תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro MFP M176, M177 - החלפת מחסנית הטונר

החלפת מחסנית הטונר

כאשר מחסנית טונר עומדת להתרוקן, מופיעה הודעה ובה המלצה להזמין מחסנית חלופית. באפשרותך להמשיך להדפיס עד שפיזור מחדש של הטונר לא יניב עוד איכות הדפסה משביעת רצון.
 1. סובב את המחסניות כדי לגשת למחסנית שיש להחליף.
  • לוח הבקרה עם LCD: לחץ על לחצן סיבוב המחסניות כדי לגשת למחסנית שיש להחליף. בלוח הבקרה תצוין המחסנית הנגישה בסיבוב.
  • לוח בקרה עם מסך מגע: גע בסמל Supply (חומר מתכלה) עבור המחסנית שיש להחליף. המחסניות יסתובבו אל המחסנית שבחרת.
  איור : סובב את המחסניות
 2. הרם את מכלול הסורק.
  איור : הרם את מכלול הסורק
 3. פתח את המכסה העליון.
  איור : פתח את הכיסוי העליון.
 4. הוצא את מחסנית הטונר.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר
 5. הוצא את מחסנית הטונר החדשה מאריזתה. הכנס את מחסנית הטונר המשומשת לאריזה, לצורך מיחזור.
  איור : הוצא את מחסנית הטונר החדשה מהאריזה
 6. אחוז במחסנית הטונר בשני צדיה ונענע אותה קדימה ואחורה בעדינות כדי לפזר את הטונר.
  איור : טלטל בעדינות את מחסנית הטונר
 7. אחוז במחסנית הטונר בידית המרכזית ולאחר מכן משוך את כיסוי המגן הפלסטי ישר מהמחסנית.
    שים לב:
  אל תיגע בתריס או בפני השטח של הגלגלת.
  איור : הסר את הכיסוי הפלסטי
 8. כופף את הלשונית בצד שמאל של המחסנית עד לשחרור הלשונית. משוך את הלשונית עד להסרת כל הסרט מהמחסנית. הכנס את הלשונית והסרט לאריזת מחסנית הטונר לצורך מיחזור.
  איור : הסר את סרט האיטום
 9. ישר את מחסנית הטונר ביחס למסלולים שבתוך המוצר, ולאחר מכן הכנס את מחסנית הטונר עד שתתייצב במקומה.
  הערה:
  השווה בין תווית הצבע של מחסנית הטונר לבין תווית הצבע בתושבת הקרוסלה, כדי לוודא שצבעה של מחסנית הטונר תואם למיקום הקרוסלה.
  איור : הכנס את מחסנית הטונר
 10. סגור את המכסה העליון.
  איור : סגור את המכסה העליון
 11. סובב למחסנית הבאה שיש להחליף.
  • לוח הבקרה עם LCD: לחץ על לחצן סיבוב המחסניות כדי לעבור למחסנית הבאה. חזור על תהליך זה עד שתסיים להחליף את מחסניות הטונר.
  • לוח בקרה עם מסך מגע: גע בסמל Supply (חומר מתכלה) עבור המחסנית שיש להחליף. המחסניות יסתובבו אל המחסנית שבחרת. חזור על תהליך זה עד שתסיים להחליף את מחסניות הטונר.
  איור : סובב את המחסניות
  הערה:
  הכיסוי העליון חייב להיות סגור כדי שניתן יהיה לסובב את המחסניות.
 12. לאחר שהמחסניות הוחלפו, סגור את מכלול הסורק.
  איור : הורד את מכלול הסורק


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏