תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Enterprise and HP Officejet Enterprise - בחירת סוג הנייר (Windows)

בחירת סוג הנייר (Windows)

 1. בתוכנה בחר באפשרות הדפסה.
 2. בחר את המוצר מתוך רשימת המדפסות ולאחר מכן לחץ או הקש על הלחצן מאפיינים או העדפות כדי לפתוח את מנהל ההדפסה.
  הערה:
  שם הלחצן משתנה עבור תוכניות שונות.
 3. לחץ או הקש על הכרטיסייה נייר/איכות.
 4. מהרשימה הנפתחת סוג הנייר, לחץ על האפשרות עוד....
 5. הרחב את הרשימה סוג הנייר: אחר.
 6. הרחב את הקטגוריה של סוגי נייר המתארת באופן המדויק ביותר את הנייר שלך.
 7. בחר באפשרות המתאימה לסוג הנייר שאתה משתמש בו ולאחר מכן לחץ על הלחצן אישור.
 8. לחץ על הלחצן אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח מאפייני מסמך. בתיבת הדו-שיח הדפסה לחץ על הלחצן אישור כדי להדפיס את העבודה.
  אם יש צורך להגדיר את תצורת המגש, תופיע בלוח הבקרה של המוצר הודעה בנוגע להגדרת המגש.
 9. טען במגש נייר מהסוג והגודל שצוינו וסגור את המגש.
 10. גע בלחצן OK (אישור) כדי לאשר את הסוג והגודל שזוהו, או גע בלחצן Modify (שנה) כדי לבחור גודל נייר או סוג נייר שונים.
 11. בחר את הסוג והגודל המתאימים וגע בלחצן OK (אישור).


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏