ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Enterprise M855 and HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 - החלפת הגלילים של מגש 1

מבוא
מסמך זה מציג את ההליכים להסרה והחלפה של הגלילים למגש 1 עבור HP Color LaserJet Enterprise M855 ו-HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880.
  הערה:
כדי לראות סרטון וידאו קצר שמדגים הליך זה, כאן לחץ.
לפני שתתחיל
 • השתמש בטבלה שלהלן כדי לזהות את המק"ט הנכון של הערכה עבור המוצר שלך, ולאחר מכן עבור אל www.hp.com/buy/parts כדי להזמין את הערכה.
  מק"ט של ערכת הגליל למגש 1
  A2W77-67906
  ערכת הגליל למגש 1 עם מדריך למשתמש
הכלים הדרושים
 • לא דרושים כלים מיוחדים להתקנת ערכה זו.
  שים לב:
אל תיגע בפני השטח של הגלילים החלופיים. שומן עור שנשאר על הגלגלות עלול לגרום לבעיות באיסוף הנייר.
שלב 1 - הסרת הגלילים של מגש 1
 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. כבה את המוצר.
  2. נתק את כבל המתח.
     אזהרה:
   כדי למנוע נזק למוצר, כבה את המוצר, המתן חמש שניות ולאחר מכן הסר את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המוצר.
 2. פתח את הדלת הימנית.
  איור : פתח את הדלת הימנית
 3. שים לב למיקום הגלילים בדלת הימנית.
  איור : איתור הגלילים
 4. שחרר את שני פיני הצירים ולאחר מכן הסר את כיסוי מזין הנייר.
  איור : הסרת הכיסוי
 5. שחרר לשונית אחת, החלק את מכוון ההזנה הרב-תכליתי העליון ימינה כדי לשחרר אותו, ולאחר מכן הרם אותו דרך הדלת כדי להסירו.
  איור : הסרת מכוון ההזנה הרב-תכליתי העליון
 6. הסר את תפס הפלסטיק.
  איור : הסרת תפס הפלסטיק
 7. הסר את הגליל העליון על-ידי החלקתו ימינה.
  איור : הסרת הגליל העליון
 8. לחץ לחיצה ארוכה על הלשונית בקצה הגליל התחתון כדי לשחרר אותו, ולאחר מכן החלק את הגליל ימינה כדי לשחרר אותו ממוט המתכת. החלק את הגליל לכיוון מטה כדי להסירו.
  איור : הסרת הגליל התחתון
שלב 2 - הוצאת הגלילים החלופיים למגש 1 מהאריזה
הוצא מהאריזה את הגלילים החלופיים למגש 1.
  הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את הגלילים הפגומים.
איור : איור הוצאה מהאריזה ומיחזור
שלב 3 - התקנת הגלילים החלופיים למגש 1
 1. הכנס את הגליל התחתון דרך הפתח בחלק התחתון של הדלת. החלק את הגליל כלפי מעלה, ולאחר מכן שמאלה על מוט המתכת, עד שייכנס למקומו בנקישה.
  איור : התקנת הגליל התחתון
 2. החלק את הגליל העליון על מוט המתכת.
  איור : התקנת הגליל העליון
 3. התקן את תפס הפלסטיק כדי לקבע אותו במקומו.
  איור : התקנת תפס פלסטיק אחד
 4. הנח את הלשוניות של מכוון ההזנה הרב-תכליתי העליון בתושבות בדלת הימנית, ולאחר מכן החלק אותו שמאלה כדי להצמיד אותו לדלת. לשונית אחת תיכנס למקומה בנקישה כאשר המכוון ייכנס למקומו כראוי.
  איור : החלפת מכוון ההזנה הרב-תכליתי העליון
 5. מקם את החורים בכיסוי מזין הנייר מעל פיני הצירים בדלת.
  איור : התקנה מחדש של כיסוי מזין הנייר
 6. סגור את הדלת הימנית.
  איור : סגור את הדלת הימנית
 7. בצע את הפעולות הבאות:
  1. חבר את כבל המתח.
  2. הפעל את המוצר.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏