תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

ביצוע איפוס להגדרות היצרן במחשבי הלוח של HP מדגם HP 7 (מערכת הפעלה Android 4.1/Jelly Bean)

מסמך זה מתייחס למחשבי לוח HP 7 עם מערכת ההפעלה Android 4.1/Jelly Bean.
איפוס מחשב הלוח של HP משחזר את הגדרות היצרן המקוריות תוך הסרת כל חשבונות Google המאוחסנים ומחיקת כל הנתונים המאוחסנים. כל הקבצים השמורים מקומית, היישומים והרשתות השמורות נמחקים. במידת האפשר, גבה קבצים חשובים באינטרנט או בהתקן אחסון חיצוני לפני שתאפס את מחשב הלוח (עיין במסמך התמיכה של HP העברה וגיבוי של קבצים במחשב הלוח של HP‏ (Android 4.1/Jelly Bean) לקבלת מידע נוסף). האיפוס אינו משפיע על חשבונות Google עצמם ועל הנתונים המסונכרנים לאינטרנט.
ניתן לאפס את מחשב הלוח כשהוא פועל או כבוי. אם מחשב הלוח מאותחל באופן תקין ואתה מצליח לגשת לתפריט ההגדרות, בצע את השלבים לאיפוס מחשב הלוח כשהוא פועל. אם מחשב הלוח אינו מאותחל באופן תקין, או אם אינך זוכר את הסיסמה של מסך הנעילה של מחשב הלוח, בצע את השלבים לאיפוס מחשב הלוח כשהוא אינו פועל.

איפוס מחשב הלוח כשהוא פועל

אם מחשב הלוח (tablet) מאותחל באופן תקין ואתה מצליח לגשת לתפריט ההגדרות, בצע את השלבים בסעיף זה כדי לאפס את מחשב הלוח למצבו המקורי שהוגדר על-ידי היצרן. אם אין באפשרותך לבצע שלבים אלה, ראה איפוס מחשב הלוח כשהוא אינו פועל לקבלת הוראות לאיפוס מחשב הלוח מתוך תפריט שחזור המערכת של Android.
  שים לב:
כל הנתונים השמורים בהתקן שלך יימחקו כשתבצע איפוס להגדרות היצרן. כל היישומים יוסרו. ניתן לשחזר את הנתונים המאוחסנים בחשבון Google שלך. גבה את כל הקבצים החשובים באינטרנט או בהתקן אחסון חיצוני לפני שתאפס את מחשב הלוח. עיין במסמך התמיכה של HP העברה וגיבוי של קבצים במחשב הלוח של HP‏ (Android 4.1/Jelly Bean) לקבלת מידע נוסף.
 1. במסך הבית, גע בסמל 'כל היישומים' ולאחר מכן גע בסמל 'הגדרות' .
 2. במקטע 'אישי' גע בגיבוי ואיפוס.
  איור : גיבוי ואיפוס
  גיבוי ואיפוס
 3. גע באיפוס נתוני יצרן.
  איור : איפוס נתוני יצרן
  איפוס נתוני יצרן
 4. גע באיפוס מחשב לוח.
  איור : איפוס מחשב לוח
  איפוס מחשב לוח
 5. אם הגדרת סיסמת מסך נעילה עבור מחשב הלוח (tablet), הזן את הסיסמה כשתתבקש לכך.
 6. המסך מציג את ההודעה למחוק את כל המידע האישי שלך והיישומים שהורדת? לא ניתן לבטל פעולה זו! גע בErase everything (מחק הכל) כדי לאשר ולהתחיל את האיפוס.
 7. מחשב הלוח מכובה ומסך שחזור מערכת מציג את תהליך האיפוס. בסיום האיפוס, מחשב הלוח מאותחל מחדש. הגדר את מחשב הלוח על-ידי ביצוע השלבים במסמך התמיכה של HP הגדרת מחשב הלוח של HP‏ (Android 4.1/Jelly Bean).

איפוס מחשב הלוח כשהוא כבוי

אם מחשב הלוח (tablet) אינו מאותחל באופן תקין, או אם אינך זוכר את הסיסמה של מסך הנעילה, ייתכן שיהיה צורך לבצע איפוס מבלי להפעיל את מחשב הלוח. בצע את השלבים בסעיף זה כדי לאפס את מחשב הלוח מתוך תפריט שחזור המערכת של Android:
  שים לב:
כל הנתונים השמורים בהתקן שלך יימחקו כשתבצע איפוס להגדרות היצרן. כל היישומים יוסרו. ניתן לשחזר את הנתונים המאוחסנים בחשבון Google שלך. גבה את כל הקבצים החשובים באינטרנט או בהתקן אחסון חיצוני לפני שתאפס את מחשב הלוח. עיין במסמך התמיכה של HP העברה וגיבוי של קבצים במחשב הלוח של HP‏ (Android 4.1/Jelly Bean) לקבלת מידע נוסף.
 1. כשמחשב הלוח כבוי, לחץ לחיצה ממושכת על הלחצנים הגברת עוצמת הקול והפעלה בו-זמנית.
 2. כשסמל HP מופיע על המסך, שחרר את הלחצנים.
  לאחר שניות אחדות יופיע תפריט האתחול DROIDBOOT PROVISION OS.
  הערה:
  סיבוב המסך מושבת כשמחשב הלוח נמצא במצב שחזור. החזק את מחשב הלוח לרוחב.
  הערה:
  מסך המגע מושבת כשמחשב הלוח נמצא במצב שחזור. השתמש בלחצני הגבר עוצמת קול והנמך עוצמת קול כדי לנווט למעלה או למטה בתפריט השחזור, והשתמש בלחצן ההפעלה כדי לבצע בחירה.
 3. לחץ על הלחצן הנמך עוצמת קול שוב ושוב כדי להעביר את הבחירה ל-RECOVERY.
  הערה:
  כשמחשב הלוח נמצא בתפריט האתחול DROIDBOOT PROVISION OS, המסך שלו משחיר לאחר כ-30 שניות ללא קלט. לשחזור המסך, לחץ על אחד מלחצני עוצמת הקול.
  איור : שחזור
  ‏RECOVERY מסומן בתפריט DROIDBOOT PROVISION OS
 4. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לבחור.
  לאחר שניות אחדות יופיע תפריט שחזור המערכת של Android.
 5. השתמש בלחצן הנמך עוצמת קול כדי להעביר את הבחירה המסומנת לאפשרות wipe data/factory reset (מחק נתונים/אפס להגדרות יצרן).
  איור : Wipe data/factory reset (מחיקת נתונים/איפוס נתוני יצרן)
  האפשרות wipe data/factory reset (מחק נתונים/אפס להגדרות יצרן) מסומנת בתפריט שחזור המערכת של Android
 6. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לבחור.
 7. במסך מוצגת ההודעה לאשר את מחיקת כל נתוני המשתמש? לא ניתן לבטל זאת. השתמש בלחצן הנמך עוצמת קול כדי להעביר את הסימון כלפי מטה אל כן - מחק את כל נתוני המשתמש.
  איור : אשר מחיקת כל נתוני המשתמש
  אשר מחיקת כל נתוני המשתמש
 8. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לאשר ולהתחיל את האיפוס.
 9. מסך שחזור מערכת מציג את תהליך האיפוס. המתן להשלמת תהליך האיפוס.
 10. כשבמסך מופיעה ההודעה Data wipe complete (מחיקת הנתונים הושלמה), סמן את reboot system now (אתחל מחדש את המערכת עכשיו) ולחץ על לחצן ההפעלה כדי לבחור.
  איור : reboot system now (אתחל מחדש את המערכת כעת)
  reboot system now (אתחל מחדש את המערכת כעת)
  המתן לאתחול מחדש של מחשב הלוח (tablet).
 11. הגדר את מחשב הלוח על-ידי ביצוע השלבים במסמך התמיכה של HP הגדרת מחשב הלוח של HP‏ (Android 4.1/Jelly Bean).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏