ברוך הבא לתמיכת הלקוחות של HP

hp-contact-secondary-navigation-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-share-print-widget-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-concentra-wrapper-portlet

פעולות
טעינה...‏

HP LaserJet Pro - פתרון בעיות בהדפסת USB ישירה

התפריט של כונן הבזק USB לא נפתח בעת הכנסת כונן הבזק USB
 1. ייתכן שאתה משתמש בכונן הבזק USB או במערכת קבצים שאינם נתמכים על ידי מוצר זה. שמור את הקבצים בכונן הבזק USB סטנדרטי, המבוסס על מערכת קבצים מסוג FAT. המוצר תומך באביזרי USB לאחסון מסוג FAT12‏, FAT16 ו-FAT32.
 2. אם תפריט אחר כבר פתוח, סגור אותו והכנס מחדש את כונן הבזק ה-USB.
 3. כונן הבזק ה-USB עשוי להכיל יותר ממחיצה אחת (יצרנים מסוימים של כונני הבזק USB מתקינים בכונן תוכנה שיוצרת מחיצות, בדומה לתקליטור). אתחל מחדש את כונן הבזק ה-USB כדי להסיר את המחיצות, או השתמש בכונן הבזק USB אחר.
 4. כונן הבזק ה-USB עשוי לדרוש הספק גבוה יותר מזה שבאפשרותו של המוצר לספק.
  1. סריקה לכונן USB Flash
  2. כבה את המוצר והפעל אותו שוב.
  3. השתמש בכונן הבזק USB שיש לו ספק כוח עצמאי או בכזה הצורך פחות חשמל.
 5. ייתכן שפעולת כונן הבזק ה-USB אינה תקינה.
  1. סריקה לכונן USB Flash
  2. כבה את המוצר והפעל אותו שוב.
  3. נסה להדפיס מכונן הבזק USB אחר.
הקובץ לא מודפס מכונן הבזק ה-USB
 1. ודא שיש נייר במגש.
 2. בדוק אם יש הודעות בלוח הבקרה. אם יש נייר תקוע במוצר, שחרר את החסימה.
הקובץ שברצונך להדפיס לא מופיע בתפריט של כונן USB Flash
 1. ייתכן שאתה מנסה להדפיס סוג קובץ שאינו נתמך על ידי מאפיין ההדפסה מסוג USB. המוצר תומך בסוגי הקבצים ‎PDF ו-‎JPEG.
 2. ייתכן שמספר הקבצים בתיקייה אחת בכונן הבזק ה-USB גדול מדי. הפחת את מספר הקבצים בתיקייה על ידי העברתם לתיקיות משנה.
 3. ייתכן ששערכת התווים המשמשת ליצירת שמות קבצים אינה נתמכת על ידי המוצר. במקרה זה, המוצר מחליף את שמות הקבצים בתווים מערכת תווים אחרת. תן לקבצים שמות אחרים המכילים תווי ASCII.

hp-online-communities-portlet

פעולות
טעינה...‏

שאל את הקהילה!


פורום תמיכה

פורום תמיכה

הצטרף לשיחה! מצא פתרונות, שאל שאלות ושתף עצות משלך עם אנשים אחרים שרכשו את מוצרי HP. בקר כעת


hp-feedback-banner-portlet

פעולות
טעינה...‏

hp-country-locator-portlet

פעולות
טעינה...‏
מדינה/אזור: Flag ישראל

hp-detect-load-my-device-portlet

פעולות
טעינה...‏