ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP - פתרון בעיות במקלדת של מחשב נייד (Windows 7)

מסמך זה מתייחס למחשבים ניידים של HP ו-Compaq עם Windows 7.
השתמש במידע זה כדי לפתור בעיות נפוצות במקלדות של מחשבים ניידים.
הקשה על מקשים אינה עושה דבר (מקלדת המחשב הנייד אינה פועלת)
אם המקלדת שלך אינה פועלת, נסה לבצע את השלבים הבאים:
 1. כבה את המחשב והפעל אותו מחדש.
 2. הקש שוב ושוב על מקש Esc כדי לראות אם יוצג תפריט אתחול.
    הערה:
  אם מסך תפריט האתחול לא נפתח, חומרת לוח המקשים המשולב במחשב אינה פועלת. יש לתקן או להחליף את המקלדת המשולבת במחשב הנייד. כדי להמשיך להשתמש במחשב הנייד, חבר מקלדת USB אל כניסת USB והפעל מחדש א המחשב.
 3. אם מסך תפריט האתחול נפתח, הקש על המקש F10 כדי לפתוח את הגדרות ה-BIOS. הקש על F5 כדי לטעון את הגדרות ברירת המחדל, ולאחר מכן הקש על F10 כדי לקבל את השינויים.
 4. הפעל מחדש את המחשב.
  אם לוח המקשים פועל ב-Windows, סיימת.
  אם לוח המקשים אינו פועל ב-Windows, המשך בביצוע השלבים הבאים כדי להסיר את ההתקנה של תוכנת לוח המקשים ולהתקין אותה מחדש ב'מנהל ההתקנים'.
 5. לחץ על התחל , ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
  לוח הבקרה ייפתח.
 6. לחץ על חומרה וקול.
  איור : לוח הבקרה
  תמונה של לוח הבקרה
 7. לחץ על מנהל ההתקנים תחת 'התקנים ומדפסות'.
  איור : חומרה וקול
  תמונה של הדף 'חומרה וקול' בלוח הבקרה
  מנהל ההתקנים נפתח.
 8. לחץ על תצוגה ובחר באפשרות הצג התקנים מוסתרים.
  איור : הצג התקנים מוסתרים
  הצג התקנים מוסתרים
 9. לחץ לחיצה כפולה על לוחות מקשים, לחץ לחיצה ימנית על שם לוח המקשים ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה כדי להסיר את ההתקן מ-Windows.
  איור : לחצן 'הסר התקנה'
  הסר התקנה של כפתור מקלדת
 10. הפעל מחדש את המחשב.
 11. המקלדת אמורה לפעול באופן תקין כעת.
 12. המחשב מגיע עם מספר תוכניות שיכולות לבדוק אם קיים כשל במקשים או בחומרה של לוח המקשים. לקבלת מידע נוסף, עיין במסמך התמיכה של HP בדיקה לאיתור כשלים בחומרה.
התגובה בעקבות לחיצות מקשים במחשב הנייד היא איטית
אם ישנה השהייה קצרה בין רגע הלחיצה על המקש לבין הרגע שבו התו מופיע על המסך, ייתכן שמופעלת התכונה מקשי סינון. פונקציית מקשי הסינון מספקת מגוון רחב יותר של אפשרויות מקשים כדי לכוונן השהיות מקשים ולמנוע לחיצות בטעות על מקשים. להשבתת מקשי סינון וכדי לשוב להתנהגות ברירת המחדל של המקלדת, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל והקלד מקלדת בתיבה 'חיפוש'. לאחר מכן, בחר באפשרות שנה את אופן הפעולה של לוח המקשים בלוח הבקרה
  איור : פתיחת 'מרכז נוחות הגישה'
  תחת מרכז נוחות הגישה, לחץ על שנה את אופן הפעולה של לוח המקשים.
 2. הסר את הבחירה מהאפשרות הפעל מקשי סינון. לאחר מכן לחץ על ‏הגדר מקשי סינון.
  איור : הפיכת לוח המקשים לקל יותר לשימוש
  תמונה של הגדרות לוח המקשים ב'מרכז נוחות הגישה'
 3. הסר את סימן הביקורת לצד האפשרות הפעל מקשי סינון לאחר הקשה על SHIFT במשך 8 שניות.
  איור : הגדרת מקשי סינון
  תמונה של דף הגדרות מקשי סינון
 4. לחץ על החל, לחץ על אישור ולאחר מכן סגור את 'מרכז נוחות הגישה'.
  המקשים אמורים להגיב טוב יותר.
לחיצה על מקש במחשב נייד פעם אחת מביאה להקלדת מספר תווים
אם שני תווים או יותר מופיעים בעת לחיצה על מקש, בצע את הפעולות הבאות כדי לכוונן את ההשהיה לפני החזרה:
 1. לחץ על התחל , והקלד מקלדת בתיבה חיפוש. לאחר מכן לחץ על לוח מקשים תחת 'לוח הבקרה'.
  איור : פתיחת מאפייני לוח המקשים
  פתיחת מאפייני לוח המקשים
  ייפתח הדף 'מאפייני לוח מקשים'.
 2. הזז את מחוון ההשהיה לפני חזרה למצב ארוכה. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.
  איור : מאפייני לוח מקשים
  תמונה של החלון 'מאפייני לוח מקשים'
המחשב הנייד מצפצף בעת ההקלדה
אם המחשב מצפצף לעיתים בעת ההקלדה, הופעלה תכונת מקשים דו-מצביים או מקשים דביקים. התכונה 'מקשים דו-מצביים' גורמת למחשב להשמיע צפצוף בעת הקשה על מקשי ה-Lock. התכונה 'מקשים דביקים' גורמת למחשב להשמיע צפצוף בעת הקשה על המקשים Ctrl,‏ Alt,‏ Shift ו-Lock. בצע את השלבים הבאים כדי להשבית מקשים דביקים ומקשים דו-מצביים:
 1. לחץ על התחל והקלד מקלדת בתיבה 'חיפוש'. לאחר מכן, לחץ על שנה את אופן הפעולה של לוח המקשים בלוח הבקרה
  איור : פתיחת 'מרכז נוחות הגישה'
  פתיחת 'מרכז נוחות הגישה'
 2. אם נבחרה האפשרות הפעל מקשים דביקים, הסר את סימן הביקורת לצד אפשרות זו. לאחר מכן לחץ על ‏הגדר מקשים דביקים.
  איור : הפיכת לוח המקשים לקל יותר לשימוש
  הגדרת מקשים דביקים
  הדף 'הגדרת מקשים דביקים' נפתח.
 3. הסר את סימן הביקורת לצד האפשרות הפעל מקשים דביקים לאחר חמש הקשות על SHIFT.
  איור : הגדרת מקשים דביקים
  תמונה של 'הגדרות מקשים דביקים'
 4. לחץ על החל, ולאחר מכן לחץ על אישור כדי לחזור לדף הפוך את לוח המקשים לקל יותר לשימוש.
 5. הסר את סימן הביקורת לצד האפשרות הפעל מקשים דו-מצביים.
  אם נבחרה האפשרות הפעל מקשים דו-מצביים על-ידי החזקת מקש NUM LOCK לחוץ למשך 5 שניות, הסר את הבחירה.
  איור : שינוי הגדרות מקשים דו-מצביים
  שינוי הגדרות מקשים דו-מצביים
 6. לחץ על החל, לחץ על אישור ולאחר מכן סגור את 'מרכז נוחות הגישה'.
  הצפצוף לא נשמע יותר.
תווים שגויים מופיעים בעת ההקלדה, החלפת שפת מקלדת או מקלדת דבוראק
אם תווים שגויים מופיעים בעת ההקלדה, או שאתה מנסה להשתמש במקלדת אחרת, בצע את השלבים הבאים כדי לסנכרן את Windows עם סוג המקלדת שבה אתה משתמש:
 1. לחץ על התחל והקלד אזור בשדה 'חיפוש'. לחץ על אזור ושפה בתוצאות החיפוש.
  איור : חיפוש אזור
  תמונה של תוצאות חיפוש אזור
 2. לחץ על הכרטיסייה לוחות מקשים ושפות, ולאחר מכן לחץ על שינוי לוחות מקשים.
  איור : לוח מקשים ושפות
  תמונה של הכרטיסייה 'לוחות מקשים ושפות'.
  הדף שירותי טקסט ושפות קלט ייפתח.
 3. לחץ על הוסף.
  איור : שירותי טקסט ושפות קלט
  תמונה של החלון 'שירותי טקסט ושפות קלט'
 4. בחר את לוח המקשים שבו ברצונך להשתמש ולחץ על אישור.
  איור : הוסף שפת קלט
  תמונה של החלון 'הוסף שפת קלט'
 5. בדף שירותי טקסט ושפות קלט, בחר את לוח המקשים החדש ברשימה ולחץ על הזז למעלה עד שלוח המקשים יופיע ראשון ברשימה. פעולה זו הופכת אותו ללוח המקשים המהווה ברירת מחדל.
  איור : שירותי טקסט ושפות קלט
  תמונה של החלון 'שירותי טקסט ושפות קלט'
 6. לחץ על OK (אישור)‏. כעת תוכל להשתמש בלוח המקשים החדש.
  אם אתה מגלה שלוח המקשים החדש פועל כראוי ואינך רוצה להשתמש בלוח המקשים השני, חזור על שלבים אלה והסר את שירות לוח המקשים שאינך זקוק לו.
מקש תקוע במחשב הנייד
אם מקש תקוע פיזית במצב לחוץ, ייתכן שלא תצטרך להחליף את המקלדת של המחשב הנייד. בלוחות מקשים רבים ניתן להסיר את המקשים באמצעות החדרת סכין מעוקל מתחת לשולי המקש והרמתו בצידו העליון והתחתון. לאחר הוצאת המקש, השתמש במקלון צמר גפן עם אלכוהול כדי לנקות את תחתית המקש ואת חריץ המקש במקלדת. החזר את המקש למקומו בלחיצה עד שתישמע נקישה.
  שים לב:
אם המחשב הנייד עדיין נמצא במסגרת אחריות, והמקש תקוע, יתכן ותרצה ליצור קשר עם HP כדי לבדוק האם ניתן לקבל שירות עבור המחשב לפני שמסירים מקש.
  שים לב:
כדי למנוע נזק לפדית שמתחת למקש, החדר סכין מעוקלת מתחת לקצה המקש לעומק שלא יעלה על 3 מ"מ.
איור : הסכין המעוקלת מרימה בזהירות את המקש, מקלון כותנה מנקה את המקש
תמונה של הסרת מקש וניקוי תחתיו.
עצות אחרות לשיקולך במקרה של מקש תקוע:
 • כבה את המחשב הנייד והוצא את המתאם מהשקע לפני שתעבוד על לוח המקשים.
 • אם יש במחשב הנייד שלך סוללה נשלפת, הוצא את הסוללה לפני הוצאת המקש.
 • אם המקש נתקע כתוצאה מחדירה של נוזל או חומר אחר למקלדת, ייתכן שניקוי המקלדת הוא האפשרות היחידה.
 • בדרך כלל, למקשים ארוכים כמו מקש הרווח או ‏Enter יש מוט מתכת קטן שתומך בהם. יש להכניס מוט זה לתוך המקש והמקלדת לפני החזרת המקש למקומו במקלדת.
  איור : נקודת חיבור של מוט המתכת עבור מקש הרווח
  תמונה של מוט המתכת הקטן הנמצא מתחת למקשים הארוכים יותר.
אם לא ניתן לשחרר מקש, או שאין במקלדת מקשים שניתן להסירם, העבר את המחשב לאיש שירות.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏