ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP, HP PageWide Enterprise MFP - קווים או פסים בעת העתקה או סריקה ממזין המסמכים האוטומטי (ADF)

הבעיה
קווים או פסים אנכיים מופיעים על עותקים ו/או סריקות בעת העתקה ו/או סריקה ממזין המסמכים האוטומטי (ADF). עותקים ו/או סריקות מזכוכית המשטח האופקי נראים רגיל. גם תדפיסים נראים רגיל.
הקו או הפס עשויים להיות שחורים או צבעוניים, והם עלולים להופיע גם בפלט פקס או Digital Send (שליחה דיגיטלית) בעת שימוש במאפיינים Scan to folder (סריקה לתיקייה) או Scan to email (סריקה לדוא"ל) (לדוגמה).
הגורם
מוצר זה משתמש בזכוכית נפרדת (זכוכית של מזין המסמכים האוטומטי) ליצירת עותקים או סריקות באמצעות מזין המסמכים האוטומטי. HP קבעה כי 99% מכל הקווים והפסים שמופיעים על עותקים שנוצרו על-ידי הזנת מסמכי המקור דרך מזין המסמכים האוטומטי נגרמים כתוצאה מלכלוך על זכוכית מזין המסמכים האוטומטי. הלכלוך יכול לכלול אבק, פסולת נייר או טונר, שאריות דבק של פתקיות דביקות, נוזל תיקון או סרט תיקון, דיו, טביעות אצבעות ועוד. גם הכתמים הקטנים ביותר עלולים לגרום לאור המשתקף דרך המקור להתעוות ולגרום להופעת קו, פס או כתם על הסריקות או העותקים שנוצרים דרך מזין המסמכים האוטומטי.
פתרון
במקרים רבים, הלכלוך אינו גלוי לעין, קל לפספס אותו וייתכן שלא ניתן להסירו בניגוב מהיר. מטלית לחה רכה ונטולת מוך תספיק בדרך כלל לנקות את הלכלוך, אך לכלוך עיקש יותר עלול לחייב פעולות נוספות.
כדי לבודד את הבעיה ולנקות כראוי את האזור המתאים, בצע את השלבים הבאים.
אם אתה מתקשה לצפות בסרטון או להציג אותו בגודל אחר, לחץ כאן כדי להפעיל את הסרטון ב-YouTube.
שלב 1: קבע אם הבעיה מתרחשת בעת שימוש בזכוכית של מזין המסמכים האוטומטי או בזכוכית המשטח האופקי.
 1. צור עותק ריק ממזין המסמכים האוטומטי וסמן אותו בכיתוב "מזין המסמכים האוטומטי".
 2. צור עותק ריק ממשטח הזכוכית האופקי של הסורק וסמן אותו בכיתוב "משטח אופקי".
  אם הבעיה גלויה לעין רק על העותק המסומן כ"משטח אופקי", השתמש במטלית רכה ונטולת מוך שהוספגה במעט מים כדי לנקות את זכוכית המשטח האופקי ואת ציפוי הכיסוי.
    הערה:
  בעת הצורך, ניתן להספיג את המטלית בנוזל לניקוי עדשות או בנוזל לניקוי חלונות לפני ניקוי הזכוכית. רסס את התכשיר אך ורק על המטלית ולא ישירות על הזכוכית או על ההתקן. אל תרסס מים או נוזל לניקוי חלונות על הזכוכית, מאחר שהנוזל עלול לחלחל פנימה ולגרום נזק למדפסת. אין להשתמש בחומרים שוחקים, אצטון, בנזין, אתיל אלכוהול או פחמן טטראכלורי על הזכוכית; חומרים אלה עלולים לגרום נזק לזכוכית ו/או להשאיר סימנים על הזכוכית שיפגמו באיכות ההעתקות/הסריקות.
  איור : זכוכית המשטח האופקי וציפוי הכיסוי
אם הבעיה מופיעה על העותק המסומן כ"מזין המסמכים האוטומטי", ראה שלב שני: נקה את משטח הזכוכית של מזין המסמכים האוטומטי.
שלב 2: נקה את משטח הזכוכית של מזין המסמכים האוטומטי ואת הפס הלבן בחלק התחתון של כיסוי הסורק
  הערה:
ייתכן שיש אבק על החלק התחתון של הזכוכית, אך לא ניתן לנקותו ואין לו כל השפעה על איכות ההעתקה או הסריקה.
 1. פתח את כיסוי הסורק ואתר את פס הזכוכית ברוחב אינץ' משמאל לזכוכית של המשטח האופקי הראשי של הסורק.
  איור : זכוכית מזין המסמכים האוטומטי ופס לבן
 2. השתמש במטלית רכה ונטולת מוך שהוספגה במעט מים כדי לנקות את זכוכית מזין המסמכים האוטומטי. חלק מהדגמים משתמשים בזכוכית העליונה של מזין המסמכים האוטומטי, הדומה לתחתונה. במקרה כזה, בצע את שלב הניקוי הן עבור הזכוכית התחתונה והן עבור הזכוכית העליונה של מזין המסמכים האוטומטי.
    הערה:
  בעת הצורך, ניתן להספיג את המטלית בנוזל לניקוי עדשות או בנוזל לניקוי חלונות לפני ניקוי הזכוכית. רסס את התכשיר אך ורק על המטלית ולא ישירות על הזכוכית או על ההתקן. אל תרסס מים או נוזל לניקוי חלונות על הזכוכית, מאחר שהנוזל עלול לחלחל פנימה ולגרום נזק למדפסת. אין להשתמש בחומרים שוחקים, אצטון, בנזין, אתיל אלכוהול או פחמן טטראכלורי על הזכוכית; חומרים אלה עלולים לגרום נזק לזכוכית ו/או להשאיר סימנים על הזכוכית שיפגמו באיכות ההעתקות/הסריקות.
 3. בחלק התחתון של כיסוי הסורק, מעל הפס של זכוכית מזין המסמכים האוטומטי, השתמש במטלית רכה ונטולת מוך שהוספגה במעט מים כדי לנקות את הפס הלבן העליון ואת פס המתכת (אם קיים). במקרים מסוימים זהו פס זכוכית הדומה לזכוכית מזין המסמכים האוטומטי.
    הערה:
  אל תשפשף או תשתמש במגבוני נייר, מאחר שהדבר עלול לשרוט את המשטח.
 4. אם הפס הלבן לא מתנקה, נסה שוב להשתמש באיזופרופיל אלכוהול, ולאחר מכן נגב את המשטח בצורה יסודית עם מטלית לחה כדי לסלק את שאריות האלכוהול.
 5. יבש את זכוכית מזין המסמכים האוטומטי ואת הפס העליון באמצעות מטלית רכה ויבשה כדי למנוע כתמים, ולאחר מכן נסה שוב לבצע העתקה או סריקה.
  אם הבעיה נמשכת, ראה שלב שלישי: בודד את מיקום הלכלוך.
שלב 3: בודד את מיקום הלכלוך על זכוכית מזין המסמכים האוטומטי
 1. הנח גיליון נייר ריק במזין המסמכים האוטומטי וסמן "X" בפינה הימנית התחתונה, כמוצג להלן.
 2. לחץ על לחצן Start‏ (התחל) כדי ליצור עותק של הדף הלבן.
 3. הנח את הנייר שהעתקת עם הפנים כלפי מעלה על זכוכית המשטח האופקי כאשר ה-"X" נמצא במיקום המוצג להלן.
    הערה:
  ודא שהפינה השמאלית העליונה של העותק מיושרת עם הפינה השמאלית העליונה של זכוכית המשטח האופקי.
 4. עקוב אחר הקו או הפס שעל הנייר אל האזור בזכוכית מזין המסמכים האוטומטי שגורם לבעיה.
 5. השתמש בציפורן כדי לנקות לכלוך עקשן.
    הערה:
  השתמש בציפורן בלבד. חפצים אחרים עלולים לשרוט את זכוכית מזין המסמכים האוטומטי.
 6. נקה שוב אזור ספציפי זה ויבש את הזכוכית עם מטלית רכה ונטולת מוך.
 7. נסה שוב להעתיק או לסרוק.
אם הבעיה נמשכת, ראה נקה או החלף את רצועת ה-Mylar ‏(דגמי 4345, M4345,‏ 4730 ו-CM4730 MFP בלבד) או פתרון בעיות מתקדם.
שלב רביעי: נקה או החלף את רצועת ה-Mylar‏ (דגמים 4345, M4345‏, 4730 ו-CM4730 MFP בלבד)
 1. פתח את כיסוי הסורק.
 2. נקה את רצועת ה-Mylar.
  1. בחלק התחתון של כיסוי הסורק, ליד הפס הלבן, לחץ על שתי הלשוניות בחלק התחתון ובחלק העליון של כיסוי המכוון של מזין המסמכים האוטומטי כדי לשחרר אותן.
   איור : שחרור כיסוי המכוון של מזין המסמכים האוטומטי
  2. הרם את כיסוי המכוון של מזין המסמכים האוטומטי ואתר את רצועת ה-Mylar השקופה (גיליון שקוף).
  3. שחרר בזהירות את רצועת ה-Mylar מארבע הלשוניות בכיסוי המכוון של מזין המסמכים האוטומטי ולאחר מכן הסר את רצועת ה-Mylar.
   איור : הסרת רצועת ה-Mylar; לשוניות מזין המסמכים האוטומטי מוקפות בעיגול
  4. אם אתה מתקשה להסיר את רצועת ה-Mylar, משוך את הצירים של כיסוי המכוון של מזין המסמכים האוטומטי מפיני הצירים כדי להסיר תחילה את כיסוי המכוון של מזין המסמכים האוטומטי.
   איור : הסרת המכוון של מזין המסמכים האוטומטי; פיני הצירים מוקפים בעיגול
  5. נקה בעדינות את רצועת ה-Mylar באמצעות מטלית רכה ונטולת מוך שהוספגה קלות במים בלבד.
  6. יבש בעדינות את רצועת ה-Mylar עם מטלית רכה נטולת מוך.
  7. התקן מחדש את רצועת ה-Mylar, סגור את כיסוי מזין המסמכים האוטומטי ולאחר מכן נסה שוב להעתיק או לסרוק.
     הערה:
   רצועת ה-Mylar השקופה כוללת חריץ קטן בחלקה העליון. הקפד להתאים את החריץ לפין העגול של המחזיק.
 3. אם הבעיה נמשכת לאחר הניקוי, החלף את רצועת ה-Mylar.
  1. בחלק התחתון של כיסוי הסורק, אתר את המעטפה שמכילה את הרצועות החלופיות מאחורי הציפוי הלבן תחת כיסוי ה-ADF.
     הערה:
   בדרך כלל, יחידות משווקות עם כמה רצועות Mylar חלופיות. אם אין מעטפה כזו, פנה ל-HP כדי להזמין רצועות חלופיות
   (מק"ט Q6496A).
  2. שחרר והסר את כיסוי המכוון של מזין המסמכים האוטומטי ולאחר מכן הסר את רצועת ה-mylar על-ידי ביצוע חוזר של השלבים המפורטים לעיל.
  3. החלף את רצועת ה-Mylar ברצועה חדשה מהמעטפה.
     הערה:
   רצועת ה-Mylar השקופה כוללת חריץ קטן בחלקה העליון. הקפד להתאים את החריץ לפין העגול של המחזיק.
  4. כאשר רצועת ה-Mylar החדשה תהיה מחוברת היטב למקומה, התקן מחדש את כיסוי המכוון של מזין המסמכים האוטומטי.
פתרון בעיות מתקדם
אם השלבים לעיל אינם פותרים את הבעיה, נסה אחד או יותר מהשלבים הבאים לפתרון בעיות מתקדם:
 • בצע מחזור כיבוי והפעלה של המוצר. לקבלת הוראות מפורטות, עיין במדריך למשתמש.
 • נקה את גלילי האיסוף. לקבלת הוראות מפורטות, עיין במדריך למשתמש.
עצות להבטחת העתקות וסריקות באיכות גבוהה
 • ודא שאינך משתמש בתוכנת סריקה של צד שלישי, מאחר שהיא עלולה לגרום לתסמיני קווים או פסים. אם זה המצב, פנה לספק של תוכנת הצד השלישי.
 • בעת שימוש בתוכנת סריקה של HP, ודא שלא מותקנים במחשב התקני הדמיה מרובים. HP לא ממליצה להשתמש בהתקני הדמיה מרובים באותו מחשב (כדי למנוע התנגשויות תוכנה).
 • גרסת הקושחה עשויה להשפיע על הביצועים של ראש הסריקה. ודא תמיד שגרסת הקושחה העדכנית ביותר מותקנת בהתקן. בתפריט Download options ‏(אפשרויות הורדה) בחלק העליון של הדף, בחר Drivers, Software & Firmware ‏(מנהלי התקן, תוכנה וקושחה) ולאחר מכן בחר באפשרות Cross operating system (BIOS, Firmware, Diagnostics, etc.)‎ ‏(מערכת הפעלה צולבת (BIOS, קושחה, אבחון וכו')) או בחר את מערכת ההפעלה שלך.
אם ניקיון יסודי לא פתר את הבעיה בהעתקה/סריקה, ייתכן שיש לתקן את מכלול הסורק. פנה לתמיכה של HP.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏