תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro MFP M435nw - טעינת מגש 2

מגש 2 מכיל עד 250 גיליונות של נייר 75 גר'/מ'2. שימוש בנייר כבד יותר מפחית את קיבולת המגש בהתאם. אין למלא את המגש יתר על המידה. הוא תומך בגיליונות נייר חתוך במשקל 60–120 גר'/מ'2.
למידע על כיוון הנייר הנכון ועל טעינת נייר במגש זה, ראה כיוון הנייר במגש 2.
  שים לב:
אין להדפיס על מעטפות, מדבקות או על נייר בגדלים שאינם נתמכים ממגש 2. הדפס על סוגי נייר אלה אך ורק מתוך מגש 1.
 1. שלוף את המגש במשיכה והרם אותו קלות, כדי להוציאו מהמוצר.
  הערה:
  אין לפתוח את המגש תוך כדי שימוש.
  איור : פתח את המגש
 2. לחץ על ידית השחרור שעל-גבי מכוון הנייר השמאלי והזז את מכווני הנייר הצדיים לגודל הנייר המתאים.
  איור : כוונן את מכוון הנייר
 3. אם אתה טוען נייר בגודל B4, ‏A3, ‏‎11 x 17, ‏Legal או Oficio 8.5 x 13, בטל את נעילת מכוון הנייר האחורי במגש בעזרת מנעול ההחלקה בחלק האחורי של המגש.
  איור : בטל את נעילת המכוון האחורי
 4. כוון את אורך המגש לגודל הנייר הנכון.
  איור : כוונן את מכוון הנייר
 5. טען נייר במגש. בדוק את הנייר כדי לוודא שהמכוונים נוגעים קלות בערימת הנייר, אך אינם מכופפים אותה.
  כיוון הנחת הנייר במגש משתנה בהתאם לגודל הנייר. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף כיוון הנייר במגש 2.
  הערה:
  כדי למנוע חסימות, אין לטעון את מגש ההזנה יתר על המידה. ודא שראש הערימה נמצא מתחת למחוון המגש המלא.
  איור : טען נייר במגש
  הערה:
  כוונון לקוי של המגש עשוי לגרום להופעת הודעת שגיאה במהלך ההדפסה או לחסימת נייר.
 6. החלק את המגש חזרה לתוך המוצר, עד הסוף.
  איור : סגור את המגש
 7. בלוח הבקרה של המוצר, קבע את תצורת הגודל וסוג הנייר כך שיתאימו לנייר שנטען במגש.
  1. מהמסך הראשי בלוח הבקרה של המוצר, גע בלחצן Setup (הגדרה) .
  2. פתח את התפריטים הבאים:
   System Setup (הגדרת מערכת)
   Paper Setup (הגדרת נייר)
   מגש 2
  3. גע באפשרות Paper Size (גודל נייר) ובחר את הגודל הנכון.
  4. גע באפשרות Paper Type (סוג נייר) ובחר את הסוג הנכון.

כיוון הנייר במגש 2

סוג נייר
Paper size (גודל הנייר)
כיצד לטעון נייר
גיליונות נייר חתוך
Letter,‏ A4,‏ A5,‏ B5,‏ Executive,‏ 16K וגדלים מותאמים אישית
הקצה הארוך בקדמת המגש
A3, ‏B4, ‏‎11 x 17, ‏Legal, ‏Oficio 8.5 x 13 וגדלים מותאמים אישית
הקצה הארוך בצד המגש
נייר מודפס מראש, מנוקב מראש או נייר מכתבים
Letter,‏ A4,‏ A5,‏ B5,‏ Executive,‏ 16K וגדלים מותאמים אישית
צד מודפס כלפי מטה
הקצה העליון בחלק הימני של המגש
A3, ‏B4, ‏‎11 x 17, ‏Legal, ‏Oficio 8.5 x 13 וגדלים מותאמים אישית
צד מודפס כלפי מטה
הקצה העליון בקדמת המגש


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏