ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  מידע על פגיעויות האחרונות

   

   מודעת של המעמד האחרונות של פגיעויות שקוראים "ביצוע ספקולטיבי ערוץ צדדי התקפות" (משפיע על מספר מעבדים מודרני) ומערכות ההפעלות. HP יספק מידע מעודכן באתר תמיכה הזה ברגע שיהיה זמין.

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

פתרון בעיות באיכות הדפסה לסדרת המדפסות HP Photosmart Premium e-All-in-One (C310)‎.

מסמך זה מיועד לסדרת המדפסות HP Photosmart Premium e-All-in-One (C310)‎.
האיכות של מסמך או צילום מודפס אינה עומדת בציפיות. ההליכים המפורטים במסמך זה אמורים לסייע במקרה של תדפיסים דהויים או עם פסים, הדפסה ללא צבע שחור או צבעים אחרים, מסמכים עם טקסט מטושטש או לא ברור, כתמים או מריחות של דיו ובעיות אחרות של איכות הדפסה.
כדי לפתור את רוב הבעיות באיכות ההדפסה, השתמש במחסניות מקוריות של HP, ובמקרים מסוימים, ייתכן שיהיה עליך לאפשר למדפסת להשלים את שגרת התיקון האוטומטית. בדוק את הגדרות הנייר וההדפסה כדי לוודא שהן מתאימות לעבודת ההדפסה, ונקה את המחסניות ואת ראש ההדפסה. ייתכן שיהיה עליך להחליף מחסניות ריקות או פגומות.
‏HP ממליצה להשתמש בחומרי דיו או טונר מקוריים של HP. ‏HP אינה יכולה לערוב לאיכות או לאמינות של מחסניות שאינן מתוצרת HP‏ או מחסניות שמולאו מחדש. אם אינך משתמש במחסניות דיו מקוריות של HP‏, ייתכן שהשלבים במסמך זה לא יפתרו את הבעיה. גש אל hp.com/go/anticounterfeit על מנת לבדוק את מקוריות המחסניות שלך.
מרבית בעיות איכות ההדפסה הנוגעות לדיו שחור, כגון טקסט שחור לא ברור או בעיות עם מחסנית דיו שחור חדשה שהותקנה, מסתדרות באמצעות תהליך השירות האוטומטי של המדפסת. אינך נדרש לעשות דבר. איכות ההדפסה אמורה להתחיל להשתפר בתוך מספר שעות.
אם אינך יכול להמתין, המשך בביצוע שלבי פתרון בעיות אלה.
פתרון שלישי: בדיקת הנייר
פעל על פי ההנחיות הבאות כדי לוודא שהנייר שבו אתה משתמש מתאים לעבודת ההדפסה. אם הוא אינו מתאים, טען מחדש במדפסת נייר מסוג מתאים.
  הערה:
לרכישת מוצר זה או מוצר דומה, עבור אל מוצרים של HP לבית ולמשרד הביתי.
 • טען את הנייר במגש ההזנה כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה. לסוגי נייר רבים יש צד המיועד להדפסה וצד שאינו מיועד להדפסה, כמו למשל נייר צילום וסוגי מדיה מיוחדים אחרים. בדרך כלל, הצד החלק יותר הוא 'צד ההדפסה', ולעתים על הצד שאינו מיועד להדפסה יש לוגו של יצרן הנייר.
 • אל תשתמש בנייר מקומט או מגולגל. טען במוצר רק נייר נקי ולא מקומט.
  איור : אל תשתמש בנייר מקומט
  תמונה: אל תשתמש בנייר מקומט
 • השתמש בסוג הנייר שמתאים לפרויקט שלך.
  • להדפסה יומיומית של מסמכי טקסט, נייר רגיל בטכנולוגיית ColorLok מתאים בהחלט. נייר בטכנולוגיית ColorLok הוא נייר תקני המתאים היטב לדיו של HP.
   איור : נייר רגיל בטכנולוגיית ColorLok הוא הנייר המומלץ להדפסת טקסט
  • למסמכים שנדרשת עבורם הדפסה צפופה, כגון תצלומים או גרפיקה בניגודיות גבוהה, השתמש בנייר צילום מתקדם של HP כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר.
  • חומרי הדפסה מסוימים לא סופגים דיו היטב כמו סוגים אחרים. אם התדפיסים שלך נמרחים בקלות, הקפד להשתמש בנייר מומלץ.
 • אחסן את נייר הצילום באריזה המקורית שלו, בתוך שקית פלסטיק הניתנת לאטימה חוזרת. אחסן את הנייר על משטח ישר, במקום קריר ויבש. טען 10–20 גיליונות נייר צילום רק כאשר אתה מוכן להדפיס, והחזר לאריזה את הנייר שבו לא השתמשת.
 • נסה להשתמש בנייר שונה. כך תקבע אם הבעיה קשורה לנייר.
  הערה:
נייר מסוג לא מתאים, נייר פגום או נייר שאינו נתמך עלול לגרום פסים אנכיים בתדפיסים.
דוגמאות של קווים אנכיים וקווים אופקיים בתדפיס
איור : קווים אופקיים בתדפיס
תמונה: קווים אופקיים בתדפיס.
אם בתדפיס שלך מופיעים קווים אופקיים או בעיות אחרות באיכות ההדפסה פרט לקווים אנכיים, המשך לשלב הבא.
איור : קווים אנכיים בתדפיס
תמונה: קווים אנכיים בתדפיס.
אין להחליף מחסניות אם בתדפיס מופיעים קווים אנכיים. במקום זאת, בדוק את הנייר כמתואר לעיל במסמך זה, או חפש מסמך העוסק בבעיה זו. קווים אנכיים בעותקם ניתנים לעתים קרובות לתיקון על-ידי ניקוי משטח הזכוכית של הסורק.
לאחר שביצעת את ההנחיות הקודמות כדי לוודא שהנייר שבו אתה משתמש מתאים לעבודת ההדפסה, נסה להדפיס שוב.
פתרון רביעי: בדיקת הגדרות ההדפסה
בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את הגדרות ההדפסה ולוודא שהן מתאימות לעבודת ההדפסה שלך.
 1. בתוכנית ממנה אתה מנסה להדפיס, לחץ על קובץ, ולאחר מכן על הדפסה. החלון הדפסה ייפתח.
 2. בחר את המדפסת שברשותך מתוך הרשימה הנפתחת שם: ולאחר מכן לחץ על ‏מאפיינים. כעת ייפתח החלון מאפיינים‏.
 3. לחץ על הכרטיסייה קיצורי דרך להדפסה‏‏.
 4. תחת החלק קיצורי דרך להדפסה, לחץ על סוג העבודה שאתה מנסה להדפיס.
  איור : החלון 'מאפייני מדפסת' עם 'קיצורי דרך להדפסה' מסומן
  איור: החלון 'מאפייני מדפסת' עם 'קיצורי דרך להדפסה' מסומן
 5. עיין באפשרויות הבאות בחלקו השמאלי של החלון מאפיינים של המדפסת, ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים.
  • גדלי נייר: ודא שהאפשרות שנבחרה תואמת את גודל הנייר שלך.
  • סוג הנייר: אם אחת מהאפשרויות תואמת במדויק את סוג הנייר שלך, בחר בה.
  • איכות הדפסה: אם אינך מרוצה מאיכות התדפיסים שלך, הגבר את איכות ההדפסה.
 6. הקלק על הכרטיסייה מאפיינים.
 7. תחת החלק אפשרויות צבע, ודא שהאפשרות הדפסה בגווני אפור היא לא זו שנבחרה.
 8. לחץ על אישור, ולאחר מכן לחץ שוב על אישור כדי להפעיל את עבודת ההדפסה.
פתרון חמישי: בדוק את מפלסי הדיו והחלף מחסניות ריקות או מחסניות שעומדות להיגמר
בצע את השלבים הבאים כדי לבדוק את מפלסי הדיו במדפסת באמצעות HP Solution Center, ובהתאם לתוצאות החלף מחסניות ריקות או כמעט ריקות.
  הערה:
התראות ומחוונים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כשהמחוון מצביע על מפלסי דיו נמוכים, שקול להחזיק מחסנית דיו חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אינך צריך להחליף מחסניות דיו עד שאיכות ההדפסה הופכת בלתי סבירה.
בקר באתר HP SureSupply כדי לבדוק תאימות של מחסניות דיו או טונר או כדי לרכוש מחסניות חלופיות וחומרים מתכלים אחרים.
 1. עבור אל HP SureSupply.
 2. במידת הצורך, בחר את המדינה/האזור שלך.
  איור : בורר מדינה/אזור
  בחירת המדינה/האזור שלך
 3. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להזמין חומרים מתכלים חדשים, או לבדוק את תאימותה של מחסנית למדפסת שלך.
תוכל גם לרכוש מחסניות וחומרים מתכלים מקוריים של HP גם ממפיצים אחרים.
 1. פתח את מרכז הפתרונות של HP:
  • ‏‎Windows XP: לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על HP ולאחר מכן על HP Solution Center.
  • ‏‎Windows Vista או Windows 7: לחץ על סמל ‎Windows‏ (), לחץ על כל התוכניות, לחץ על HP ולאחר מכן על HP Solution Center.
  ‏‎HP Solution Center נפתח בחלון חדש.
 2. לחץ על הגדרות ().
 3. באזור הגדרות הדפסה, לחץ על ארגז הכלים של המדפסת. ארגז הכלים של המדפסת נפתח.
 4. לחץ על הכרטיסייה מפלסי דיו משוערים. המחשב יציג איור של מפלסי הדיו המשוערים.
  איור : איור של מפלסי הדיו המשוערים בארגז הכלים
  איור: איור של מפלסי הדיו המשוערים בארגז הכלים
פתרון שישי: הדפסת דוח אבחון איכות הדפסה והערכתו
בצע את השלבים הבאים כדי להדפיס ולאחר מכן להעריך את דוח האבחון של איכות ההדפסה.
 1. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל ההגדרה () ולאחר מכן גע באפשרות כלים.
 3. גע ב-דוח איכות הדפסה. דוח אבחון איכות הדפסה יודפס.
  איור : דוגמה לדוח אבחון איכות הדפסה
  איור: דוח אבחון איכות הדפסה
שלב שני: חפש פגמים בדוח אבחון איכות ההדפסה
ככלל, אם המדפסת והמחסניות שלה פועלות בצורה תקינה, כל פסי הצבע מופיעים, ללא קווים ובצבע אחיד לכל רוחב הדף. הטקסט השחור המודפס על הדף אמור להיות נקי מקווי דיו.
הטבלה הבאה כוללת דוגמאות לפגמים שיכולים להופיע בדוח אבחון איכות ההדפסה. הדוגמאות להלן אינן כוללות את כל המקרים האפשריים, אך הן נוטות לייצג את הבעיות השכיחות ביותר.
דוגמאות לפגמים בדוח אבחון איכות ההדפסה
הפגם
דוגמה
טקסט בגופן גדול שאינו אחיד בצד אחד
איור של טקסט גדול לא אחיד
פסי צבע מקווקווים בצורה אקראית או דהויים
איור של פסי צבע מקווקווים או דהויים
פסי צבע לא אחידים
איור של פסי צבע לא אחידים
פסי הצבע כוללים קווים בצבע אחר
איור של פסי צבע מקווקווים
קטעי הצבע כוללים קווים לבנים עקביים
איור של קווים לבנים בפסי הצבע
דפוסי יישור משוננים
איור של דפוסי יישור משוננים
 • אם אין פגמים בדוח אבחון איכות ההדפסה, מנגנון ההדפסה ומוצרי הדיו המתכלים פועלים כהלכה. אם התדפיסים עדיין לא לשביעות רצונך, נסה את הקווים המנחים הכלליים הבאים לאיכות הדפסה, ובמקרה זה אל תמשיך בשלבי פתרון הבעיות המופיעים בחלק הנותר של מסמך זה:
  • הקפד להדפיס את התמונה שלך ברזולוציה מספקת. תמונות שהוגדלו יתר על המידה עלולות להיות מטושטשות או לא ברורות.
  • אם הבעיה מוגבלת לפס סמוך לקצה התדפיס, סובב את התמונה ב-‏180 מעלות באמצעות התוכנה שהתקנת עם המדפסת, או באמצעות תוכנה אחרת. ייתכן שהבעיה לא תופיע בקצה השני של התדפיס.
 • אם אתה רואה פגם אחד או יותר מבין הפגמים הבאים בדוח אבחון איכות ההדפסה, המשך לשלבים הבאים.
שלב שלישי: ודא שמחסניות הדיו מאווררות כראוי ושהן הוכנסו כהלכה
אם פתח האוורור בחלק העליון של המחסנית סתום או חסום, ייתכן שהמחסנית לא תפעל כראוי. בצע את השלבים הבאים כדי לוודא שהמחסניות מאווררות כראוי ושהן מיוצבות במקומן כראוי.
 1. לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת, אם טרם הפעלת אותה. לפני שתמשיך, המתן עד שהמדפסת תהיה דוממת ושקטה.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות. המחסנית זזה למרכז המדפסת.
  איור : פתח את דלת הגישה למחסניות
  איור: פתח את דלת הגישה למחסניות
 3. לחץ על הלשונית שבחזית המחסנית כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך אותה כלפי מעלה והחוצה כדי להוציא אותה מתוך התושבת.
  איור : הוצא את המחסנית מהתושבת
  איור: הוצא את המחסנית מהתושבת
 4. בדוק את אזור האוורור בכל אחת מהמחסניות, בראש המחסנית מעל הלוגו של HP.
  איור : אזור האוורור בראש המחסנית
  תמונה: אזור האוורור בראש המחסנית
 5. אם למחסנית מוצמדת עדיין לשונית המשיכה הכתומה, משוך כדי להסיר אותה.
  איור : לשונית משיכה כתומה
  תמונה: לשונית משיכה כתומה.
 6. אם פתח האוורור סתום, השתמש בסיכה ישרה כדי להסיר בעדינות עודפי דבק מפתח האוורור.
   איור : נקה את פתח האוורור הסתום בעזרת סיכה
   תמונה: נקה את פתח האוורור הסתום בעזרת סיכה.
  1. פתח אוורור סתום
  2. בעזרת סיכה ישרה, הסר בעדינות עודפי דבק מפתח האוורור
  3. פתח אוורור לא סתום
 7. כשהחריר והמגעים פונים כלפי מטה, החלק את המחסנית לתוך התושבת שלה. לחץ על המחסנית כלפי מטה עד שתינעל במקומה בנקישה.
    הערה:
  ודא שכל מחסנית מותקנת בתושבת הנכונה. התאם את צורת הסמל ואת הצבע של המחסנית לתושבת שעליה אותו סמל וצבע.
 8. חזור על שלבים אלה כדי לבדוק את פתחי האוורור בכל אחת מהמחסניות.
 9. ודא שכל מחסנית ממוקמת היטב בתושבת שלה. העבר את האצבע לאורך חלקן העליון של המחסניות, כדי לחוש אם אחת מהן בולטת; אם כן, ואם יש מחסניות בולטות, לחץ בחוזקה עד שהמחסנית תינעל למקומה בנקישה.
 10. סגור את דלת הגישה למחסניות. גררת ההדפסה תחזור לצד הימני של המדפסת.
  איור : סגור את דלת הגישה למחסניות
  תמונה: סגור את דלת הגישה למחסניות
 11. נסה להדפיס שוב.
שלב רביעי: התקן עדכון קושחה
בדוק אם קיים שדרוג קושחה שעשוי לפתור את הבעיה:
 1. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל Setup (הגדרות) ().
 2. גע באינטרנט.
 3. גע באפשרות printer Updates (עדכוני מדפסת).
 4. גע באפשרות חפש עדכוני מדפסת.
 5. גע באפשרות כן לביצוע העדכון. העדכון עשוי להימשך 10 עד 20 דקות. אל תכבה את המדפסת עד להשלמת העדכון. המדפסת תיכבה ותופעל מחדש באופן אוטומטי.
שלב חמישי: ניקוי ראש ההדפסה
בצע את השלבים הבאים כדי להפעיל את תוכנית השירות לניקוי ראש ההדפסה.
 1. טען נייר לבן רגיל במגש ההזנה.
 2. בלוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל ההגדרה ולאחר מכן גע באפשרות כלים.
 3. לחץ על נקה מחסניות.
    הערה:
  רעשים מכניים במהלך הניקוי הנם תופעה תקינה. בסיום תהליך הניקוי, מודפס דף ניסיון.
  שים לב:
לעולם אל תכבה את המדפסת כשחסרות בה מחסניות דיו. הקפד להחליף מחסניות דיו חסרות בהקדם האפשרי כדי למנוע בעיות באיכות ההדפסה ושימוש חורג אפשרי בדיו או נזק למערכת הדיו. כדי להימנע מבעיות המחייבות ניקוי של ראש ההדפסה, כבה תמיד את המדפסת באמצעות לחצן ההפעלה שבמדפסת עצמה.
שלב שישי: ישר את המדפסת
אם מצאת פגמים בדוח אבחון איכות ההדפסה, בצע את הפעולות שלהלן כדי לבצע יישור של המדפסת.
 1. פתח את HP Solution Center:
  • ‏‎Windows XP: לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על HP ולאחר מכן על HP Solution Center.
  • ‏‎Windows Vista או Windows 7: לחץ על סמל ‎Windows‏ (), לחץ על כל התוכניות, לחץ על HP ולאחר מכן על HP Solution Center.
  ‏‎HP Solution Center נפתח בחלון חדש.
 2. במרכז הפתרונות של HP, לחץ על הגדרות ().
 3. באזור הגדרות הדפסה, לחץ על ארגז הכלים של המדפסת. ארגז הכלים של המדפסת יפתח בחלון חדש.
 4. לחץ על יישר את מחסניות ההדפסה ().
 5. לחץ על הדפסת עמוד‏. המדפסת מדפיסה דף יישור.
פתרון שביעי: החלפת המחסנית הבעייתית
אם אף אחד מהשלבים לעיל לא פתר את הבעיה, החלף את המחסנית המתאימה לפגם בדוח אבחון איכות ההדפסה. לדוגמה, אם אחד מפסי המגנטה פגום, החלף את מחסנית המגנטה. בצע את השלבים הבאים כדי להחליף את המחסנית הבעייתית.
 1. הדלק את המדפסת, אם היא אינה דלוקה עדיין.
 2. פתח את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  המחסנית זזה למרכז המדפסת.
  איור : פתיחת דלת הגישה למחסנית הדיו
  איור: פתח את דלת הגישה למחסניות
 3. המתן עד שהגררה תהיה דוממת ושקטה לפני שתמשיך.
 4. לחץ על הלשונית שבחזית מחסנית הדיו, ולאחר מכן משוך אותה כלפי מעלה והחוצה כדי להוציא אותה מתוך החריץ.
  איור : הסרת מחסנית הדיו מהחריץ
  תמונה: הסר את מחסנית הדיו מהחריץ.
    שים לב:
  אל תרים את התפס שלצד הגררה כדי להתקין את מחסניות הדיו. פעולה זו עלולה לגרום למיקום לא נכון של מחסניות הדיו ולבעיות בהדפסה. כדי להתקין את המחסניות כראוי, על התפס להישאר למטה.
    הערה:
  לעולם אל תכבה את המדפסת כשחסרות בה מחסניות דיו. הקפד להחליף מחסניות דיו חסרות בהקדם האפשרי כדי למנוע בעיות באיכות ההדפסה ושימוש חורג אפשרי בדיו או נזק למערכת הדיו.
 5. הוצא מחסנית דיו מאריזתה, ואז משוך את הלשונית הכתומה ישירות לאחור.
    שים לב:
  הקפד להסיר את לשונית המשיכה הכתומה ואת עטיפת הפלסטיק באופן מלא, לפני שתסיר לגמרי את המכסה הכתום בשלב הבא. אחרת הדיו עלול לדלוף מתוך מחסנית הדיו. כאשר תסיר את עטיפת הפלסטיק, תווית הנייר בראש מחסנית הדיו נקרעת מעט. קרע זה דרוש לאוורור נאות של מחסנית הדיו.
  איור : הוצאת מחסנית הדיו החדשה מעטיפת הפלסטיק
  תמונה: הוצא את מחסנית הדיו החדשה מעטיפת הפלסטיק.
 6. סובב את המכסה הכתום נגד כיוון השעון כדי להוריד אותו.
  איור : הסרת המכסה הכתום
  איור: סובב את המכסה הכתום כדי להוריד אותו
 7. כשמגעי החרירים והמגעים פונים כלפי מטה, החלק את מחסנית הדיו לתוך התושבת הריקה, ולאחר מכן לחץ עליה כלפי מטה עד שתינעל היטב במקומה בנקישה.
  ודא שהסמל הצבעוני שעל מחסנית הדיו מתאים לסמל הצבעוני שעל התושבת.
    שים לב:
  אל תרים את ידית התפס שבגררה כדי להתקין את מחסניות הדיו. פעולה זו עלולה לגרום למיקום לא נכון של מחסניות הדיו ולבעיות בהדפסה. כדי להתקין את המחסניות כראוי, על התפס להישאר למטה.
  איור : הכנסת מחסנית דיו
  תמונה: הכנס את מחסנית הדיו.
 8. אם מחסנית הדיו לא ננעלת במקומה, הוצא אותה מתוך גררת ההדפסה. כופף בעדינות את הלשונית בכיוון ההפוך למחסנית ואז הכנס את מחסנית הדיו מחדש לתוך הגררה.
    שים לב:
  היזהר שלא לכופף את הלשונית כלפי חוץ יותר מ-‏1.27 ס"מ. כיפוף הלשונית רחוק מדי יגרום נזק למחסנית הדיו או יגרום ללשונית להישבר.
   איור : כיפוף הלשונית של מחסנית הדיו החוצה
   תמונה: התאם את הלשונית במחסנית הדיו
  1. כופף את הלשונית בכיוון ההפוך למחסנית
  2. אל תכופף את הלשונית יותר מ-‏1.27 ס"מ
 9. חזור על שלבים אלה עבור כל מחסנית דיו שיש להחליף.
 10. סגור את דלת הגישה למחסניות הדיו.
  כאשר תכניס מחסנית דיו חדשה, המדפסת תציג באופן אוטומטי הנחיה ליישר את המחסניות.
  איור : סגירת דלת הגישה למחסניות הדיו
  איור: סגור את דלת הגישה למחסניות
 1. הרם את מגש הפלט והחזק אותו במצב הפתוח.
 2. הסט את מכוון רוחב הנייר למיקומו הקיצוני ביותר.
  איור : החלק את מכוון הנייר כלפי חוץ
  איור: הזז את מכוון רוחב הנייר כלפי חוץ
 3. הכנס את ערימת הנייר למגש ההזנה כשהקצה הקצר פונה קדימה והצד המיועד להדפסה פונה כלפי מטה.
  איור : טען נייר רגיל
  איור: טען נייר רגיל
 4. כוונן את מכוון רוחב הנייר עד שייעצר כנגד ערימת הנייר.
  איור : כוונן את מכוון רוחב הנייר בהתאם לערימת הנייר.
  איור: כוונן את מכוון רוחב הנייר בהתאם לערימת הנייר
 5. הנמך את מגש הפלט, ומשוך את מאריך המגש כלפיך, עד כמה שניתן. פתח כלפי מעלה את תפס הנייר בסוף מאריך מגש הפלט.
  איור : הנמך את מגש הפלט
  איור: הנמך את מגש הפלט
שלב שלישי: יישור המדפסת
לאחר טעינת נייר לבן רגיל, גע ב-אישור בלוח הבקרה של המדפסת. המדפסת תדפיס באופן אוטומטי דף יישור ליישור המחסניות.
איור : דוגמה לדף יישור
איור: דוגמה לדף יישור
אם המדפסת אינה מיישרת את ההדפסה באופן אוטומטי, בצע את השלבים הבאים לביצוע יישור במדפסת דרך HP Solution Center.
 1. פתח את HP Solution Center:
  • ‏‎Windows XP: לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ על HP ולאחר מכן על HP Solution Center.
  • ‏‎Windows Vista או Windows 7: לחץ על סמל ‎Windows‏ (), לחץ על כל התוכניות, לחץ על HP ולאחר מכן על HP Solution Center.
  ‏‎HP Solution Center נפתח בחלון חדש.
 2. במרכז הפתרונות של HP, לחץ על הגדרות ().
 3. באזור הגדרות הדפסה, לחץ על ארגז הכלים של המדפסת. ארגז הכלים של המדפסת יפתח בחלון חדש.
 4. לחץ על יישר את מחסניות ההדפסה ().
 5. לחץ על הדפסת עמוד‏. המדפסת מדפיסה דף יישור.
פתרון שמיני: החלפת ראש ההדפסה
אם השלמת את כל שלבי פתרון הבעיה ועדיין קיימת בעיה, החלף את ראש ההדפסה.
  שים לב:
המתן עד שיהיה ברשותך מכלול ראש הדפסה חדש לפני שתסיר את המחסניות. ‏HP לא ממליצה לך להשאיר מחסניות מחוץ למדפסת למשך יותר מ-‏30 דקות. דבר זה עלול לגרום נזק למדפסת ולמחסניות.
השלבים הבאים חלים על כל המדינות והאזורים למעט ארצות הברית.
אם HP מחליפה את מכלול ראש ההדפסה במסגרת האחריות, תקבל מכלול ראש הדפסה חדש, חומרי ניקוי, וערכה שלמה של מחסניות דיו חדשות עם ראש ההדפסה החלופי.
אם מכלול ראש ההדפסה שלך אינו מכוסה עוד במסגרת האחריות, תוכל לרכוש חדש באופן מקוון.
 1. עבור אל אתר האינטרנט כיצד לרכוש של HP, ולאחר מכן לחץ על השפה הרלוונטית לארץ שלך.
 2. כעת יוצג הדף רכוש מוצרי HP. חפש את 'חנות החלקים של HP' בדף זה. מיקום הקישור לחנות החלקים של HP משתנה בהתאם לאזור. לחץ על חנות החלקים של HP.
 3. תחת מצא את החלקים, הקלד CN642A בתיבת החיפוש חפש לפי מספק חלק. פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך להזמנת מכלול ראש ההדפסה.
לאחר שתקבל את ראש ההדפסה החלופי, המשך אל החלפת ראש ההדפסה של המדפסת שלך.
תקן או החלף את מוצר HP שברשותך, אם השלמת את כל השלבים הקודמים.
כדי לבדוק אם עדיין יש אחריות על המוצר שלך, עבור לאתר האינטרנט המשמש לבדיקת אחריות http://www.support.hp.com/checkwarranty. צור קשר עם התמיכה של HP כדי לקבוע מועד לתיקון או החלפה. אם אתה באזור אסיה והאוקיינוס השקט, צור קשר עם התמיכה של HP כדי למצוא מרכז שירות מקומי באזור שלך.
ייתכן שתחויב בעלויות תיקון עבור מוצרים שאינם במסגרת האחריות.
  הערה:
שמור דוגמת הדפסה שמראה את הבעיה. אם מחסניות הדיו, ראש ההדפסה או המדפסת יוחלפו במסגרת האחריות, נציג התמיכה יבקש את דוגמת ההדפסה. אם המדפסת תוחזר ל-HP, יש להחזיר ביחד אתה את דוגמת ההדפסה. הנח את הדוגמה במגש היציאה כשתארוז את המדפסת שלך למשלוח.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏