ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro MFP - יצירת עותק

יצירת עותק
 1. טען את המסמך על-גבי משטח הזכוכית של הסורק לפי המחוונים במדפסת.
 2. במסך הבית של לוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל Copy (העתקה).
 3. כדי למטב את איכות ההעתקה עבור סוגי מסמכים שונים, גע בלחצן Settings (הגדרות) ולאחר מכן גלול אל הלחצן Optimize (מיטוב) וגע בו. החלק במהירות את מסך לוח הבקרה כדי לגלול בין האפשרויות ולאחר מכן גע באפשרות כדי לבחור בה. לרשותך הגדרות איכות ההעתקה הבאות:
  • Auto Select (בחירה אוטומטית): השתמש בהגדרה זו כאשר אינך מייחס חשיבות לאיכות ההעתקה. זוהי הגדרת ברירת המחדל.
  • Mixed (מעורב): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים המכילים שילוב של טקסט וגרפיקה.
  • Text (טקסט): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר טקסט.
  • Picture (תמונה): השתמש בהגדרה זו עבור מסמכים שמכילים בעיקר גרפיקה.
 4. גע באפשרות Number of Copies (מספר העותקים), ולאחר מכן השתמש בלוח המקשים של מסך המגע כדי להתאים את מספר העותקים.
 5. גע בלחצן Start Copy (התחל להעתיק) כדי להתחיל להעתיק.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏