תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro MFP M435nw - טעינת מגש 1 (מגש רב-תכליתי)

הערה:
מגש 1 מכיל עד 100 גיליונות נייר, עד 75 שקפים, עד 50 גיליונות של מדבקות או עד 10 מעטפות. הוא תומך בגיליונות נייר חתוך במשקל 60–199 גר'/מ2; מדבקות ושקפים בעובי של 0.10 עד 0.14 מ"מ; משקל מעטפות 60 עד 90 גר'/מ'2; ומשקל גלויות 135 עד 176 גר'/מ'2.
למידע על כיוון הנייר הנכון ועל טעינת נייר במגש זה, ראה כיוון הנייר במגש 1.
 1. פתח את מגש ‏1 על-ידי אחיזה בידיות בכל צד של המגש ומשיכתו כלפי מטה.
  איור : פתח את המגש
 2. משוך את מאריך המגש כלפי חוץ.
  איור : החלק החוצה את מאריך המגש
 3. עבור נייר ארוך, פתח את הקיפול של מאריך המגש כדי לתמוך בנייר.
  איור : פתח את קיפול המאריך
 4. פתח את מכווני הנייר.
  איור : פתח את מכווני הנייר
 5. טען את הנייר במגש. ודא שהנייר מונח מתחת ללשוניות ומתחת לסימני הגובה המרבי.
  כיוון הנחת הנייר במגש משתנה בהתאם לגודל הנייר. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף כיוון הנייר במגש 1.
  איור : טען נייר במגש
 6. כוונן את מכווני הנייר כך שייגעו קלות בערימת הנייר, אך לא יכופפו את הנייר.
  איור : התאם את המכוונים
הערה:
כדי למנוע חסימות, אין להוסיף נייר למגש 1 בזמן שהמוצר מדפיס. אל תסגור את מגש 1 בזמן שהמוצר מדפיס.

כיוון הנייר במגש 1

סוג נייר
Paper size (גודל הנייר)
כיצד לטעון נייר
גיליונות נייר חתוך
Letter,‏ A4,‏ A5,‏ B5,‏ Executive,‏ 16K וגדלים מותאמים אישית
הקצה הארוך נכנס למוצר ראשון
A3, ‏B4, ‏‎11 x 17, ‏Legal, ‏Oficio 8.5 x 13 וגדלים מותאמים אישית
הקצה הקצר נכנס למוצר ראשון
נייר מודפס מראש, מנוקב מראש או נייר מכתבים
Letter,‏ A4,‏ A5,‏ B5,‏ Executive,‏ 16K וגדלים מותאמים אישית
צד מודפס כלפי מעלה
הקצה הארוך מוביל לתוך המוצר כשראש הדף לכיוון הצד הימני של המגש
A3, ‏B4, ‏‎11 x 17, ‏Legal, ‏Oficio 8.5 x 13 וגדלים מותאמים אישית
צד מודפס כלפי מעלה
הקצה העליון נכנס למוצר ראשון
מדבקות
כל גודל מדבקה תואם
כלפי מעלה
מעטפות
כל גודל מעטפה תואם
צד מודפס כלפי מעלה
הקצה העליון לכיוון הצד הימני של המגש, קצה הביול נכנס למוצר אחרון


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏