תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet - פתרון בעיות באיכות ההדפסה

מסמך זה מיועד למדפסת מסדרת HP OfficeJet 8600 ולמדפסות OfficeJet Pro 8610‏, 8615, 8616, 8620, 8625, 8630, 8640 ו-8660 e-All-in-One.
איכות המסמך או הצילום המודפס אינה עונה על הציפיות. הנהלים המובאים במסמך זה אמורים לסייע במקרה של תדפיסים מוכתמים או דהויים, במקרה שדיו צבעונית או שחורה אינה מודפסת, במקרה של מסמכים עם טקסט מטושטש או מערופל, במקרה של מריחות או פסי דיו, ובעיות אחרות באיכות ההדפסה.

פתרון ראשון: שימוש במחסניות מקוריות של HP

‏HP ממליצה להשתמש בחומרי דיו או טונר מקוריים של HP. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או של מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP‏, ייתכן שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את הבעיה. כדי לבדוק אם המחסנית מקורית או מזויפת, עבור אל דף האינטרנט של HP נגד זיופים (באנגלית).
רכוש מחסניות החלפה וחומרים מתכלים אחרים מהחנות של HP או מקמעונאים מקומיים.

פתרון שני: מתן אפשרות לטיפול האוטומטי להסתיים

מרבית בעיות איכות ההדפסה הנוגעות לדיו שחור, כגון טקסט שחור לא ברור או בעיות עם מחסנית דיו שחור חדשה שהותקנה, מסתדרות באמצעות תהליך השירות האוטומטי של המדפסת. אינך נדרש לעשות דבר. איכות ההדפסה אמורה להתחיל להשתפר תוך מספר שעות.
 • אם המתנה לסיום הטיפול האוטומטי פתרה את הבעיה, אין צורך להמשיך בפתרון הבעיות.
 • אם המתנה לסיום הטיפול האוטומטי לא פתרה את הבעיה, המשך לפתרון הבא.

פתרון שלישי: בדיקת הנייר

פעל בהתאם להנחיות הבאות כדי להבטיח שהנייר שבו אתה משתמש מתאים לעבודת ההדפסה. אם הוא אינו מתאים, טען מחדש במדפסת נייר מסוג מתאים.
 • טען את הנייר לתוך מגש הקלט כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. לניירות רבים יש צד להדפסה וצד שאינו מיועד להדפסה, כגון נייר צילום ומעטפות. בדרך כלל, הצד היותר חלק הוא "צד ההדפסה" ולעיתים הצד שאינו מיועד להדפסה נושא על גביו את הלוגו של יצרן הנייר.
 • אל תשתמש בנייר מקומט או מגולגל. השתמש אך ורק בנייר נקי ונטול קמטים.
  אל תשתמש בנייר מקומט
 • השתמש בסוג הנייר שמתאים לפרויקט שלך.
  • להדפסה יומיומית של מסמכי טקסט, נייר רגיל בטכנולוגיית ColorLok מתאים בהחלט. נייר בטכנולוגיית ColorLok הוא נייר תקני המתאים היטב לדיו של HP.
   הסמל ColorLok
  • למסמכים שנדרשת עבורם הדפסה צפופה, כגון תמונות או גרפיקה בניגודיות גבוהה, השתמש בנייר צילום מתקדם של HP כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר.
  • ניירות מסוימים לא סופגים דיו היטב כמו סוגים אחרים. אם התדפיסים שלך נמרחים בקלות, הקפד להשתמש בנייר מומלץ.
 • אחסן את נייר הצילום באריזה המקורית שלו, בתוך שקית פלסטיק הניתנת לאטימה חוזרת. אחסן את הנייר על משטח ישר, במקום קריר ויבש. טען 10-20 גיליונות נייר צילום רק כאשר אתה מוכן להדפיס, והחזר לאריזה את הנייר שבו לא השתמשת.
 • נסה להשתמש בנייר שונה. כך תקבע אם הבעיה קשורה לנייר.
הערה:
נייר מסוג לא מתאים גורם בדרך כלל להופעת קווים אנכיים בתדפיסים (לחלופין, אם התופעה מופיעה על גבי עותק, הבעיה נגרמת בדרך כלל עקב לכלוך על משטח הזכוכית של הסורק). אל תחליף מחסניות כדי לתקן בעיה של קווים אנכיים.
דוגמאות של קווים אנכיים וקווים אופקיים בתדפיס
איור : קווים אופקיים בתדפיס
תמונה: פסים אופקיים.
המשך לבצע את שלבי פתרון הבעיה שלהלן, אם בתדפיס מופיעים פסים אופקיים או בעיות איכות אחרות, לא כולל פסים אנכיים.
איור : קווים אנכיים בתדפיס
תמונה: פסים אנכיים.
אין להחליף מחסניות אם בתדפיס מופיעים קווים אנכיים. במקום זאת, בדוק את הנייר כמתואר לעיל במסמך זה, או חפש מסמך העוסק בבעיה זו.
לאחר ביצוע ההנחיות הקודמות, נסה שוב להדפיס.

פתרון רביעי: בדיקת הגדרות ההדפסה

בדוק את הגדרות ההדפסה ווודא שהן מתאימות לעבודת ההדפסה שלך.

פתרון חמישי: בדיקת מפלסי הדיו, החלפת מחסניות דיו שהתרוקנו

באופן כללי, מפלסי דיו נמוכים אינם אמורים להשפיע על איכות ההדפסה. המדפסת עוצרת ומציגה הודעה כאשר מפלסי הדיו מגיעים לרמה נמוכה מדי. עם זאת, ייתכן שהמדפסת עדיין תבצע הדפסות בכמות מוגבלת ב'מצב גיבוי' במפלסי דיו נמוכים. במצב גיבוי, ייתכן שהשחור לא יהיה כהה מספיק, או שהתדפיס יהיה באפור (גווני אפור ללא צבע). החלף מחסניות שעומדות להתרוקן אם ההדפסה במצב גיבוי אינה מקובלת.

שלב 1: בדוק את מפלסי הדיו המשוערים

בדוק את מפלסי הדיו המשוערים דרך לוח הבקרה.
בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל מפלס הדיו.
לוח הבקרה מציג את מפלסי הדיו המשוערים.
איור : דוגמה של מחווני מפלס הדיו שמצביעים על מחסניות מלאות
תמונה: דוגמה של מחווני מפלס הדיו שמצביעים על מחסניות מלאות.
הערה:
התראות ומחוונים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כשהמחוון מצביע על מפלסי דיו נמוכים, שקול להחזיק מחסנית דיו חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אין צורך להחליף מחסניות דיו עד שתתבקש לעשות זאת.
 • אם באף אחת ממחסניות הדיו לא חסר דיו, אין צורך להחליף אותן עדיין. המשך לפתרון הבא.
 • אם חלק ממחסניות הדיו עומדות להתרוקן, המשך לשלב הבא כדי להחליף אותן.

שלב 2: החלפת המחסניות שהתרוקנו

החלף מחסניות שהתרוקנו ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.
 1. הפעל את המדפסת.
 2. הנח את אצבעותיך בתושבת שבצדה השמאלי של המדפסת, ולאחר מכן משוך כדי לפתוח את דלת הגישה למחסנית.
  גררת ההדפסה נעה אל הצד השמאלי של המדפסת.
   תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות.
  1. חריץ לפתיחת דלת הגישה למחסניות
 3. המתן עד שהגררה תהיה שקטה ותיכנס למצב סרק.
 4. דחף פנימה את חלקה העליון של המחסנית כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך את המחסנית כלפיך כדי להוציאה מהתושבת.
  תמונה: הוצא את המחסנית מהתושבת שלה.
 5. הוצא את המחסנית החדשה מתוך אריזתה.
 6. החזק את המחסנית החדשה כך שמגעי המחסנית מופנים כלפי המדפסת.
 7. החלק את מחסנית הדיו החדשה לתוך התושבת שלה, ולאחר מכן דחף אותה קדימה בעדינות עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה. ודא שהאות שעל-גבי מחסנית הדיו תואמת לאות שעל-גבי התושבת.
    שים לב:
  אל תרים את ידית התפס שבגררה כדי להכניס את מחסניות הדיו. אם תעשה כן עלולים ראש ההדפסה או מחסניות הדיו להיות ממוקמים לא טוב, דבר שעלול להזיק למנגנון ההדפסה ולגרום לבעיות בהדפסה.
  תמונה: הכנס את מחסנית הדיו לתושבת בעלת קוד הצבע המתאים לה
 8. חזור על שלבים אלה להתקנת שאר המחסניות החדשות.
 9. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות

פתרון שישי: הדפס והערך דף אבחון, ולאחר מכן פתור בעיות הקשורות בפגמים

הדפס דף אבחון איכות הדפסה ולאחר מכן הערך את התוצאות.

שלב 1: הדפסה של דף אבחון איכות הדפסה

הדפס דף אבחון איכות הדפסה על מנת לזהות את הבעיה באיכות ההדפסה.
 1. טען נייר לבן רגיל במגש הנייר.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, החלק את התצוגה כדי לגלול אל הגדרה, ולאחר מכן גע בסמל הגדרה (). כעת יוצג התפריט הגדרה.
 3. החלק את התצוגה כדי לגלול אל הדפסת דוחות, ולאחר מכן גע באפשרות הדפסת דוחות.
 4. גע ב-דוח איכות הדפסה. המדפסת מדפיסה את דף הבדיקה.
  איור : דוגמה לדף אבחון איכות הדפסה
  תמונה: דוגמה לדף אבחון איכות הדפסה.

שלב 2: בחן את תבנית בדיקה 1

בחן את העמודות האפורות בתבנית בדיקה 1.
איור : תבנית בדיקה 1 עם חללים לבנים בעמודות
תמונה: תבנית בדיקה 1 עם חללים לבנים בעמודות.
 • אם בעמודות ב'תבנית בדיקה 1' לא מופיעים קווים כהים או חללים לבנים במקומות שאליהם מצביעים החצים, דלג אל הפתרון לבדיקת התמונה.
 • אם בעמודות ב'תבנית בדיקה 1' כן מופיעים קווים כהים או חללים לבנים במקומות שאליהם מצביעים החצים, המשך לשלב הבא.

שלב 3: ישר את ראש ההדפסה

השתמש בכלי אוטומטי ליישור ראש ההדפסה.
 1. טען נייר לבן רגיל במגש הנייר.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, החלק את התצוגה כדי לגלול אל הגדרה, ולאחר מכן גע בסמל הגדרה (). כעת יוצג התפריט הגדרה.
 3. החלק את התצוגה כדי לגלול אל כלים, ולאחר מכן גע באפשרות כלים.
 4. גע באפשרות יישור ראש הדפסה.
 5. לאחר שהמדפסת תדפיס את דף היישור, גע באפשרות אישור, ולאחר מכן מחזר או השלך את דף היישור.
 6. הדפס דף אבחון איכות הדפסה נוסף כדי לקבוע אם הבעיה נפתרה.
 • אם אין פגמים בדף, אין צורך להמשיך בפתרון הבעיה.
 • אם עדיין מופיעים קווים כהים או חללים לבנים במקומות שאליהם מצביעים החצים בתבנית בדיקה 1, המשך לשלב הבא.

שלב 4: כיול ‏linefeed

השתמש בכלי אוטומטי לכיול ה-Linefeed.
 1. בלוח הבקרה של המדפסת, החלק את התצוגה כדי לגלול אל הגדרה, ולאחר מכן גע בסמל ההגדרה (). מוצג התפריט הגדרה.
 2. החלק את התצוגה כדי לגלול אל כלים, ולאחר מכן גע באפשרות כלים.
 3. גע ב-כיול Linefeed.
 4. לאחר שהמדפסת תדפיס את דף הניסיון, גע ב-אישור, ולאחר מכן מחזר או השלך את דף הניסיון.
 5. הדפס דף אבחון איכות הדפסה נוסף כדי לקבוע אם הבעיה נפתרה.
 • אם אין פגמים בדף, אין צורך להמשיך בפתרון הבעיה.
 • אם עדיין מופיעים קווים כהים או חללים לבנים במקומות שאליהם מצביעים החצים בתבנית בדיקה 1, דלג לפתרון למסירת המדפסת לתיקון.
 • אם השורות ב'תבנית בדיקה 2' אינן ישרות ומחוברות, המשך לשלב הבא.

שלב 5: בחן את 'תבנית בדיקה 2'

הערך את תבנית בדיקה 2 כדי לוודא שהקווים ישרים ומחוברים.
איור : תבנית בדיקה 2
תמונה: תבנית בדיקה 2.
 • אם הקווים ב'תבנית בדיקה 2' ישרים ומחוברים, דלג לשלב הבא ובחן את 'תבנית בדיקה 3'.
 • אם הקווים ב'תבנית בדיקה 2' אינם ישרים ומחוברים, המשך בשלבים הבאים ליישור ראשי ההדפסה.

שלב 6: ישר את ראש ההדפסה

השתמש בכלי אוטומטי ליישור ראש ההדפסה.
 1. טען נייר לבן רגיל במגש הנייר.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, החלק את התצוגה כדי לגלול אל הגדרה, ולאחר מכן גע בסמל הגדרה (). כעת יוצג התפריט הגדרה.
 3. החלק את התצוגה כדי לגלול אל כלים, ולאחר מכן גע באפשרות כלים.
 4. גע באפשרות יישור ראש הדפסה.
 5. לאחר שהמדפסת תדפיס את דף היישור, גע באפשרות אישור, ולאחר מכן מחזר או השלך את דף היישור.
 6. הדפס דף אבחון איכות הדפסה נוסף כדי לקבוע אם הבעיה נפתרה.
 • אם השורות ב'תבנית בדיקה 2' ‏ישרות ומחוברות, אין צורך להמשיך בפתרון הבעיות.
 • אם הקווים ב 'תבנית בדיקה 2' אינם ישרים ומחוברים, דלג לפתרון למסירת המדפסת לתיקון.
 • אם במשבצות צבע כלשהן ב'תבנית בדיקה 2' מופיעים קווים לבנים, או שהן דהויות או חסרות לגמרי, המשך לשלב הבא.

שלב 7: בחן את 'תבנית בדיקה 3'

בחן את משבצות הצבע בתבנית בדיקה 3 בדף אבחון איכות ההדפסה.
איור : תבנית בדיקה 3 עם משבצת צבע חסרה
תמונה: תבנית בדיקה 3 עם משבצת צבע חסרה.
 • אם במשבצות הצבע ב'תבנית בדיקה 3' לא מופיעים קווים לבנים, והן לא דהויות ולא חסרות, דלג לפתרון לבדיקת התמונה.
 • אם במשבצות הצבע ב'תבנית בדיקה 3' מופיעים קווים לבנים, או שהן דהויות או חסרות לגמרי, המשך בשלבים לניקוי ראשי ההדפסה.

שלב 8: נקה את ראש ההדפסה

השתמש בכלי אוטומטי לניקוי ראש ההדפסה.
  שים לב:
לעולם אל תכבה את המדפסת כשמחסניות דיו אינן מותקנות. כדי להימנע מבעיות הדורשים את ניקוי ראש ההדפסה או העלולות לגרום לנזק במערכת הדיו, תמיד החלף מחסניות דיו בהקדם האפשרי, ותמיד כבה את המדפסת באמצעות לחצן ההפעלה.
 1. טען נייר לבן רגיל במגש הנייר.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, החלק את התצוגה כדי לגלול אל הגדרה, ולאחר מכן גע בסמל ההגדרה (). מוצג התפריט הגדרה.
 3. החלק את התצוגה כדי לגלול אל כלים, ולאחר מכן גע ב-כלים.
 4. גע ב-ניקוי ראש ההדפסה. קיימים שלושה שלבי ניקוי. דף בדיקה (שונה מדף אבחון איכות ההדפסה) מודפס בין שלב ניקוי אחד לאחר. אל תשתמש בדף בדיקה זה לצורך ניתוח. גע ב-לא כשתתבקש להמשיך לרמת הניקוי הבאה.
  הערה:
  רעשים מכניים במהלך הניקוי הנם תופעה תקינה.
 5. הדפס דף נוסף של אבחון איכות הדפסה כדי לקבוע אם הבעיה נפתרה.
 • אם אין פגמים בתבנית בדיקה 3, אין צורך להמשיך בפתרון הבעיה.
 • אם יש פגמים בתבנית בדיקה 3, נסה שוב לנקות את ראש ההדפסה.
 • אם עדיין מופיעים פגמים ב'תבנית בדיקה 3' לאחר ניסיון הניקוי, תוכל לנסות ולנקות שוב את ראש ההדפסה או לדלג אל הפתרון למסירת המדפסת לתיקון.

פתרון שביעי: בדיקת התמונה

בדוק את התמונה כדי לזהות בעיות באיכות ההדפסה.
 • אם אינך מבחין בפגמים בדף הניסיון, מחסניות הדיו ומנגנון ההדפסה פועלים כראוי. אל תמשיך אל שלבי פתרון הבעיות הבאים במסמך זה. אם התדפיסים עדיין אינם משביעי רצון, נסה את ההנחיות הכלליות הבאות לשמירה על איכות ההדפסה.
  • ודא שהרזולוציה בתמונה שאתה מדפיס גבוהה מספיק. תמונות המוגדלות יתר על המידה עשויות להיות מטושטשות או לא ברורות.
  • אם הבעיה מוגבלת לפס סמוך לקצה התדפיס, סובב את התמונה ב-‏180 מעלות באמצעות התוכנה שהתקנת עם המדפסת או באמצעות יישום תוכנה אחר. ייתכן שהבעיה לא תוצג בקצה השני של התדפיס.
  טקסט משובש ולא הגיוני, ותדפיס לא מלא (גרפיקה)
  ‏Windows בלבד: אם נתקלת בטקסט משובש, מעורבב או לא הגיוני, תדפיסים לא מלאים או טקסט או גרפיקה חסרים, עבור אל רצף של הדפסת דפים עם תווים מוזרים או משובשים ב-Windows
 • אם תראה פגם אחד או יותר מאלה בדף הבדיקה, המשך לשלב הבא.

פתרון שמיני: החלפת ראש ההדפסה

אם השלמת את כל שלבי פתרון הבעיה ועדיין קיימת בעיה, החלף את ראש ההדפסה.
  שים לב:
המתן עד שיהיה ברשותך ראש הדפסה חדש לפני שתסיר את המחסניות. ‏HP לא ממליצה לך להשאיר מחסניות מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות. דבר זה עלול לגרום נזק למדפסת ולמחסניות.

שלב 1: בדוק את סטטוס האחריות של ראש ההדפסה

אם יש לך מחסנית או ראש הדפסה פגומים, ייתכן שהם במסגרת האחריות. כדי לבדוק את האחריות על חומרים מתכלים מסוג דיו או טונר, עבור אל סקירה כללית של המדפסת ותפוקת הדפים, ועיין במידע על אחריות מוגבלת עבור החומרים המתכלים שלך.

שלב 2: הזמן את ראש ההדפסה

אם HP מחליפה את מכלול ראש ההדפסה במסגרת האחריות, אתה תקבל ערכה עם מכלול ראש הדפסה חדש, הוראות וערכה מלאה של מחסניות SETUP. אם אתה מנוי של HP Instant Ink, ייתכן שתקבל גם ערכה חדשה של מחסניות Instant Ink. תחילה עליך להתקין את מחסניות הדיו של SETUP, אחרת תתרחש שגיאת מחסנית דיו.
 1. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, האתר מפנה אותך למרכז שירות באזורך.
 2. חפש את מספר ראש ההדפסה שלך.
  • בקנדה, אמריקה הלטינית וארצות הברית, חפש את CR322A.
  • באירופה, המזרח התיכון ואפריקה, חפש את CR324A.
 3. בצע את ההנחיות להזמנת מכלול ראש ההדפסה.

שלב 3: החלפת ראש ההדפסה

 • אם שלבים אלה פתרו את הבעיה, אין צורך להמשיך בתהליך פתרון הבעיות.
 • אם הבעיה נמשכת, המשך לפתרון הבא.

פתרון תשיעי: מסור את המדפסת לתיקון

תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם הבעיה נמשכת לאחר השלמת כל השלבים הקודמים.
עבור אל צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, יפנו אותך אל מרכז שירות מקומי באזור שלך.
כדי לאשר את מצב האחריות שלך, עבור אל בדיקת אחריות עבור מוצר HP. ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
הערה:
שמור דוגמת הדפסה שבה ניתן לראות את הבעיה. אם מחסניות הדיו, ראש ההדפסה או המדפסת יוחלפו במסגרת האחריות, נציג התמיכה יבקש את דוגמת ההדפסה. אם המדפסת תוחזר ל-HP, יש להחזיר ביחד אתה את דוגמת ההדפסה. הנח את הדוגמה במגש היציאה כשתארוז את המדפסת שלך למשלוח.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏