תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Officejet Enterprise Color X555, MFP X585 - שחרור חסימות במגש 1 (מגש רב-תכליתי)

שחרור חסימות במגש 1 (מגש רב-תכליתי)

 1. אם הנייר התקוע גלוי לעין ונגיש בקלות במגש 1, משוך אותו ממגש 1.
  הערה:
  אם הגיליון נקרע, הקפד להסיר את כל פיסות הנייר לפני שתמשיך בהדפסה.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 2. ייתכן שהנייר התקוע יהיה נגיש אם תסיר את מגש 2 ולאחר מכן תסיר את הנייר התקוע על-ידי משיכתו ימינה והחוצה מהמוצר.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 3. אם הנייר התקוע אינו גלוי לעין או נגיש בקלות במגש 1, פתח את הדלת השמאלית כדי לגשת לנייר התקוע.
  איור : פתח את הדלת השמאלית
 4. אם הנייר עדיין אינו גלוי או נגיש, הסר את היחידה לאיסוף הדיו על-ידי משיכתה החוצה בשתי ידיים. הנח את היחידה בצד, במצב ישר, על פיסת נייר כדי למנוע התזת דיו.
    שים לב:
  בעת משיכת היחידה לאיסוף הדיו החוצה, הקפד שלא לגעת ישירות בגליל השחור כדי למנוע מריחת דיו על העור או הבגדים.
  איור : הוצא את היחידה לאיסוף הדיו
 5. הורד את גליל הדיו על-ידי לחיצה על הלשונית הירוקה. פעולה זו תגרום למוצר לנסות להזין את הנייר דרך אזור ההדפסה. ייתכן שיהיה עליך למשוך בעדינות את הנייר אם ההזנה לא מצליחה. הוצא את הנייר.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 6. הרם את הלשונית הירוקה כדי למקם את גליל הדיו בחזרה במיקום ההפעלה שלו.
  איור : הרם את הלשונית הירוקה
 7. החזר את היחידה לאיסוף הדיו למקומה.
  איור : התקן את היחידה לאיסוף דיו
 8. סגור את הדלת השמאלית.
  איור : סגור את הדלת השמאלית


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏