תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

ההודעה Paper Jam (חסימת נייר) מוצגת עבור מדפסות HP Photosmart Plus e-All-in-One ‏(B210a, ‏B210b, ‏B210c ו-B210e)

הבעיה

ההודעה 'נייר תקוע' מוצגת בלוח הבקרה של המוצר.
בעיה זו עלולה להיות מלווה גם בתסמינים הבאים:
 • המוצר מפסיק להדפיס
 • המוצר מצפצף
 • ההודעה חסימת נייר מוצגת במחשב
אתה נתקל בחסימות נייר לעתים קרובות או לעתים חוזרות ונשנות?
אם אתה מחפש מידע על מניעת חסימות נייר חוזרות ונשנות, תוכל לדלג אל סעיפי המניעה והסיבות במסמך זה.
צפה בסרטון הבא או בחר באחד מהנושאים שלהלן כדי ללמוד כיצד להוציא נייר תקוע.

סרטון המדגים פתרון בעיה של נייר תקוע

הסרטון הבא מדגים כיצד לפתור בעיה של נייר תקוע.
הערה:
סרטון זה מציג את המדפסת HP Photosmart Plus e-All-in-One ‏(B210a). ייתכן שהחלק החיצוני של המדפסת לא יהיה זהה למדפסת שלך, אך השלבים זהים.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון או אם ברצונך לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון ב-YouTube.

כיצד להשתמש בפתרונות שבמסמך זה

כדי לפתור את הבעיה, נסה כל אחד מהפתרונות שבמסמך זה לפי סדר הופעתם.
חשוב: בכל פעם שתנסה פתרון מסוים, נסה להדפיס דוח בדיקה עצמית כדי לבדוק אם החומרה פועלת כהלכה. להדפסת דו"ח בדיקה עצמית, היעזר בשלבים שבטבלה הבאה, או צפה בסרטון שאחרי הטבלה.
כיצד להדפיס דוח בדיקה עצמית
 1. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל 'הגדרות' ().
 3. גע ב-כלים.
 4. גע בדוח מצב מדפסת. המדפסת תדפיס את הדוח.

סרטון וידאו המציג כיצד להדפיס דוח בדיקה עצמית

הסרטון הבא מדגים כיצד להדפיס דוח סטטוס של המדפסת.
הערה:
סרטון זה מציג את המדפסת HP Photosmart Plus e-All-in-One ‏(B210a). ייתכן שהחלק החיצוני של המדפסת לא יהיה זהה למדפסת שלך, אך השלבים זהים.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון או אם ברצונך לצפות בו בגודל שונה, לחץ כאן כדי לצפות בסרטון ב-YouTube.
הערה:
אחרי שתנסה כל אחד מהפתרונות, עיין שוב בצעדים שבטבלה כדי להדפיס דו"ח על מצב ההדפסה, או כדי לצפות בסרטון.

פתרון ראשון: שחרור חסימת הנייר

בצע את השלבים הבאים לפי סדר הצגתם כדי לפתור את הבעיה.

שלב ראשון: הוצא פיסות נייר חופשיות

הוצא את כל גיליונות הנייר החופשיים ממגש ההזנה וממגש הפלט.
  שים לב:
בשלב זה אל תנסה להוציא את הנייר שנתקע. ניסיון לשחרר חסימת נייר מחזית המוצר עלול לגרום נזק למנגנון ההדפסה.
הוצא פיסות נייר חופשיות
אל תמשוך דפים תקועים
איור של נייר חופשי במגש הנייר
איור המדגים את הוצאת הנייר התקוע

שלב שני: שחרר חסימת הנייר מגב המוצר

  שים לב:
לעולם אל תשחרר נייר תקוע מחלקו הקדמי של המוצר. אם ניתן למשוך את הנייר מגב המוצר או מהמגש, תמיד נסה זאת תחילה. משיכת הנייר מתוך החלק הפנימי של הכיסוי הקדמי עלולה לגרום נזק מכני למוצר.
 1. נתק את כבל ה-USB מגב המוצר.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבות את המוצר.
 3. נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 4. לחץ על הלשונית בצד שמאל של דלת הגישה האחורית ומשוך אותה הרחק מהמוצר, כדי להסירה.
  איור : הסר את דלת הגישה האחורית
  איור המדגים את הסרת דלת הגישה האחורית
 5. הוצא בעדינות נייר תקוע או פיסות נייר קרועות מתוך הגלילים שבתוך המוצר. משוך גיליונות נייר שלמים בעזרת שתי הידיים, כדי למנוע את קריעתם.
  איור : הסר את הנייר שנתקע
  צילום של הוצאת פיסות נייר
    שים לב:
  השתמש בפנס כדי לחפש ביסודיות בגלילים ובגלגלים פיסות נייר קרועות או כאלו שנשארו במוצר. אם יישארו בתוך המוצר פיסות נייר קרועות, סביר להניח שיתרחשו חסימות נוספות.
  איור : הוצא פיסות נייר קרועות
  איור המדגים הוצאת פיסות נייר
 6. בדוק את הגלגלות בדלת הגישה האחורית. ודא שלא חסרות גלגלות, שהן מסתובבות בקלות, ושהן קפיציות כשאתה לוחץ עליהן. אם הגלגלות פגומות, החלף את הדלת.
  איור : הגלגלות בתוך דלת הגישה האחורית
  צילום של הגלגלות בתוך דלת הגישה האחורית
 7. חבר מחדש את דלת הגישה האחורית. דחף את הדלת בעדינות קדימה עד שתינעל במקומה בנקישה.
  איור : חבר מחדש את דלת הגישה האחורית
  איור המדגים את החיבור בחזרה של דלת הגישה האחורית
 8. חבר מחדש את כבל החשמל לגב המוצר.
 9. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.

שלב שלישי: שחרר את החסימה מחזית המוצר

 1. אם המוצר לא כבוי, לחץ על לחצן ההפעלה () כדי לכבותו.
 2. נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 3. בלי לפתוח את דלת הגישה למחסניות, הרם את מגש הפלט, ובדוק אם נשאר נייר תקוע במגש ההזנה.
  איור : הרם את מגש הפלט
  איור: הרם את מגש הפלט
 4. הוצא נייר תקוע ממגש ההזנה, ולאחר מכן הנמך את מגש הפלט.
 5. פתח את דלת הגישה למחסניות.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  איור המדגים את פתיחת דלת הגישה למחסניות
 6. הזז ידנית את הגררה לאחד מצדי המוצר.
    אזהרה:
  אל תכניס את ידך לתוך המוצר כשהוא מופעל והגררה תקועה. הקפד לכבות את המוצר לפני פינוי חסימה.
 7. אם יש נייר תקוע במוצר, הוצא את הנייר בעדינות דרך ראש המוצר.
  הערה:
  אם הנייר נקרע כשפינית אותו, חפש פיסות נייר קרועות שייתכן שנותרו בתוך המוצר. אם נותרו פיסות נייר במוצר, עלולות להתרחש חסימות נייר נוספות.
 8. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  איור המדגים את סגירת דלת הגישה למחסניות
 9. חבר מחדש את כבל החשמל לגב המוצר.
 10. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.

שלב רביעי: הדפס דוח בדיקה עצמית

הדפס דוח בדיקה עצמית. עיין בסעיף המסביר איך להיעזר בפתרונות אלו, בתחילת מסמך זה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הבדיקה הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.

פתרון שני: וידוא שהגררה יכולה לנוע בחופשיות

בצע את השלבים הבאים כדי לוודא שהגררה נעה בחופשיות.

שלב ראשון: בדוק את נתיב הגררה

 1. אם המוצר לא הופעל עדיין, לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל אותו.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  איור המדגים את פתיחת דלת הגישה למחסניות
  הערה:
  גררת ההדפסה עשויה לנסות לנוע לתוך אזור הגישה. במקרה כזה, אפשר לה להגיע למיקום זה.
 3. בזמן שהמוצר פועל, נתק את כבל המתח מגב המוצר.
 4. נתק את כבל המתח ממקור המתח או משקע החשמל.
    אזהרה:
  יש לנתק את כבל המתח כדי להזיז את הגררה ידנית ולאפס את מנגנון הזנת הנייר כדי שלא להסתכן בהתחשמלות.
 5. חפש פיסות נייר או חפץ כלשהו שעלול להגביל את תנועת הגררה.
  איור : דוגמא של נייר שעלול לעצור את גררת ההדפסה
  איור של נייר בנתיב הגררה העלול לעצור את גררת ההדפסה
 6. הוצא כל נייר או חפץ שתמצא.
  הערה:
  אם הנייר נקרע כשפינית אותו, חפש פיסות נייר קרועות שייתכן שנותרו בתוך המוצר. אם נותרו פיסות נייר במוצר, עלולות להתרחש חסימות נייר נוספות.
 7. הכנס את היד למוצר דרך דלת הגישה למחסניות והנע את הגררה באופן ידני.
  • אם הגררה תקועה בצדו הימני של המוצר, הזז את הגררה לצדו השמאלי.
  • אם הגררה תקועה בצדו השמאלי של המוצר, הזז את הגררה לצדו הימני.
  • אם הגררה תקועה באמצע המוצר, הזז את הגררה לצדו הימני.
 8. ודא שגררת המדפסת יכולה לנוע בחופשיות לרוחב המדפסת על ידי דחיפה קלה של הגררה שמאלה, ולאחר מכן ימינה.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  איור המדגים את סגירת דלת הגישה למחסניות
 10. חבר מחדש את כבל החשמל לגב המוצר.
 11. חבר מחדש את כבל המתח למקור המתח או לשקע החשמל.
 12. לחץ על לחצן ההפעלה () כדי להפעיל את המוצר.

שלב שני: הדפס דוח בדיקה עצמית

הדפס דוח בדיקה עצמית. עיין בסעיף המסביר איך להיעזר בפתרונות אלו, בתחילת מסמך זה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הבדיקה הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.

פתרון שלישי: נקה את הגלילים

אבק, סיבי נייר ופסולת אחרת עלולים להצטבר על גלילי הזנת הנייר ולגרום לחסימות נייר ובעיות בהזנת הנייר. בצע את השלבים הבאים כדי לנקות את גלילי הזנת הנייר.

שלב ראשון: נקה את הגלילים

 1. אסוף את החומרים הבאים:
  • מטלית נקייה ונטולת סיבים, או כל מטלית שלא תתפורר או תשאיר סיבים
  • מים מזוקקים, מסוננים, או מינרליים (מי ברז עלולים להזיק למדפסת)
 2. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המדפסת.
 3. נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 4. לחץ על הלשונית בצד שמאל של דלת הגישה האחורית, ואז משוך אותה הרחק מהמוצר כדי להסירה והנח אותה בצד.
  איור : הסר את דלת הגישה האחורית
  תמונה: הסר את דלת הגישה האחורית
 5. הרטב קלות מטלית נקייה נטולת מוך במים מינרליים או במים מזוקקים, ולאחר מכן סחט את הנוזלים העודפים מהמטלית.
 6. לחץ את המטלית על גבי הגלילים וסובב אותם מעלה בעזרת אצבעותיך. הפעל לחץ מתון להרחקת כל הצטברות של אבק או לכלוך.
  איור : ניקוי גלילי הזנת הנייר
  תמונה: נקה את גלילי הזנת הנייר שנמצאים בחלק האחורי של המדפסת
 7. הנח לגלילים להתייבש במשך 10 או 15 דקות.
 8. הכנס את גלילי איסוף הנייר לתוך המדפסת, מיד אחרי גלילי הזנת הנייר.
  איור : מיקום גלילי איסוף הנייר
  תמונה: מיקום גלילי איסוף הנייר
 9. טבול את המקלון במים מינרליים או במים מזוקקים, וסחט ממנו נוזלים עודפים.
 10. לחץ עם המקלון על גבי גלילי איסוף הנייר בזמן שאתה מסובב את הגלילים כלפי מעלה בעזרת אצבעותיך. הפעל לחץ מתון להרחקת כל הצטברות של אבק או לכלוך. הקפד לנקות את שני גלילי איסוף הנייר, בצד שמאל ובצד ימין.
  איור : ניקוי גליל איסוף הנייר בצד שמאל
  תמונה: הגליל השמאלי של איסוף הנייר
  איור : ניקוי גליל איסוף הנייר בצד ימין
  תמונה: הגליל הימני של איסוף הנייר
 11. הנח לגלילים להתייבש במשך 10 או 15 דקות.
 12. בדוק את הגלגלות בדלת הגישה האחורית. ודא שלא חסרות גלגלות, שהן מסתובבות בקלות, ושהן קפיציות כשאתה לוחץ עליהן. אם הגלגלות פגומות, החלף את הדלת.
  איור : בדוק את הגלגלות בדלת הגישה האחורית
  תמונה: הגלילים בדלת הגישה האחורית
 13. דחוף את דלת הגישה האחורית חזרה לתוך המדפסת עד אשר תינעל בנקישה למקומה.
 14. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
 15. אם המדפסת אינה מופעלת באופן אוטומטי, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעילה.

שלב שני: הדפס דוח בדיקה עצמית

הדפס דוח בדיקה עצמית. עיין בסעיף המסביר איך להיעזר בפתרונות אלו, בתחילת מסמך זה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודף הבדיקה הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.
 • אם דף הבדיקה לא הודפס, המשך לפתרון הבא.

פתרון רביעי: אפס את המוצר

בצע את השלבים הבאים כדי לאפס את המוצר.

שלב ראשון: ביצוע איפוס מתח

 1. בזמן שהמדפסת פועלת, נתק את כבל המתח מגב המדפסת.
 2. נתק את כבל המתח משקע החשמל שבקיר.
 3. המתן 15 שניות לפחות.
 4. חבר את כבל המתח בחזרה לשקע החשמל שבקיר.
 5. חבר מחדש את כבל המתח למדפסת.
 6. הפעל את המדפסת.

שלב שני: הדפס דוח בדיקה עצמית

הדפס דוח בדיקה עצמית. עיין בסעיף המסביר איך להיעזר בפתרונות אלו, בתחילת מסמך זה.
 • אם השלבים הללו פתרו את הבעיה, ודוח הבדיקה העצמית הודפס, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות. חבר את כבל ה-USB כדי להמשיך בעבודת ההדפסה.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.
 • אם דוח הבדיקה העצמית לא הודפס, דלג לפתרון הבא.

שלב שלישי: חפש מידע נוסף

אם אתה עדיין נתקל בבעיות, היכנס אל דף הבית של התמיכה במוצרי HP וחפש מסמך אחר שמתייחס לתופעות שאתה נתקל בהן.
לחץ לחיצה ימנית על קישור זה, דף הבית של התמיכה במוצר, ולאחר מכן לחץ על פתח בחלון חדש.
הערה:
אם הדף מוצג עבור מדינה או שפה לא מתאימים, הקלק על הקישור אזור/שפה בפינה הימנית העליונה של הדפדפן. שם תוכל לבחור במדינה/אזור ובשפה המתאימים.

פתרון חמישי: מסור את המוצר לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.

מניעת חסימות נייר

ההמלצות הבאות עשויות לסייע למנוע הישנות חסימות הנייר במוצר של HP שברשותך.
 • לפני טעינת הנייר במגש, אחוז את ערימת הנייר וטפח את הקצה התחתון שלה על משטח שטוח כדי ליישר את הערימה מכל הצדדים.
 • ודא שמכווני האורך והרוחב של המגש ממוקמים בצורה נכונה, ולאחר מכן דחוף את ערימת הנייר קדימה עד שתיעצר בתוך המגש.
    שים לב:
  אל תדחף את הנייר עמוק מדי במגש.
 • אין לטעון את המגש יתר על המידה.
 • הוסף נייר למגש רק כשהמוצר אינו מדפיס.
 • ודא שהמוצר של HP תומך בסוג הנייר. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למוצר של HP.
 • אל תדפיס על נייר עם מהדקי נייר או סיכות שדכן.
 • אל תשתמש בנייר מקופל, קרוע, מאובק, לח, מקומט, מגולגל, או נייר שאינו מונח בצורה שטוחה.
 • טען סוג אחד בלבד של נייר בכל פעם. אל תערבב נייר ממידות, סוגים או משקלים שונים.
 • אל תשתמש בנייר שהוא דק, עבה או מבריק מדי עבור המוצר.

סיבות

חסימות נייר במדפסת עשויות להיגרם על-ידי הגורמים הבאים:
 • נייר שנטען צורה לא נכונה במגש הנייר.
 • גלילי נייר פגומים או מלוכלכים.
 • טעינת נייר קרוע, מקומט או לח במגש הנייר.
 • ייתכן שדלת הגישה האחורית או האביזר להדפסה דו-צדדית (יחידת הדפסה דו-צדדית) אינם סגורים או נעולים היטב במקומם.
 • נוסף נייר לערימה שכבר נמצאה במגש בעת שהמוצר של HP הדפיס.
 • המגש מכיל יותר מסוג אחד של נייר.
 • הנייר תקוע בתוך המוצר של HP במקום בו אי אפשר לראותו.
 • מכשול חוסם את מסלול הנייר.
 • פיסות נייר קרועות מחסימה קודמת תקועות במוצר.
 • המגש מלא מדי.
 • בעת הדפסה על מעטפה, קצוות המעטפה מקופלות.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏