ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Enterprise M855 and HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 - התקנה או החלפה של המכונה להכנת חוברת או מכונה להכנת חוברת עם ניקוב חורים

מבוא
מסמך זה מציג את ההליכים להתקנה או החלפה של המכונה להכנת חוברת עבור HP Color LaserJet Enterprise M855 ו-HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880.
  הערה:
כדי לראות סרטון וידאו קצר שמדגים הליך זה, כאן לחץ.
לפני שתתחיל
 • השתמש בטבלה שלהלן כדי לזהות את המק"ט הנכון של הערכה עבור המוצר שלך, ולאחר מכן עבור אל www.hp.com/buy/parts כדי להזמין את הערכה.
  מק"טים של ערכת מכונה להכנת חוברת/אביזר גימור
  A2W83A
  ערכת מכונה להכנת חוברת/אביזר גימור עם מדריך למשתמש
  A2W84A
  מכונה להכנת חוברת/אביזר גימור עם ניקוב חורים 2/3 עם מדריך למשתמש
  CZ999A
  מכונה להכנת חוברת/אביזר גימור עם ניקוב חורים 2/4 עם מדריך למשתמש
הכלים הדרושים
 • לא דרושים כלים מיוחדים להתקנת ערכה זו.
החלפת מכונה מותקנת להכנת חוברת
התקנת מכונה אופציונלית להכנת חוברת
שלב 1 - הסרת המכונה להכנת חוברת
 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. כבה את המוצר.
  2. נתק את כבל המתח.
     אזהרה:
   כדי למנוע נזק למוצר, כבה את המוצר, המתן חמש שניות ולאחר מכן הסר את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המוצר.
 2. בגב המוצר, נתק את כבל הממשק של אביזר הגימור.
  איור : ניתוק כבל האביזר
 3. כדי להפריד את אביזר הגימור מהמוצר, לחץ על לחצן השחרור כלפי מטה והחזק אותו לחוץ כאשר אתה מחליק את אביזר הגימור אל מחוץ למוצר.
    שים לב:
  אי ציות להוראות אלה עלול לגרום נזק למוצר.
  איור : שחרור אביזר הגימור
 4. הסר לחלוטין את אביזר הגימור.
  איור : הסרת אביזר הגימור
שלב 2 - הוצאת המכונה האופציונלית או החלופית להכנת חוברת מהאריזה
הוצא מהאריזה את המכונה להכנת חוברת.
  הערה:
הסר את כל הסרטים וחומרי האריזה מהחלק החיצוני של האביזר. פתח את כל הדלתות, והסר את כל הסרטים וחומרי האריזה מהחלק הפנימי של האביזר.
  הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את המכונה להכנת חוברת הפגום.
 1. הסר את כל סרטי המשלוח מהחלק החיצוני של האביזר.
  איור : הסר את סרט המשלוח
 2. פתח את הדלת הקדמית של האביזר, ולאחר מכן הסר את כל סרטי המשלוח וחומרי האריזה מהחלק הפנימי של האביזר.
  סגור את הדלת הקדמית.
    שים לב:
  הקפד להסיר את כל חומרי המשלוח מהחלק הפנימי של האביזר.
  איור : הסרת סרט המשלוח וחומרי האריזה
 3. הסר את כל סרטי המשלוח וחומרי האריזה ממגשי הפלט (סימון מס' 1) וממגש הפלט של החוברות (סימון מס' 2).
  איור : הסרת סרט המשלוח וחומרי האריזה
 4. אם אתה מתקין מכונה אופציונלית להכנת חוברת, הסר את יחידת הובלת הנייר האמצעית (IPTU) ואת כיסוי הכורך מהאריזה.
    הערה:
  אם אתה מחליף מכונה קיימת להכנת חוברת, חלקים אלה כבר הותקנו במוצר ואין צורך להחליפם.
  איור : הוצאת ה-IPTU וכיסוי הכורך מהאריזה
שלב 3 - התקנת המכונה האופציונלית או החלופית להכנת חוברת מהאריזה
 1. אם אתה מתקין מכונה אופציונלית להכנת חוברת, בצע את הפעולות הבאות:
  1. כבה את המוצר.
  2. נתק את כבל המתח.
     אזהרה:
   כדי למנוע נזק למוצר, כבה את המוצר, המתן חמש שניות ולאחר מכן הסר את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המוצר.
  3. הסר את שני בורגי הכנפיים.
   איור : הסרת שני בורגי הכנפיים
  4. הסר כיסוי אחד (סימון מס' 1). שחרר לשונית אחת, ולאחר מכן הסר מגש אחד (סימון מס' 2).
   איור : הסרת כיסוי אחד
  5. התקן את ה-IPTU (סימון מס' 1) ולאחר מכן התקן את כיסוי הכורך (סימון מס' 2).
   איור : התקנת ה-IPTU וכיסוי הכורך
 2. חבר את האביזר למוצר.
  איור : חיבור האביזר
 3. השתמש בגלגלי ההתאמה באביזר כדי להתאים את האביזר לקצה המוצר.
    הערה:
  אביזר שלא הותאם כראוי למוצר עלול לגרום לחסימות נייר מרובות.
  איור : התאמת האביזר והמוצר
 4. חבר את כבל הממשק של אביזר הגימור.
  איור : חבר את כבל הממשק של האביזר.
 5. בצע את הפעולות הבאות:
  1. חבר את כבל המתח.
  2. הפעל את המוצר.
החזרת חלקים
  הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את המכונה להכנת חוברת הפגום.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏