תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - התקנת המדפסת (חומרה)

הערה:
מסמך זה נועד עבור HP LaserJet Pro 500 Color MFP דגמים M570dn ו-M570dw.
מסמך זה מסביר כיצד להתקין את החלקים הפיזיים של המוצר. בצע את השלבים הבאים לפני שתתקין את תוכנת המוצר במחשב שלך.
אם התקנת כבר את חומרת המוצר ואתה זקוק לעזרה בהתקנת התוכנה, ראה קישורים להוראות להתקנת התוכנה בסופו של מסמך זה.
המסמך כולל את השלבים הבאים להגדרת המוצר:

הוצאת המוצר מאריזתו

 1. לפני שתוציא את המוצר מאריזתו, בחר מקום להניח את המוצר שעונה על התנאים הבאים:
  • משטח עבודה יציב, אזור מאוורר היטב, והרחק מאור שמש ישיר
  • טווח טמפרטורות: 15° עד 27° צלזיוס‏ ‏(59° עד 80.6°‎ פרנהייט‎)
  • טווח לחות: 10% עד 80%
    שים לב:
  המוצר שוקל 40.8 ק"ג (89.9 פאונד). HP ממליצה ששני אנשים יזיזו את המוצר.
 2. הוצא את המוצר של HP מהאריזה ולאחר מכן הסר את חומרי האריזה. ודא שהתכולה תואמת לאיור זה.
  הערה:
  HP ממליצה למחזר חומרי אריזה במידת האפשר.
  איור : תכולת האריזה
 3. פתח את מזין המסמכים ולאחר מכן הסר את סרט המשלוח הכתום.
  איור : הסר את סרט המשלוח
 4. הסר את הגיליון המגן ממגש ההזנה של מזין המסמכים ולאחר מכן פתח את הדלת הימנית.
  איור : הסר את הגיליון המגן ופתח את הדלת הקדמית
 5. הוצא את הגיליון המגן מחלקה הפנימי של הדלת הימנית.
  איור : הוצא את הגיליון המגן
 6. סגור את הדלת הימנית.
  איור : סגור את הדלת הימנית
 7. פתח את מגש 2 והסר את נעילת המשלוח של המגש.
  איור : הסר את נעילת המשלוח ממגש 2

טעינת נייר

 1. כוונן את מכווני הנייר הקדמיים והצדדיים בהתאם לגודל הנייר הנכון.
  איור : כוונן את מכווני הנייר
 2. הנח נייר במגש.
  הערה:
  אל תטען נייר רב מדי במגש ההזנה. ודא שערימת הנייר נכנסת כהלכה במגש ואינה גבוהה מהקצה העליון של המכוונים.
  איור : טען נייר במגש
 3. ודא שערימת הנייר צמודה לגב המגש ולצדו.
  איור : בדוק את ערימת הנייר
 4. ודא שמכווני הנייר הקדמיים והצדדיים צמודים לערימת הנייר.
  איור : ודא שהמכוונים צמודים לערימת הנייר
 5. סגור את המגש.
  איור : סגור את המגש

חיבור כבל הרשת (אופציונלי)

אם אתה מתחבר לרשת, חבר כעת את כבל הרשת. אם לא, דלג על שלב זה ועבור אל חיבור כבל המתח והפעלת המוצר.
  שים לב:
אין לחבר בשלב זה כבל USB. אם בכוונתך להשתמש בכבל USB כדי לחבר את המוצר למחשב, הוא יחובר בזמן התקנת התוכנה.
איור : חיבור כבל הרשת

חיבור חוט הטלפון עבור הפקס (אופציונלי)

כדי להשתמש בפונקציית הפקס, חבר את חוט הטלפון המצורף ליציאת הפקס שבמוצר ולשקע טלפון.
הערה:
ייתכן שיידרש מתאם ספציפי למדינה/אזור עבור חוט הטלפון בחיבור RJ11, לצורך חיבור לשקע הטלפון.
איור : חיבור חוט הטלפון עבור הפקס

חיבור כבל המתח והפעלת המוצר

 1. חבר את כבל המתח למוצר ולשקע AC מוארק. כדי למנוע נזק למוצר, השתמש אך ורק בכבל המתח שסופק עם המוצר.
  איור : חיבור כבל המתח
    שים לב:
  ודא שמקור המתח שלך מתאים לדירוג המתח של המוצר. דירוג המתח מופיע על תווית המוצר. המוצר משתמש במתח של 100‏-‏127 וולט AC או 220‏-‏240 וולט AC ובתדר ‎50/60 Hz.
 2. הדלק את המוצר.
  איור : לחץ על לחצן ההפעלה
 3. המתן 60 שניות לפני שתמשיך. בשלב זה, אם תחבר את המוצר לרשת, הרשת תזהה את המוצר ותקצה לו כתובת IP או שם מארח.
 4. כאשר המסך הראשי יופיע, גע בלחצן Setup  (הגדרה) ולאחר מכן בחר ב תפריט System Setup (הגדרת מערכת) כדי להגדיר את הפונקציות הבסיסיות הבאות:
  הערה:
  לאחר התקנת התוכנה, תוכל להגדיר אפשרויות מתקדמות יותר על ידי הזנת כתובת ה-IP של המוצר בשורת הכתובת של דפדפן אינטרנט.
  • Language Settings (הגדרות שפה)
  • Date/Time (תאריך/שעה)
  • Energy Settings (הגדרות אנרגיה)
   הערה:
   כאשר המוצר מחובר באמצעות כבל USB, תהליך התקנת התוכנה מחייב כי המוצר יהיה מופעל ובמצב מוכן. הגדר את הפריט Energy Settings (הגדרות אנרגיה) ל-Off (כבוי). תוכל לאפס את הפריט Energy Settings (הגדרות אנרגיה) להגדרת ה-Sleep Delay (השהיית מצב שינה) הרצויה לאחר התקנת התוכנה.
  איור : הגדרת תצורה של המוצר דרך לוח הבקרה
 5. כדי לוודא שהמוצר מדפיס, בצע את הפעולות הבאות:
  1. גע בלחצן Setup (הגדרה) בלוח הבקרה.
  2. גע בתפריט Reports (דוחות) בלוח הבקרה.
  3. גע בפריט Configuration Report (דוח תצורה) בלוח הבקרה כדי להדפיס את דף התצורה של המוצר ואת הדף של Jetdirect.
   הערה:
   אם אתה מתכוון להשתמש במוצר ברשת, שמור דפים אלה. הדף של Jetdirect מכיל את כתובת ה-IP של המוצר.
  4. אם חיברת את המוצר לרשת, כתובת ה-IP שלו מופיעה בדף של Jetdirect.
   • IPv4‏: אם כתובת ה-IP היא 0.0.0.0 או 192.0.0.192 או ‎169.254.x.x, תצטרך להגדיר ידנית את תצורת כתובת ה-IP. בכל מקרה אחר, הגדרת התצורה של הרשת בוצעה בהצלחה.
   • IPv6‏: אם כתובת ה-IP מתחילה ב-"fe80:‎", המוצר אמור להיות מסוגל להדפיס. אם לא, תצטרך להגדיר את כתובת ה-IP באופן ידני.
   איור : דף Jetdirect
 6. כדי לבדוק את מזין המסמכים ואת פונקציית ההעתקה, בצע את הפעולות הבאות:
  1. הנח את דוח התצורה המודפס עם הפנים כלפי מעלה במזין המסמכים.
  2. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן Copy (העתקה).
  3. גע בלחצן Black (שחור) או Color (צבע) בלוח הבקרה כדי להתחיל להעתיק. המוצר מעתיק ולאחר מכן מדפיס דף.
 7. כדי לבדוק את משטח הזכוכית של הסורק ואת פונקציית ההעתקה, בצע את הפעולות הבאות:
  1. הנח את דוח התצורה המודפס עם הפנים כלפי מטה על משטח הזכוכית של הסורק.
  2. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן Copy (העתקה).
  3. גע בלחצן Black (שחור) או Color (צבע) בלוח הבקרה כדי להתחיל להעתיק. המוצר מעתיק ולאחר מכן מדפיס דף.

עדכון הקושחה (אופציונלי אך מומלץ)

HP מעדכנת באופן קבוע מאפיינים שזמינים בקושחת המוצר. עדכן את קושחת המוצר כדי ליהנות מהמאפיינים החדשים ביותר.
הערה:
ברר אצל מנהל הרשת שלך לפני עדכון קושחת המוצר.
לחץ כאן לקבלת מידע על עדכון קושחת המוצר באמצעות לוח הבקרה או כלי השירות לעדכון הקושחה.

קישורים להוראות להתקנת התוכנה

  שים לב:
אין לחבר בשלב זה כבל USB. אם בכוונתך להשתמש בכבל USB כדי לחבר את המוצר למחשב, הוא יחובר בזמן התקנת התוכנה.
לקבלת הוראות להתקנת התוכנה, לחץ על הקישור עבור מערכת ההפעלה של המחשב שלך וסוג החיבור.
Windows
Mac OS X


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏