ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP Color LaserJet Enterprise MFP M680 - פינוי חסימות במזין המסמכים

פינוי חסימות במזין המסמכים
השתמש בהליך הבא כדי לבדוק אם יש נייר בכל מיקומי החסימות האפשריים הקשורים למזין המסמכים. כאשר מתרחשת חסימה, מוצגת בלוח הבקרה הנפשה המסייעת בפינוי החסימה.
 1. הרם את התפס כדי לשחרר את מכסה מזין המסמכים.
  איור : הרם את התפס
 2. פתח את מכסה מזין המסמכים.
  איור : פתח את מכסה מזין המסמכים
 3. הרם את דלת הגישה לשחרור חסימות והסר את הנייר התקוע.
  במקרה הצורך, סובב את הגלגל הירוק שבחזית מזין המסמכים כדי להוציא נייר תקוע.
  איור : הוצאת הנייר התקוע
 4. לחץ על הדלת שליד גלגלות מזין המסמכים כדי לוודא שהיא סגורה היטב.
  איור : סגור את דלת הגלגלת
 5. הרם את מגש ההזנה של מזין המסמכים.
  איור : הרם את המגש של מזין המסמכים
 6. לחץ כלפי פנים על שתי התושבות בכל קצה של מכלול בורר רקע התומך.
  איור : שחרר את מכלול בורר רקע התומך
 7. הוצא את מכלול בורר רקע התומך על-ידי משיכתו החוצה.
  איור : הסר את מכלול בורר רקע התומך
 8. הוצא את הנייר התקוע.
  איור : הוצא את הנייר התקוע
 9. התקן מחדש את מכלול בורר רקע התומך על-ידי החלקתו עד שיינעל במקומו.
  איור : התקן את מכלול בורר רקע התומך
 10. הורד את מגש ההזנה של מזין המסמכים.
  איור : הורד את המגש של מזין המסמכים
 11. סגור את מכסה מזין המסמכים.
  איור : סגור את מכסה מזין המסמכים
  הערה:
כדי למנוע חסימות, ודא שהמכוונים שבמגש ההזנה של מזין המסמכים מוצמדים היטב למסמך. הוצא את כל הסיכות ואטבי הנייר ממסמכי המקור.
  הערה:
מסמכי מקור המודפסים על-גבי נייר מבריק עלולים לגרום לחסימות בתדירות גבוהה יותר לעומת מסמכים המודפסים על נייר רגיל.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏