תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מדפסות HP OfficeJet - החלפת ראש הדפסה

מסמך מיועד למדפסות הבאות.
מדפסת מסדרת HP OfficeJet 8600 Pro Series
מדפסת HP OfficeJet Pro 8625 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8610 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8630 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8615 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8640 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8616 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8660 e-All-in-One
מדפסת HP OfficeJet Pro 8620 e-All-in-One
מכלול ראש ההדפסה מורכב ממחסניות המותקנות בתוך ראשי ההדפסה. ייתכן שיהיה צורך להתקין מכלול ראש הדפסה חדש כאשר מכלול ראש ההדפסה הקיים ניזוק או אינו תואם למדפסת. מכלולי ראש הדפסה חלופיים זמינים מהתמיכה של HP או מספקי שירות מורשים בלבד.

שלב 1: הזמן את ראש ההדפסה

אם HP מחליפה את מכלול ראש ההדפסה במסגרת האחריות, אתה תקבל ערכה עם מכלול ראש הדפסה חדש, הוראות וערכה מלאה של מחסניות SETUP. אם אתה מנוי של HP Instant Ink, ייתכן שתקבל גם ערכה חדשה של מחסניות Instant Ink. תחילה עליך להתקין את מחסניות הדיו של SETUP, אחרת תתרחש שגיאת מחסנית דיו.
 1. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, האתר מפנה אותך למרכז שירות באזורך.
 2. חפש את מספר ראש ההדפסה שלך.
  • בקנדה, אמריקה הלטינית וארצות הברית, חפש את CR322A.
  • באירופה, המזרח התיכון ואפריקה, חפש את CR324A.
 3. בצע את ההנחיות להזמנת מכלול ראש ההדפסה.

שלב 2: הוצא את המחסניות ואת ראש ההדפסה

 1. טען נייר לבן רגיל ולא משומש במגש ההזנה.
 2. אם המדפסת עדיין אינה דולקת, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק אותה.
 3. הכנס את אצבעותיך לחריץ שבצדה השמאלי של המדפסת, ולאחר מכן משוך קדימה כדי לפתוח את דלת הגישה למחסניות. גררת ההדפסה נעה אל הצד השמאלי של המדפסת. לפני שתמשיך, המתן עד שהגררה תהיה בלתי פעילה ושקטה.
   איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
   תמונה: פתח את דלת הגישה למחסניות
  1. מיקום החריץ בדלת הגישה למחסניות
 4. הרם את ידית התפס בגררה.
  איור : הרם את ידית התפס בגררה
  תמונה: הרם את ידית התפס בגררה
 5. אחוז בצידי ראש ההדפסה, ולאחר מכן הרם את ראש ההדפסה ומשוך אותו לכיוונך כדי להוציא אותו.
  הערה:
  אל תוציא את המחסניות מראש ההדפסה. אתה יכול להוציא בבטחה את ראש ההדפסה כשכל המחסניות נמצאות בו.
  איור : הוצא את ראש ההדפסה
  תמונה: הוצא את ראש ההדפסה
    שים לב:
  טפל בראש ההדפסה בזהירות כדי למנוע כתמי דיו. הימנע מלגעת בחלק התחתון של ראש ההדפסה.
 6. השלכת ראש ההדפסה:
  • אם היו מצורפות לראש ההדפסה החדש תווית משלוח משולם ומעטפה להחזרה, HP מעוניינת לקבל לידיה את החלק הישן לצורך בדיקה. דלג לשלב להחזרת החלקים הפגומים ל- HP, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות כדי להחזיר את ראש ההדפסה.
  • אם לא הגיעה תווית משלוח משולם עם ראש ההדפסה החדש, באפשרותך למחזר את החלק הישן. הכנס את ראש ההדפסה (כשהמחסניות עדיין בתוכו) לתוך שקית פלסטיק, ולאחר מכן עבור אל hp.com/recycle לקבלת מידע על מיחזור ראש ההדפסה הישן והמחסניות.

שלב 3: הכנס את ראש ההדפסה החדש

להכנסה של ראש ההדפסה החדש למדפסת, בצע את השלבים הבאים.
 1. הוצא את ראש ההדפסה החדש ואת המחסניות מאריזת הפלסטיק, ולאחר מכן הנח את המחסניות בצד.
  הערה:
  אם מכלול ראש ההדפסה החלופי הגיע עם תווית דואר למשלוח משולם, הנח את החבילה בצד כדי להכניס בה את ראש ההדפסה הישן בעת החזרת החלקים הפגומים ל- HP.
  איור : הוצא את ראש ההדפסה החדש ואת המחסניות מהאריזה
  תמונה: הוצא את ראש ההדפסה החדש ואת המחסניות מהאריזה
    שים לב:
  אל תיגע במגעים החשמליים או בחרירי הדיו. מגע באזורים אלה עלול לגרום לכשלים חשמליים או לבעיות באיכות ההדפסה.
  איור : אל תיגע במגעים החשמליים או בחרירי הדיו בראש ההדפסה
  תמונה: אל תיגע במגעים החשמליים או בחרירי הדיו בראש ההדפסה
 2. אחוז בראש ההדפסה בשני צידיו כשהמגעים החשמליים פונים לגב המדפסת, ולאחר מכן הכנס את ראש ההדפסה לתוך הגררה.
  איור : הכנס את ראש ההדפסה החדש
  תמונה: הכנס את ראש ההדפסה החדש
 3. הרם את ידית התפס בגררה.
  איור : הורד את ידית התפס בגררה
  תמונה: הורד את ידית התפס בגררה

שלב 4: טען נייר

 1. אחוז את החלק התחתון של מגש 1 ולאחר מכן משוך את המגש החוצה.
  איור : משוך החוצה את מגש הנייר
  תמונה: משוך החוצה את מגש הנייר.
 2. צבוט את הלשוניות של מכווני רוחב הנייר, ולאחר מכן הסט אותם עד למיקומם החיצוני ביותר.
  איור : הסט החוצה את מכווני רוחב הנייר
  תמונה: הסט החוצה את מכווני רוחב הנייר.
 3. הכנס למגש נייר לבן רגיל. ודא שהצד המודפס פונה כלפי מטה ושהקצה הקצר של הנייר פונה קדימה.
    שים לב:
  אל תמלא את הנייר מעל הקווים הצהובים המקווקווים שבצדי מגש הנייר.
  איור : טען נייר במגש הנייר
  תמונה: טען נייר במגש הנייר.
 4. בעת הצורך, הסט את מכווני רוחב הנייר פנימה כדי להצמיד אותם לקצוות הנייר.
 5. דחף את המגש קדימה לכיוון המדפסת עד שהוא יינעל במקומו.
  איור : דחף את מגש הנייר פנימה
  תמונה: דחף את מגש הנייר פנימה.
 6. משוך החוצה את מאריך מגש הפלט והרם את עוצר הנייר.
  איור : משוך החוצה את מאריך המגש
  תמונה: משוך את מאריך המגש החוצה.

שלב 5: הכנס את המחסניות החדשות

חשוב: כדי להימנע מכשלים בהפעלה, HP ממליצה להשתמש במחסניות החדשות שסופקו עם ראש ההדפסה החדש.
 1. הוצא את המחסניות החדשות מהאריזה.
 2. החלק את המחסנית החדשה לתוך התושבת שלה, ולאחר מכן דחף אותה קדימה בעדינות עד שהיא תיכנס למקומה בנקישה.
  הערה:
  ודא שהנקודה הצבעונית שמופיעה בתווית המחסנית תואמת לנקודה הצבעונית שבתושבת.
  איור : הכנס את המחסנית לתושבת בעלת קוד הצבע המתאים
  תמונה: הכנס את המחסנית לתושבת בעלת קוד הצבע המתאים
    שים לב:
  אל תרים את ידית התפס שבגררה כדי להכניס את המחסניות. אם תרים את הידית, ייתכן שראש ההדפסה או המחסניות לא יתייצבו במקומם כראוי, דבר שעלול להזיק למנגנון ההדפסה ולגרום לבעיות בהדפסה.
 3. חזור על שלבים אלה להכנסת המחסניות האחרות.
 4. סגור את דלת הגישה למחסניות.
  המדפסת מפעילה תהליך אתחול, שנמשך כשש דקות. תוך כדי תהליך זה, המדפסת תשמיע רעשים שונים; זוהי תופעה נורמלית. בסיום התהליך, המדפסת תדפיס דף יישור.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות

שלב 5: החזר את החלקים הפגומים ל-HP

החזר את החלקים הפגומים אם מכלול ראש ההדפסה החדש הגיע עם תווית משלוח משולם והנחיות להחזרת החלקים הפגומים ל-HP. ‏HP מעוניינת לבדוק את החלקים כדי לשפר את המדפסות שלנו בעתיד.
הערה:
לא כל הלקוחות יתבקשו להחזיר את החלקים הישנים. אם מכלול ראש ההדפסה החלופי הגיע ללא תווית משלוח משולם להחזרה, התעלם מהמשך סעיף זה.
 1. הכנס את משטח ספיגת הדיו לתוך אריזת הפלסטיק שבה הגיע ראש ההדפסה החדש.
  איור : הכנס את משטח ספיגת הדיו לתוך אריזת הפלסטיק
  תמונה: הכנס את משטח ספיגת הדיו לתוך אריזת הפלסטיק
 2. הכנס את ראש ההדפסה הישן כשהמחסניות עדיין מותקנות לאריזת הפלסטיק, ולאחר מכן סגור את האריזה.
  איור : הכנס את ראש ההדפסה הישן והמחסניות לאריזה
  תמונה: הכנס את ראש ההדפסה הישן והמחסניות לאריזה
 3. הכנס את אריזת הפלסטיק, המכילה את החלקים הישנים ואת הטופס שהגיע עם החלקים החדשים, לקופסה שבה הגיעו החלקים החדשים. אם ניתן, צרף גם דוגמת תדפיס שבה ניכרת הבעיה בראש ההדפסה הישן.
  איור : הכנס את החלקים הישנים, הטופס ודוגמת התדפיס לתוך הקופסה
  תמונה: הכנס את החלקים הישנים, הטופס ודוגמת התדפיס לתוך הקופסה
 4. סגור את הקופסה ואטום אותה, הדבק את תווית המשלוח המשולם מראש, ולאחר מכן שלח את הקופסה.
  איור : שלח את הקופסה בחזרה ל-HP
  תמונה: שלח את הקופסה בחזרה ל-HP


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏