תמיכת הלקוחות של HP - מאגר ידע

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏
 • מידע
  למד כיצד לשדרג ל- Windows 11

  ניתן למצוא שאלות נפוצות ותשובות כאן

 • משוב

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

מחשבים ניידים של HP - לא ניתן להפעיל מחשב נייד מתוך תקליטור או DVD ניתן לאתחול

מחשבים ניידים של HP שמגיעים עם Windows 8,‏ Windows 7, או Linux מותקן עושים שימוש ב-AMI BIOS גירסה 8 התואם ל-UEFI‏ (Unified Extensible Firmware Interface). גירסה זו של ה-BIOS כוללת אתחול מאובטח שמופעל כברירת מחדל. אתחול מאובטח שמופעל ב-BIOS מונע מהתקני אתחול מדור קודם להפעיל את המחשב שלך, כולל תקליטורים ו-DVD הניתנים לאתחול.
כדי להפעיל את המחשב מתוך דיסק ניתן לאתחול חוקי, כגון דיסק שחזור של HP, השבת את האתחול המאובטח ב-BIOS, ולאחר מכן השתמש בתפריט האתחול כדי לבחור את כונן התקליטורים/DVD כהתקן האתחול. בצע את השלבים במסמך זה כדי להשבית את האתחול המאובטח על מנת להפעיל את המחשב שלך באמצעות דיסקים ניתנים לאתחול.

מחשבים ניידים מסוג Pavilion,‏ Presario ו-Envy

סעיף זה מתאר כיצד להשבית את האתחול המאובטח ולשחזר את הגדרות ה-BIOS ברירת המחדל עבור מחשבים ניידים Pavilion,‏ Presario ו- Envy.

שלב 1: השבת את האפשרות 'אתחול מאובטח'

בצע את השלבים הבאים כדי להשבית את האתחול המאובטח ב-BIOS.
 1. כבה את המחשב.
 2. הקש מיד על Escape שוב ושוב, אחת לשנייה בערך, עד לפתיחת תפריט ההפעלה.
  איור : תפריט הפעלה
  איור: תפריט הפעלה
 3. השתמש במקש חץ ימינה כדי לבחור בתפריט תצורת מערכת, השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור באפשרות אפשרויות אתחול ולאחר מכן הקש Enter.
  איור : תפריט 'תצורת מערכת'
  תפריט 'תצורת מערכת'
  איור : תפריט 'אפשרויות אתחול'
  תפריט 'אפשרויות אתחול'
 4. השתמש במקש החץ למטה כדי לבחור באפשרות אתחול מאובטח, הקש על המקש Enter ולאחר מכן השתמש במקש החץ למטה כדי לשנות את ההגדרה למושבת.
  איור : בחר באפשרות מושבת
  בחר באפשרות מושבת
 5. הקש על Enter כדי לשמור את השינוי.
 6. הקש על F10 כדי לבחור באפשרות שמור שינויים וצא, ולאחר מכן הקש על Enter כדי לבחור באפשרות כן.
 7. תכנית השירות של הגדרת המחשב נסגרת והמחשב מופעל מחדש. לאחר הפעלה מחדש של המחשב, מופיע המסך 'שינוי מצב אתחול של מערכת ההפעלה' ובו תתבקש לאשר את שינוי אפשרויות האתחול. הקלד את הקוד המוצג במסך ולאחר מכן הקש על Enter כדי לאשר את השינוי ולהמשיך ל-Windows.
  איור : הודעה על שינוי מצב האתחול
  הודעה על שינוי מצב האתחול
 8. כבה את המחשב.

שלב 2: בחר את כונן התקליטורים/DVD כהתקן האתחול

בצע את השלבים הבאים כדי לבחור את כונן התקליטורים/DVD כהתקן האתחול בתפריט אתחול.
 1. הפעל את המחשב ולחץ מיד על המקש Esc שוב ושוב, בערך פעם בשנייה, עד שתפריט ההפעלה ייפתח.
  איור : תפריט הפעלה
  איור: תפריט הפעלה
 2. לחץ על F9 כדי לפתוח את התפריט אפשרויות התקן אתחול.
 3. השתמש במקש החץ מעלה או מטה כדי לבחור באפשרות כונן תקליטורים/DVD. לאחר מכן לחץ על Enter. המחשב יפעיל את Windows.
  איור : תפריט 'אפשרות אתחול'
  איור: תפריט 'אפשרות אתחול'
  הערה:
  ייתכן שיהיו זמינות לבחירה מספר אפשרויות של כונן תקליטורים/DVD מרשימת ההתקנים הניתנים לאתחול.
 4. הכנס את התקליטור או ה-DVD הניתן לאתחול אל כונן התקליטורים/DVD.
 5. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המחשב והמתן כחמש שניות.
 6. לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.
  המחשב יופעל מתוך התקליטור או ה-DVD.

שלב 3: שחזר הגדרות ברירת מחדל של ה-BIOS

לאחר שסיימת להשתמש בתקליטור או ב-DVD הניתן לאתחול, שחזר את הגדרות ברירת המחדל של ה-BIOS. פעולה זו תפעיל את האתחול המאובטח ותגדיר את מנהל האתחול של Windows כהתקן האתחול הראשי.
 1. הפעל את המחשב והקש מיד על המקש F10 שוב ושוב, בערך פעם בשנייה, עד שהתפריט "תוכנית השירות להגדרת המחשב" ייפתח.
 2. תחת התפריט יציאה, השתמש במקש החץ למטה כדי לבחור באפשרות טען את ברירות המחדל להגדרות ולאחר מכן הקש על Enter כדי לאשר את השינוי.
  איור : תפריט 'יציאה'
  תפריט 'יציאה'
 3. בחר באפשרות צא תוך שמירת שינויים ולאחר מכן הקש על Enter כדי לבחור באפשרות כן.
  המחשב יפעיל את Windows עם הגדרות ברירת המחדל.

מחשבי Elitebook,‏ Probook, ו-Mobile Workstations

סעיף זה מתאר כיצד להשבית את האתחול המאובטח ולשחזר את הגדרות ה-BIOS ברירת המחדל עבור מחשבי Elitebook,‏ Probook ו-Mobile Workstation.

שלב 1: השבת את האפשרות 'אתחול מאובטח'

בצע את השלבים הבאים כדי להשבית את האתחול המאובטח ב-BIOS.
 1. כבה את המחשב.
 2. הקש מיד על Esc שוב ושוב, אחת לשנייה בערך, עד לפתיחת תפריט הגדרות מחשב HP.
  איור : תפריט הפעלה
  איור: תפריט הפעלה
 3. בכרטיסייה מתקדם השתמש במקשי החצים למעלה או למטה כדי לבחור אפשרויות אתחול, ולאחר מכן הקש Enter.
  איור : בחר 'אפשרויות אתחול'
  תמונה: בחר 'אפשרויות אתחול'
 4. בדף ' אפשרויות אתחול', השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור אתחול מאובטח, הקש על Enter כדי לבטל את סימון התיבה אם היא כבר מסומנת.
  איור : בחר 'אתחול מאובטח'
  תמונה: בחר 'אתחול מאובטח'
 5. לשמירת השינויים, לחץ על שמור.
  תכנית השירות של הגדרת המחשב נסגרת והמחשב מופעל מחדש.
  איור : לחץ על שמור
  תמונה: לחץ על שמור

שלב 2: בחר את כונן התקליטורים/DVD כהתקן האתחול

בצע את השלבים הבאים כדי לבחור את כונן התקליטורים/DVD כהתקן האתחול בתפריט אתחול.
 1. הפעל את המחשב ולחץ מיד על המקש Esc שוב ושוב, בערך פעם בשנייה, עד שתפריט ההפעלה ייפתח.
  איור : תפריט הפעלה
  איור: תפריט הפעלה
 2. לחץ על F9 כדי לפתוח את התפריט אפשרויות התקן אתחול.
 3. השתמש במקש החץ מעלה או מטה כדי לבחור את כונן ה-CD/DVD, והקש Enter. המחשב יפעיל את Windows.
  איור : תפריט 'אפשרות אתחול'
  איור: תפריט 'אפשרות אתחול'
  הערה:
  ייתכן שיהיו זמינות לבחירה מספר אפשרויות של כונן תקליטורים/DVD מרשימת ההתקנים הניתנים לאתחול.
 4. הכנס את התקליטור או ה-DVD הניתן לאתחול אל כונן התקליטורים/DVD.
 5. לחץ על לחצן ההפעלה כדי לכבות את המחשב והמתן כחמש שניות.
 6. לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.
  המחשב יופעל מתוך התקליטור או ה-DVD.

שלב 3: שחזר הגדרות ברירת המחדל של ה-BIOS

לאחר שסיימת להשתמש בתקליטור או ב-DVD הניתן לאתחול, שחזר את הגדרות ברירת המחדל של ה-BIOS. פעולה זו תפעיל את האתחול המאובטח ותגדיר את מנהל האתחול של Windows כהתקן האתחול הראשי.
 1. הפעל את המחשב והקש מיד על המקש F10 שוב ושוב, בערך פעם בשנייה, עד שהתפריט "הגדרת מחשב HP" ייפתח.
 2. תחת התפריט הראשי, השתמש במקש חץ למטה כדי לבחור שחזר את ברירות המחדל.
  איור : שחזור ברירות מחדל
  תמונה: שחזור ברירות מחדל
 3. בחר כן כדי לטעון את הגדרות ברירת המחדל.
  איור : לחץ על כן
  תמונה: לחץ על כן


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏