ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Enterprise M855 and HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880 - החלפת הגלילים של מגש ‎2-X

מבוא
מסמך זה מציג את ההליכים להסרה והחלפה של הגלילים למגש ‎2-X עבור HP Color LaserJet Enterprise M855 ו-HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M880.
  הערה:
כדי לראות סרטון וידאו קצר שמדגים הליך זה, כאן לחץ.
לפני שתתחיל
 • השתמש בטבלה שלהלן כדי לזהות את המק"ט הנכון של הערכה עבור המוצר שלך, ולאחר מכן עבור אל www.hp.com/buy/parts כדי להזמין את הערכה.
  מק"ט של ערכת הגליל למגש ‎2-X
  A2W77-67905
  ערכת הגליל למגש ‎2-X עם מדריך למשתמש
הכלים הדרושים
 • לא דרושים כלים מיוחדים להתקנת ערכה זו.
  שים לב:
אל תיגע בפני השטח של הגלילים החלופיים. שומן עור שנשאר על הגלגלות עלול לגרום לבעיות באיסוף הנייר.
שלב 1 - הסרת הגלילים של מגש 2
 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. כבה את המוצר.
  2. נתק את כבל המתח.
     אזהרה:
   כדי למנוע נזק למוצר, כבה את המוצר, המתן חמש שניות ולאחר מכן הסר את כבל המתח לפני הניסיון לתקן את המוצר.
 2. הסר את מגש 2‏.
  איור : פתח את מגש 2
 3. אתר את הגלילים בתוך חלל המגש.
  איור : איתור הגלילים
 4. לחץ על הלשונית בקצה הגליל המשונן, ולאחר מכן הסר את הגליל. חזור על התהליך עבור הגליל החלק העליון ולאחר מכן הגליל החלק התחתון, בסדר זה.
  איור : הסרת הגלילים
שלב 2 - הסרת מזין 1x500 גיליונות, מזין 3x500 גיליונות או גלילי HCI
 1. זהה אם התקן קלט נוסף בעל קיבולת גבוהה (HCI) כלשהו מותקן במוצר.
  לא מותקן התקן קלט נוסף בעל קיבולת גבוהה
  מזין מסמכים של ‏1‏x‏500 גיליונות
  מזין מסמכים של ‏3‏x‏500 גיליונות
  מזין קלט בעל קיבולת גבוהה (HCI)
הסרת הגלילים של מזין 1x500 גיליונות
 1. הסר את מגש 3‏.
  איור : הסרת מגש 3
 2. אתר את הגלילים בתוך חלל המגש.
  איור : איתור הגלילים
 3. לחץ על הלשונית בקצה הגליל המשונן, ולאחר מכן הסר את הגליל. חזור על התהליך עבור הגליל החלק העליון ולאחר מכן הגליל החלק התחתון, בסדר זה.
  איור : הסרת הגלילים
הסרת הגלילים של מזין 3x500 גיליונות
 1. פתח את מגש 3, מגש 4 ומגש 5.
  איור : הסרת מגשים 3‏, 4‏ ו-‏5
 2. אתר את הגלילים בתוך חללי המגש.
  איור : איתור הגלילים
 3. לחץ על הלשונית בקצה הגליל המשונן, ולאחר מכן הסר את הגליל. חזור על התהליך עבור הגליל החלק העליון ולאחר מכן הגליל החלק התחתון, בסדר זה.
  איור : הסרת הגלילים
הסרת הגלילים של ה-HCI
 1. פתח את מגש 4 ומגש 5 ולאחר מכן הסר את הנייר.
  איור : פתיחת המגשים והוצאת הנייר
 2. שכרר את נעילות המגש עבור שני המגשים.
  איור : שחרור נעילות המגש
 3. הסר את המגשים.
  איור : הסרת המגשים
 4. אתר את הגלילים בתוך חללי המגש.
  איור : איתור הגלילים
 5. לחץ על הלשונית בקצה הגליל המשונן, ולאחר מכן הסר את הגליל. חזור על התהליך עבור הגליל החלק העליון ולאחר מכן הגליל החלק התחתון, בסדר זה.
  איור : הסרת הגלילים
שלב 3 - הוצאת הגלילים החלופיים למגש ‎2-X מהאריזה
הוצא מהאריזה את הגלילים החלופיים למגש ‎2-X.
  הערה:
HP ממליצה להשליך בצורה אחראית את הגלילים הפגומים.
איור : איור מיחזור והוצאה מהאריזה
שלב 4 - התקנת הגלילים החלופיים למגש 2
 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. החלק גליל חלק על המוט התחתון. ודא שהגליל ננעל במקומו בנקישה. חזור על התהליך עבור הגליל במוט העליון.
  2. החלק את הגליל המשונן למוט השמאלי העליון. ודא שהגליל ננעל במקומו בנקישה.
  איור : התקנת הגלילים
 2. התקן מחדש את המגש.
  איור : התקן מחדש את המגש
שלב 5 - התקנת מזין 1x500 גיליונות, מזין 3x500 גיליונות או גלילי HCI החלופיים
 1. זהה אם התקן קלט נוסף בעל קיבולת גבוהה (HCI) כלשהו מותקן במוצר.
  לא מותקן התקן קלט נוסף בעל קיבולת גבוהה
  מזין מסמכים של ‏1‏x‏500 גיליונות
  מזין מסמכים של ‏3‏x‏500 גיליונות
  מזין קלט בעל קיבולת גבוהה (HCI)
התקנת הגלילים של מזין 1x500 גיליונות החלופי
 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. החלק גליל חלק על המוט התחתון. ודא שהגליל ננעל במקומו בנקישה. חזור על התהליך עבור הגליל במוט העליון.
  2. החלק את הגליל המשונן למוט השמאלי העליון. ודא שהגליל ננעל במקומו בנקישה.
  איור : התקנת הגלילים
 2. התקן מחדש את המגש.
  איור : התקן מחדש את המגש
התקנת הגלילים של מזין 3x500 גיליונות החלופי
 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. החלק גליל חלק על המוט התחתון. ודא שהגליל ננעל במקומו בנקישה. חזור על התהליך עבור הגליל במוט העליון.
  2. החלק את הגליל המשונן למוט השמאלי העליון. ודא שהגליל ננעל במקומו בנקישה.
  איור : התקנת הגלילים
 2. התקן מחדש את המגשים.
  איור : התקנה מחדש של המגשים
התקנת הגלילים החלופיים של HCI
 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. החלק גליל חלק על המוט התחתון. ודא שהגליל ננעל במקומו בנקישה. חזור על התהליך עבור הגליל במוט העליון.
  2. החלק את הגליל המשונן למוט השמאלי העליון. ודא שהגליל ננעל במקומו בנקישה.
  איור : התקנת הגלילים
 2. התקן מחדש את המגשים.
  איור : התקנה מחדש של המגשים
 3. טען נייר במגשים ולאחר מכן סגור את המגשים.
  איור : טעינת הנייר מחדש
שלב 6 - השלמת תהליך ההתקנה
 1. בצע את הפעולות הבאות:
  1. חבר את כבל המתח.
  2. הפעל את המוצר.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏