העליונה של הקצה הארוך של הנייר
FutureSmart 3
 1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המוצר, גלול אל הלחצן Administration (ניהול) ובחר בו.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • הגדרות מהדק/מערם
  • הידוק
 3. בחר מיקום לסיכות ההידוק מתוך רשימת האפשרויות ולאחר מכן בחר בלחצן Save (שמור).
FutureSmart 4
בצע את השלבים הבאים לקבלת כתובת ה-IP של המדפסת, ולאחר מכן קבע את הגדרת ברירת המחדל של סיכות ההידוק מתוך שרת האינטרנט המשובץ של HP:
 1. במסך הפתיחה בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל המידע , ולאחר מכן גע בסמל הרשת כדי להציג את כתובת ה-IP או את שם המארח.
 2. פתח דפדפן אינטרנט והקלד בשורת הכתובת את כתובת ה-IP או את שם המארח בדיוק כפי שהם מופיעים בלוח הבקרה של המדפסת. הקש על המקש Enter במקלדת של המחשב. שרת האינטרנט המשובץ של HP נפתח.
  איור : דוגמה של כתובת IP בחלון דפדפן
  הערה:
  אם דפדפן האינטרנט מציג הודעה המציינת כי ייתכן שהגישה לאתר האינטרנט אינה בטוחה, בחר את האפשרות להמשיך לאתר האינטרנט. גישה לאתר אינטרנט זה לא תזיק למחשב.
 3. בשרת האינטרנט המשובץ של HP, בחר בכרטיסייה Copy/Print (העתק/הדבק) ולאחר מכן בחר Manage Stapler/Stacker (נהל מהדק/מערם) בתפריט השמאלי.
 4. בחר את מיקום סיכת ההידוק מתוך התפריט הנפתח Staple (סיכות הידוק), ולאחר מכן בחר Apply (החל).

קביעת תצורה של מצב פעולה

היעזר בהליך זה כדי לקבוע את תצורת האופן שבו המוצר ממיין עבודות בסלי הפלט. האפשרויות הזמינות הן:
 • מערם: המוצר עורם עבודות בסלים מלמטה למעלה.
 • תיבת דואר: המוצר ממקם עבודות בסלים שונים בהתאם לאדם ששלח אותם.
 • מפריד פונקציות: המוצר ממקם עבודות בסלים שונים בהתאם לפונקציית המוצר, כגון עבודות הדפסה, עבודת העתקה או עבודות פקס.
FutureSmart 3
 1. ממסך הבית בלוח הבקרה של המוצר, גלול אל הלחצן Administration (ניהול) ובחר בו.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • הגדרות מהדק/מערם
  • מצב פעולה
 3. בחר מצב מתוך רשימת האפשרויות, ולאחר מכן בחר בלחצן Save (שמור). האפשרויות הזמינות הן:
FutureSmart 4
 1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המדפסת, בחר הגדרות.
 2. פתח את התפריטים הבאים:
  • נהל מהדק/מערם
  • מצב פעולה
 3. בחר מצב מתוך רשימת האפשרויות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏