תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבי HP - פתרון בעיות מיקרופון (Windows‏ 10, 8)

מסמך זה מיועד עבור מחשבים וטבלטים של HP ו-Compaq עם מערכות הפעלה Windows 10 או Windows 8.
אם המיקרופון שלך אינו פועל, הצליל חלש מדי או שמתרחשות בעיות שמע מיקרופון אחרות, פתור את הבעיות בהתקן באמצעות השלבים במסמך.

שלב 1: בדוק את חומרת המיקרופון

ודא שהמיקרופון מחובר לחשמל, מופעל ותקין.
 1. אם המיקרופון פועל על סוללות, ודא שהסוללות תקינות ויושבות טוב במקומן. אם המיקרופון פועל על מקור חשמל חיצוני, ודא שכל חיבורי החשמל בטוחים ושכבל החשמל מחובר אל מקור חשמל.
 2. אם יש למיקרופון בקרת עוצמת קול, ודא שהיא מכוונת חצי דרך.
 3. נתק את המיקרופון מיציאת המחשב וחבר אותו מחדש. אם המיקרופון משתמש ביציאת USB, נסה לחבר אותו ליציאת USB אחרת במחשב.
 4. חבר את המיקרופון להתקן אחר, כגון מחשב אחר, ואז נסה להשתמש בו.
  • אם המיקרופון פועל כשורה כאשר מחברים אותו להתקן האחר, הבעיה נובעת מבעיה בהתקן או בעיה בזיהוי במחשב. המשך לצעד הבא כדי לבחור עדכון מנהל ההתקן של השמע.
  • אם המיקרופון אינו פועל כשורה כאשר הוא מחובר למנהל התקן חלופי, אפשר שיש צורך להחליף את המיקרופון.

שלב 2: עדכן את מנהל התקן השמע

מנהל התקן שמע ישן עלול לגרום למיקרופון שלך לפעול בצורה שגויה. ודא שמנהל התקן השמע עדכני.
 1. התחבר לאינטרנט.
 2. ב-Windows, חפש את האפשרות מנהל ההתקנים ופתח אותה.
 3. לחץ פעמיים על בקרי קול, וידאו ומשחק.
 4. לחץ עם הלחצן הימני של העכבר על שם חומרת הקול ואז בחר בעדכן מנהל התקן.
  האפשרות 'עדכון מנהל התקן' ב'מנהל ההתקנים'
 5. לחץ על חפש אוטומטית תוכנת מנהל התקן מעודכנת ואז המתן עד ש-Windows תעדכן את תוכנת מנהל ההתקן.
  תוכנת מנהל התקן מעודכנת: ‏חפש באופן אוטומטי תוכנת מנהל התקן מעודכנת
 6. ‏‎Windows בודקת אם תוכנת מנהל התקן מעודכנת זמינה.
  אם קיים עדכון, הנח ל-Windows להתקין אותו.
 7. לאחר שהעדכון הותקן בהצלחה, מוצג חלון Windows השלים את ההתקנה של תוכנת מנהל ההתקן עבור התקן זה.
  בדוק את המיקרופון.
אם עדכון מנהל ההתקן לא פתר את הבעיה, המשך לשלב הבא.

שלב 3: השתמש בכלי לפתרון בעיות

כלי פתרון הבעיות מוצא מותקן באופן אוטומטי בעיות מחשב רבות. השתמש בו כדי לפתור בעיות מיקרופון.
 1. ב-Windows, חפש את האפשרות חשבונות משתמשים בלוח הבקרה ופתח אותה.
 2. לחץ על פתרון בעיות.
 3. תחת חומרה וקול, לחץ על פתור בעיות בהקלטת שמע.
  הערה:
  נדרשת הרשאת מנהל מערכת כדי להפעיל תוכנית זו. אם תתבקש, הקלד את סיסמת מנהל המערכת או ספק אישור.
  פתור בעיות בהקלטת שמע
 4. פותר בעיות הקול נפתח. לחץ על הבא. פותר הבעיות מתחיל בבדיקת מצב שירות השמע.
  בחר התקן לפתרון בעיות
 5. בחר את ההתקן שברצונך לפתור בו בעיה ואז לחץ על הבא.
 6. בצע את ההוראות שעל-גבי המסך ובצע את השינויים המוצעים על-ידי פותר הבעיות. כאשר תסיים, סגור את פותר הבעיות.
 7. אם הבעיה נמשכת, המשך לשלב הבא.

שלב 4: קבע את הגדרות השמע ב-Windows

הגדרה שגויה ב-Windows עלולה לגרום בעיות מיקרופון. השתמש בהגדרות הקול של Windows כדי להגדיר את תצורת המיקרופון.
 1. חבר את המיקרופון למחשב.
 2. ב-Windows, חפש את צליל ופתח אותו.
 3. לחץ על הכרטיסייה ‏הקלטה בחלון 'צלילים'.
  הכרטיסייה ‏'הקלטה' במסך 'צלילים'
 4. ברשימת ההתקנים, אתר את המיקרופון שבו ברצונך להשתמש.
  אם המיקרופון אינו מופיע ברשימה, בצע את השלבים הבאים כדי להציג התקנים מושבתים ומנותקים:
  1. לחץ לחיצה ימנית על אזור ריק של חלון ה'קול'.
  2. לחץ על הצג התקנים לא זמינים ו-הצג התקנים מנותקים.
   התקנים מושבים ומנותקים מוצגים בחלון ' קול '
  3. אם המיקרופון רשום כלא זמין כעת או לא מחובר, נתק אותו ולאחר מכן חבר אותו מחדש ליציאה.
   אם ההתקן בו ברצונך להשתמש מסומן בעיגול קטן עם חץ כלפי מטה, אזי ההתקן מושבת. ‏כדי להפעיל את ההתקן, לחץ לחיצה ימנית על שם ההתקן ואז בחר הפוך לזמין.
 5. בחר את המיקרופון שבו ברצונך להשתמש ואז לחץ על קבע כברירת מחדל כדי להפוך התקן זה להתקן קלט השמע המוגדר כברירת מחדל.
  האפשרות 'קבע ברירת מחדל' בחלון 'צלילים'
 6. כשההתקן עדיין מסומן, לחץ על מאפיינים.
 7. בחלון המאפיינים, לחץ על הכרטיסייה רמות.
  הכרטיסייה רמות
 8. אם לחצן ההשתקה מופעל, לחץ עליו כדי לבטל את ההשתקה. לחצן עוצמת הקול אמור להופיע כסמל רמקול כחול .
 9. הזז את המחוון כדי להגביר את רמת עוצמת הקול עד 75 לפחות.
 10. אם קיימת הגברת מיקרופון, כוון אותה לערך ‎+20.0 dB.
 11. לשמירת השינויים לחץ על אישור.

אפשרויות תמיכה נוספות

אם השלבים לפתרון בעיות במסמך זה לא פתרו את בעיית המיקרופון, השתמש באחת מהשיטות הבאות לקבלת תמיכה נוספת:


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏