תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro MFP M435nw - החלפת מחסנית הטונר

החלפת מחסנית הטונר

כאשר מחסנית טונר עומדת להתרוקן, מופיעה הודעה ובה המלצה להזמין מחסנית חלופית. באפשרותך להמשיך להדפיס עד שפיזור מחדש של הטונר לא יניב עוד איכות הדפסה משביעת רצון.
המשך להדפיס עם המחסנית הנוכחית עד שפיזור הטונר יפסיק להפיק איכות הדפסה משביעת רצון. כדי לפזר מחדש את הטונר, הוצא את מחסנית הטונר מהמדפסת ונער את המחסנית בעדינות שוב ושוב לאורך הציר האופקי שלה. לקבלת ייצוג גרפי נאות, עיין בהוראות ההחלפה של מחסנית. החזר את מחסנית הטונר למדפסת וסגור את הכיסוי הקדמי.
האיור הבא מציג את רכיבי המחסנית-טונר.
  איור : רכיבי מחסנית טונר
 1. תוף הדמיה (היזהר לא לגעת בתוף ההדמיה).
 2. שבב זיכרון
 3. סרט דביק אוטם
 1. פתח את הדלת הקדמית.
  איור : פתח את הדלת הקדמית
 2. הסר את מחסנית הטונר המשומשת
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
 3. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה. הכנס את מחסנית הטונר המשומשת לאריזה, לצורך מיחזור.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר החדשה מהאריזה
 4. אחוז במחסנית הטונר בשני צדיה ונענע אותה קדימה ואחורה בעדינות כדי לפזר את הטונר.
    שים לב:
  אל תיגע בתוף ההדמיה.
  איור : טלטל בעדינות את מחסנית הטונר
 5. הסר את סרט האיטום. כופף את הלשונית בצד שמאל של המחסנית עד לשחרור הלשונית. משוך את הלשונית עד להסרת כל הסרט מהמחסנית. הכנס את הלשונית והסרט לאריזת מחסנית-הטונר לצורך מיחזור.
  איור : הסר את סרט האיטום
 6. ישר את מחסנית הטונר עם המסלולים בתוך המוצר, והכנס את מחסנית הטונר עד שתיכנס למקומה כראוי.
  איור : הכנס את מחסנית הטונר
 7. סגור את הדלת הקדמית.
  איור : סגור את הדלת הקדמית


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏