תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise MFP M725 - התקנת תוכנת המדפסת ב-Windows עבור חיבור באמצעות כבל USB

אפשרויות התקנה ומנהלי הדפסה

סקור את המידע הבא כדי להחליט באיזו אפשרות התקנה להשתמש.
תקליטור
הורדה
למוצר חדש
התקנה מתקליטור גם היא שיטה מהירה ונוחה, אך עלולה שלא להכיל את התוכנות העדכניות ביותר, אפילו למוצר חדש יותר.
ניתן להוריד את התוכנה ללא תשלום מאתר האינטרנט של HP, והיא כוללת את מנהלי ההדפסה העדכניים הספציפיים למוצר, תוכנית התקנה וכלים ניהוליים אחרים.
למוצר ישן יותר
התקנה מתקליטור עלולה שלא לעבוד אם תתקין את המוצר במחשב שבו פועלת מערכת הפעלה חדשה יותר, שיצאה לשוק אחרי שיצא המוצר של HP.
הורדת התוכנה מספקת תוצאות טובות למוצרים ישנים יותר, ויכולה לסייע במניעת בעיות התקנה.
על אודות התוכנה
התוכנה בתקליטור עדכנית רק למועד השקת המוצר.
התוכנה הזמינה באתר האינטרנט של HP היא התוכנה העדכנית ביותר הזמינה למוצר שלך. HP מעדכנת לעתים קרובות את התוכנה ואת מנהלי ההתקנים לאחר יציאת המוצר והתקליטור לשוק.
בנוסף לאפשרויות התקנת התוכנה, יש גם סוגים רבים של מנהלי הדפסה הזמינים למוצרים מסוימים. עבור Windows, האפשרויות הבאות עשויות להיות זמינות:
מנהל הדפסה HP PCL 6: מנהל ההדפסה HP PCL 6 כלול בתקליטור שבתוך האריזה ומהווה ברירת מחדל למנהל ההדפסה. מנהל ההדפסה HP PCL 6 הוא בעל המאפיינים הבאים:
 • מומלץ לכל סביבות Windows ועבור רוב צורכי ההדפסה, כולל יישומים משרדיים כלליים, כגון עיבוד תמלילים או גיליונות אלקטרוניים
 • מספק את המהירות, איכות ההדפסה והתמיכה במאפייני המוצר ברמה הטובה ביותר עבור מרבית המשתמשים
 • תוכנן להתאמה ל- Windows Graphic Device Interface‏ (GDI‏) לקבלת המהירות הגבוהה ביותר בסביבות Windows‏
 • ייתכן שלא תהיה התאמה מלאה לתוכנות של יצרנים אחרים ולתוכנות מותאמות אישית המבוססות על PCL 5
HP Universal Print Driver‏ (UPD)‏: ‏HP Universal Print Driver (UPD) for Windows מיועד לנהל בקלות סביבות הדפסה שבהן יש מספר מדפסות ברשת. HP UPD הוא בחירה טובה למוצר הדפסה בלבד, מכיוון שמנהל התקן זה מספק אך ורק יכולת הדפסה.
כדי להשתמש ב-UPD, הורד אותו מאתר האינטרנט של HP . לקבלת מידע נוסף, עבור אל www.hp.com/go/upd.

התקנת Windows®‎ לחיבור USB באמצעות התקליטור המצורף לאריזה

בצע את השלבים הבאים כדי להתקין את התוכנה עבור המדפסת באמצעות התקליטור.
הערה:
תוכנית ההתקנה עשויה לבקש לבדוק באופן מקוון את עדכוני ההתקנה האחרונים למדפסת. לקבלת תוצאות ההתקנה הטובות ביותר, HP ממליצה ללחוץ על Yes כדי לאפשר לתוכנית ההתקנה לבדוק אם יש עדכונים, ולהוריד אותם.
 1. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת ומהמחשב, אם הוא כבר מחובר.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה או על המתג כדי להפעיל את המדפסת, אם היא אינה פועלת עדיין.
 3. הכנס את התקליטור של תוכנת מערכת ההדפסה אל כונן התקליטורים. תוכנית ההתקנה של התוכנה מזהה את שפת מערכת ההפעלה, ולאחר מכן מציגה את התפריט הראשי של תוכנית ההתקנה באותה השפה.
  אם תוכנית ההתקנה אינה מופעלת כעבור 30 שניות, בצע את הפעולות הבאות:
  1. בתפריט התחל, לחץ על האפשרות הפעל.
  2. הקלד את הפרטים הבאים: X:\SETUP.EXE‏ (כאשר X היא האות של כונן התקליטורים).
  3. לחץ על הלחצן אישור. תוכנית ההתקנה מופעלת.
   הערה:
   אם נפתחת תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש, לחץ על אפשר או על כן כדי להמשיך.
 4. המסך Software Selection (בחירת תוכנה) מפרט את התוכנה שיש להתקין.
  • התקנת התוכנה המומלצת כוללת את מנהל ההדפסה PCL 6 ואת התוכנה לכל מאפייני המוצר הזמינים. כדי להמשיך בהתקנת התוכנה המומלצת, לחץ על הלחצן Next (הבא).
  • כדי להתאים אישית את התוכנה המותקנת, לחץ על הקישור Customize software selections ‏(התאמה אישית של בחירות תוכנה). בסיום, לחץ על הלחצן Next (הבא).
 5. קרא את הסכם הרישיון, סמן את תיבת הסימון I have reviewed and accept the installation agreements (קראתי את תנאי ההתקנה ואני מסכים להם), ולאחר מכן לחץ על הלחצן Next (הבא) כדי להמשיך.
 6. המסך Preparing to Install (מתכונן להתקנה) מוצג. כשתוכנית ההתקנה מסיימת את פעולתה, לחץ על הלחצן Next (הבא) כדי להמשיך.
 7. עם קבלת הנחיה לבחור סוג חיבור, בחר את Directly connect to this computer using a USB cable (התחבר ישירות למחשב זה באמצעות כבל USB).
 8. חבר את המוצר למחשב כשמופיע המסך Connect your Product now (חבר את המוצר עכשיו).
  הערה:
  HP ממליצה להשתמש בכבל שאורכו לא עולה על 2 מטר.
 9. בסיום ההתקנה, מופיע המסך Product Configuration (תצורת המוצר). בחר אם המוצר אמור להוות את מדפסת ברירת המחדל, ואם להדפיס דף ניסיון. לחץ על הלחצן Next (הבא).
 10. מופיע מסך Enable HP Web Services (אפשר את HP Web Services). כדי לאפשר שירותי אינטרנט עכשיו, לחץ על הלחצן Next (הבא). כדי לאפשר שירותי אינטרנט מאוחר יותר, לחץ על הלחצן Cancel (ביטול). שירותי האינטרנט של HP אינם דרושים לצורך התקנת התוכנה.
  לקבלת פרטים נוספים על הפעלת HP Web services ו-HP ePrint, לחץ כאן לפרטים נוספים על הגדרת HP ePrint.
 11. מופיע מסך Finish (סיום). ממסך זה, אשפי ההתקנה זמינים כדי להגדיר מאפייני מוצר נוספים. הגדר את מאפייני המוצר הנוספים עכשיו או מאוחר יותר.
 12. לחץ על הלחצןFinish (סיום) להשלמת ההתקנה של המוצר.

שיתוף המדפסת

שתף את המדפסת ברשת כדי לאפשר למשתמשים אחרים לגשת אל המוצר ולהשתמש בו. בצע את השלבים הבאים כדי לשתף את המוצר ברשת.
כדי לשתף את המדפסת במערכת הפעלה Windows® 7 או בגרסאות מוקדמות יותר
 1. בהתאם למערכת ההפעלה, לחץ על לחצן התחל, ואז בצע אחת מהפעולות הבאות כדי למצוא את רשימת המדפסות המותקנות:
  • לחץ על התקנים ומדפסות או על מדפסות ופקסים.
  • לחץ על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ על מדפסות. לחלופין, לחץ תחילה על חומרה וקול ולאחר מכן לחץ על מדפסות.
  • לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות או על מדפסות ופקסים.
 2. לחץ לחיצה ימנית על סמל המוצר של המדפסת.
 3. לחץ על מאפייני מדפסת.
 4. לחץ על הכרטיסייה שיתוף, ולאחר מכן בחר באפשרות שתף מדפסת זו.
 5. הקצה שם שיתוף למדפסת, ולאחר מכן לחץ על החל.
 6. לחץ על אישור כדי לסגור את החלון מאפיינים.
עבור מערכות ההפעלה Windows® 8 ו-Windows® Server 2012
 1. לחץ לחיצה ימנית בפינה הימנית התחתונה במסך המחשב.
 2. לחץ על לוח הבקרה.
 3. לחץ על הצג התקנים ומדפסות או על התקנים ומדפסות.
 4. לחץ לחיצה ימנית על סמל המוצר של המדפסת.
 5. לחץ על הכרטיסייה שיתוף, ולאחר מכן בחר באפשרות שתף מדפסת זו.
 6. הקצה שם שיתוף למדפסת, ולאחר מכן לחץ על החל.
 7. לחץ על אישור כדי לסגור את החלון מאפיינים.

התקנת Windows®‎ לחיבור USB באמצעות הורדת התוכנה

 1. נתק את כבל ה-USB מהמדפסת ומהמחשב, אם הוא כבר מחובר.
 2. לחץ על לחצן ההפעלה או על המתג כדי להפעיל את המדפסת, אם היא אינה פועלת עדיין.
 3. עיין בדף מנהלי התקן והורדות: מנהלי התקן והורדות
 4. אם מופיעה הנחיה, בחר את המוצר מתוך רשימת המוצרים הדומים בדף.
 5. בחר את מערכת ההפעלה המתאימה ולחץ על Next (הבא).
 6. לחץ על Driver (מנהל התקן), ולאחר מכן סקור את אפשרויות ההתקן הזמינות. האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות, בהתאם למוצר.
  הערה:
  HP ממליצה על האפשרות Full Software Solution (פתרון תוכנה מלא) כדי למטב את הביצועים והמאפיינים של המוצר.
 7. לחץ על פריט במנהל ההתקן כדי לבחור אותו, סקור את פרטי מנהל ההתקן ולאחר מכן לחץ על Download (הורדה).
 8. אם מוצג חלון File Download Security Warning (אזהרת אבטחה לגבי הורדת קובץ), לחץ על Save (שמור), ולאחר מכן עבור למיקום כלשהו במחשב כדי לשמור בו את הקובץ.
 9. לחץ על Save (שמור). הורדת התוכנה למחשב מתבצעת. רשום לעצמך את מיקום הקובץ שנשמר.
 10. בסיום ההורדה, לחץ על Open Folder (פתח תיקייה), ולאחר מכן לחץ על הקובץ שהורד. שם הקובץ מסתיים ב-‎.exe
  הערה:
  אם מסך Download Complete (ההורדה הסתיימה) נסגר, עבור אל המיקום שנשמר עבור קובץ ה-‎.exe, ולאחר מכן לחץ עליו.
  הערה:
  אם נפתחת תיבת הדו-שיח בקרת חשבון משתמש, לחץ על אפשר או על כן כדי להמשיך.
 11. קבל את מיקום ברירת המחדל כדי לשמור את הקבצים. לחץ על הבא, ולאחר מכן המתן בזמן שתוכנית ההתקנה מחלצת את הקבצים כדי להתכונן להתקנה.
 12. מסך Software Selection (בחירת תוכנה) מפרט את התוכנה שיש להתקין.
  • התקנת התוכנה המומלצת כוללת את מנהל ההדפסה PCL 6 ואת התוכנה לכל מאפייני המוצר הזמינים. כדי להמשיך בהתקנת התוכנה המומלצת, לחץ על הלחצן Next (הבא).
  • כדי להתאים אישית את התוכנה המותקנת, לחץ על הקישור Customize software selections (התאמה אישית של בחירות תוכנה). בסיום, לחץ על הלחצן Next (הבא).
 13. קרא את הסכם הרישיון, סמן את תיבת הסימון I have reviewed and accept the installation agreements (קראתי את תנאי ההתקנה ואני מסכים להם), ולאחר מכן לחץ על הלחצן Next (הבא) כדי להמשיך.
 14. מופיע מסך Preparing to Install (מתכונן להתקנה). כשתוכנית ההתקנה סיימה, לחץ על הלחצן Next (הבא) כדי להמשיך.
 15. עם קבלת הנחיה לבחור סוג חיבור, בחר את Directly connect to this computer using a USB cable (התחבר ישירות למחשב זה באמצעות כבל USB).
 16. חבר את המוצר למחשב כשמופיע המסך Connect your Product now (חבר את המוצר עכשיו).
 17. בסיום ההתקנה, מופיע מסך Product Configuration (תצורת המוצר). בחר אם המוצר אמור להוות את מדפסת ברירת המחדל, ואם להדפיס דף ניסיון. לחץ על הלחצן Next (הבא).
 18. מופיע מסך Enable HP Web Services (אפשר את HP Web Services). כדי לאפשר שירותי אינטרנט עכשיו, לחץ על הלחצן Next (הבא). כדי לאפשר שירותי אינטרנט מאוחר יותר, לחץ על הלחצן Cancel (ביטול). שירותי האינטרנט של HP אינם דרושים לצורך התקנת התוכנה.
  לקבלת פרטים נוספים על הפעלת HP Web services ו-HP ePrint, לחץ כאן למידע על הגדרת HP ePrint.
 19. מופיע מסך Finish (סיום). ממסך זה, אשפי ההתקנה זמינים כדי להגדיר מאפייני מוצר נוספים. הגדר את מאפייני המוצר הנוספים עכשיו או מאוחר יותר.
 20. לחץ על הלחצןFinish (סיום) להשלמת ההתקנה של המוצר.

שיתוף המדפסת

שתף את המדפסת ברשת כדי לאפשר למשתמשים אחרים לגשת אל המוצר ולהשתמש בו. בצע את השלבים הבאים כדי לשתף את המוצר ברשת:
כדי לשתף את המדפסת במערכת הפעלה Windows® 7 או בגרסאות מוקדמות יותר
 1. בהתאם למערכת ההפעלה, לחץ על לחצן התחל, ואז בצע אחת מהפעולות הבאות כדי למצוא את רשימת המדפסות המותקנות:
  • לחץ על התקנים ומדפסות או על מדפסות ופקסים.
  • לחץ על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ על מדפסות. לחלופין, לחץ תחילה על חומרה וקול ולאחר מכן לחץ על מדפסות.
  • לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות או על מדפסות ופקסים.
 2. לחץ לחיצה ימנית על סמל המוצר של המדפסת.
 3. לחץ על מאפייני מדפסת.
 4. לחץ על הכרטיסייה שיתוף, ולאחר מכן בחר באפשרות שתף מדפסת זו.
 5. הקצה שם שיתוף למדפסת, ולאחר מכן לחץ על החל.
 6. לחץ על אישור כדי לסגור את חלון מאפיינים.
עבור מערכות ההפעלה Windows® 8 ו-Windows® Server 2012
 1. לחץ לחיצה ימנית בפינה הימנית התחתונה במסך המחשב.
 2. לחץ על לוח הבקרה.
 3. לחץ על הצג התקנים ומדפסות או על התקנים ומדפסות.
 4. לחץ לחיצה ימנית על סמל המוצר של המדפסת.
 5. לחץ על כרטיסיית שיתוף, ולאחר מכן בחר את שתף מדפסת זו.
 6. הקצה שם שיתוף למדפסת, ולאחר מכן לחץ על החל.
 7. לחץ על אישור כדי לסגור את חלון מאפיינים.

שימוש ב'אשף הוספת מדפסת' של Windows®‎ כדי להתקין את מנהל ההדפסה בלבד

אם ברצונך להתקין את מנהל ההדפסה בלבד, בצע את השלבים הבאים כדי להוריד את מנהל ההדפסה מהאינטרנט, והתקן אותו באמצעות אשף הוספת המדפסת של Windows.
 1. בדף אינטרנט זה, תחת Support Center Home (דף הבית של מרכז התמיכה), מצא את התפריט הנפתח Download Options (אפשרויות הורדה), ולאחר מכן בחר את Drivers, Software & Firmware (מנהלי התקן, תוכנה וקושחה).
 2. הזן את שם המוצר בשדה הטקסט, ולאחר מכן לחץ על הלחצן Go (עבור אל).
 3. במקרה הצורך, בחר את המוצר מתוך רשימת המוצרים הדומים בדף.
 4. בחר את השפה שלך מהרשימה הנפתחת, ולאחר מכן בחר את מערכת ההפעלה המותקנת במחשב שלך.
 5. לחץ על Driver (מנהל התקן), ולאחר מכן סקור את אפשרויות ההתקן הזמינות למוצר שלך. האפשרויות הזמינות עשויות להיות שונות, בהתאם למוצר.
  הערה:
  כדי להתקין את מנהל ההדפסה בלבד, בחר את אפשרות מנהל ההתקן המציינת print driver only (מנהל הדפסה בלבד) או print driver (no installer)‎ ‏(מנהל הדפסה (ללא תוכנית התקנה)).
 6. לחץ על פריט במנהל ההתקן שברצונך להוריד, סקור את פרטי מנהל ההתקן ולאחר מכן לחץ על Download (הורדה).
 7. אם מוצג חלון File Download Security Warning (אזהרת אבטחה לגבי הורדת קובץ), לחץ על Run (הפעל). הקובץ יורד לתיקייה זמנית במחשב שלך.
 8. בסיום ההורדה, לחץ שוב על Run (הפעל).
  הערה:
  רשום לעצמך את מיקום התיקייה במסך החילוץ העצמי. לכאן יחולצו הקבצים.
 9. לחץ על Yes כדי לחלץ את הקבצים במחשב.
 10. פתח את אשף הוספת המדפסת:
  • Windows Vista: לחץ על סמל Windows בפינה הימנית התחתונה של המסך, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על מדפסות. לחץ על האפשרות להוסיף מדפסת.
  • Windows 7: לחץ על סמל Windows בפינה הימנית התחתונה של המסך ולאחר מכן לחץ על התקנים ומדפסות. לחץ על האפשרות להוסיף מדפסת.
  • Windows 8: לחץ לחיצה ימנית או גע נגיעה ממושכת בפינה הימנית התחתונה של המסך כדי להציג את התפריט. לחץ או הקש על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ או הקש על התקנים ומדפסות. לחץ או הקש על האפשרות להוסיף מדפסת.
 11. השב על השאלות באשף הוספת המדפסת עד שתגיע למסך המציג את רשימת יצרני המדפסות.
 12. לחץ על Have Disk (הדיסק ברשותי).
 13. עבור לתיקייה שאליה הורדת את הקבצים ושבה חילצת אותם.
 14. בחר בקובץ INF המתאים.
 15. לחץ על Open (פתח), ולאחר מכן לחץ על OK (אישור).
 16. בחר במנהל ההדפסה המתאים.
 17. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסך כדי להשלים את התקנת מנהל ההדפסה.

הקצאת יציאה

עם השלמת תהליך ההתקנה, ייתכן שתידרש לשייך את המוצר ליציאה מסוימת ברשת, אם לא עשית זאת במהלך ההתקנה. בצע אחד מההליכים הבאים:
כדי לשתף את המדפסת במערכת הפעלה Windows® 7 או בגרסאות מוקדמות יותר
 1. בהתאם למערכת ההפעלה, לחץ על לחצן התחל, ואז בצע אחת מהפעולות הבאות כדי למצוא את רשימת המדפסות המותקנות:
  • לחץ על התקנים ומדפסות או על מדפסות ופקסים.
  • לחץ על לוח הבקרה, ולאחר מכן לחץ על מדפסות. לחלופין, לחץ תחילה על חומרה וקול ולאחר מכן לחץ על מדפסות.
  • לחץ על הגדרות ולאחר מכן לחץ על מדפסות או על מדפסות ופקסים.
 2. לחץ לחיצה ימנית על המוצר שהתקנת זה עתה.
 3. לחץ על מאפיינים או על מאפייני מדפסת.
 4. לחץ על הכרטיסייה יציאות כדי לשנות את פרטי היציאה. לאחר בחירת היציאה, לחץ על החל.
 5. כדי לוודא שהמדפסת מעודכנת, לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן.
 6. לחץ על התפריט הנפתח קביעת תצורה אוטומטית, ולאחר מכן בחר באפשרות עדכן כעת. בסיום העדכון, לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.
עבור מערכות ההפעלה Windows® 8 ו-Windows® Server 2012
 1. לחץ לחיצה ימנית בפינה הימנית התחתונה במסך המחשב.
 2. לחץ על לוח הבקרה.
 3. לחץ על הצג התקנים ומדפסות או על התקנים ומדפסות.
 4. לחץ לחיצה ימנית על סמל המוצר שהתקנת זה עתה.
 5. לחץ על הכרטיסייה יציאות כדי לשנות את פרטי היציאה. לאחר בחירת היציאה, לחץ על החל.
 6. כדי לוודא שהמדפסת מעודכנת, לחץ על הכרטיסייה הגדרות התקן.
 7. לחץ על התפריט הנפתח קביעת תצורה אוטומטית, ולאחר מכן בחר באפשרות עדכן כעת. בסיום העדכון, לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏